GEACHTE REDACTIE

'Leden Haarlemse VVD straffen eigen raadsleden', berichtte de Volkskrant op 23 mei. De VVD-leden zetten hun fractie aan de kant, omdat die heeft ingestemd met de bouw van een nieuwe schouwburg op het voormalige Johan Enschedé-terrein....

VVD-slachting

De ommezwaai van de VVD-leden kwam als mosterd na de maaltijd. De stoere slachting van hun eigen fractie, die nota bene heeft gehandeld in overeenstemming met het VVD-verkiezingsprogramma op grond waarvan zij is gekozen, is daarom ook wel erg hypocriet.

HAARLEM R.A. Teeuwen

Betrouwbaarheid

Is het teveel gevraagd om van de Haarlemse VVD betrouwbaarheid te verwachten? Was ik tegen een nieuwe schouwburg geweest, had ik wel PvdA gestemd. Hoewel ik dat de volgende keer beter kan doen, omdat ik dan tenminste weet, waarop ik heb gestemd.

HAARLEMRob Kooy

GroenLinks

In een artikel over GroenLinks waarin Leonie Sipkes bekendmaakt zich niet herkiesbaar te stellen voor het lidmaatschap van de Tweede Kamer (de Volkskrant, 23 mei), worden over mij beweringen gedaan en geruchten verspreid. Daarover is geen contact met mij geweest. Dat is storend omdat er onjuistheden en insinuaties in beschreven worden.

Historisch onjuist is dat Pitstra ooit 'joeg op de opvolging van Andrée van Es. Op het PSP-kongres van 1989 was de positie van Andrée van Es onomstreden en van opvolging was geen sprake. Niemand had toen voorzien (waarschijnlijk Andrée zelf ook niet) dat ze later vroegtijdig de Kamer zou verlaten.

Wel is het juist, dat ik vanaf plek 2 gekandideerd was en vooral steun kreeg van mensen die kritisch waren over GroenLinks, maar bij zowel plaats 2 als 3 werd geen meerderheid gehaald. Wilbert Willets werd op 2 gekozen en Leonie Sipkes op 3.

Dat was zuur voor een grote groep PSP-ers (zo'n 45 procent), die zich via mijn kandidatuur beter zouden kunnen herkennen in de nieuwe formatie. Maar dat is lang geleden.

Het insinuerende in het artikel is, dat deze (mini)geschiedenis nu nog een belangrijke rol zou spelen in discussies over de NAVO en de kandidatuur van Leonie. Bij mij zelf is daarvan geen sprake. De discussie over de NAVO staat los van persoonlijke motieven. Ook zonder Sipkes en Pitstra zou hierover in GroenLinks discussie zijn.

Vreemd is trouwens, dat een partijdebat onmiddellijk als een 'rel' wordt omschreven. Zo'n benadering bevordert niet een openbaar debat in onze politieke cultuur. In GroenLinks bestaan, net zoals in alle andere partijen verschillende meningen en vleugels. So what?

Tenslotte het gerucht, dat Pitstra 'Zijn oog heeft laten vallen op Sipkes' kamerzetel'. Wat een aperte onzin. Als ik mij kandidaat zou stellen voor de Tweede Kamer - en daar kan ik mij nog een poos op beraden - en ik zou worden gekozen, dan is dat natuurlijk volstrekt niet gericht tegen wie dan ook.

DEN HAAG Tom Pitstra

lid Eerste Kamer GroenLinks

Discussiedag

In het verslag van de discussiebijeenkomst van Marokkaanse jongeren in Rotterdam onder de kop 'Marokkaanse vaders kom je niet tegen op de voetbalvelden' (de Volkskrant, 26 mei) werd de organisatie ten onrechte toegeschreven aan de studentenvereniging Eurabia.

Het idee, de opzet, de financiering en de eindverantwoordelijkheid voor die dag kwamen geheel voor rekening van de Stichting Buitenlandse Werknemers Rijnmond.

Sinds 1 april ben ik parttime in dienst bij de stichting. Niet als lid van Eurabia, maar als werknemer - sinds 1april - van de stichting was ik bij de discussiebijeenkomst betrokken.

ROTTERDAM Latifa Saghir

Meer over