GEACHTE REDACTIE

In tegenstelling tot het commentaar in de Volkskrant van 13 december vind ik het besluit van de Russische president Jeltsin om militair in te grijpen in Tsjetsjenië wel degelijk goed te begrijpen....

Tsjetsjenië

Sinds de mislukte opstand van Chasboelatov en Roetskoj, waarbij Jeltsin de steun van het leger nodig had, lijkt de Russische president met handen en voeten gebonden te zijn aan het leger. Veel ontevreden elementen in dit leger willen na de teloorgang van de Sovjet-Unie in ieder geval de Russische Federatie voor uiteenvallen behoeden.

Net zoals de voormalige president van de Sovjet-Unie Gorbatsjov het moest toestaan dat het Sovjet-leger in 1991 Litouwen aanviel, zo staat nu de president van Rusland het Russische leger toe om Tsjetsjenië binnen te vallen.

Wat mij bevreemdt, is uw nadrukkelijke opmerking dat de Russen formeel gesproken in hun recht staan. De Kaukasische bergvolkeren zijn in de negentiende eeuw bij het Russische imperium gevoegd. De methoden die hierbij gebruikt werden, verschilden niet zoveel van de manier waarop de indianen in Noord-Amerika onderworpen werden: verdeel-en-heerspolitiek, schendingen van verdragen, meedogenloos bloedvergieten, deportaties. Van vrijwilligheid is volstrekt geen sprake.

Formeel gezien hebben de Kaukasische bergvolkeren dus evenveel recht op onafhankelijkheid als bijvoorbeeld de Baltische staten, die eveneens door Moskou met geweld werden ingelijfd.

ZWOLLE Koos Nuninga

Meer over