GEACHTE REDACTIE

Jarenlang zijn vrouwen bezig geweest mannen duidelijk te maken, dat ook zij een gelijkwaardige bijdrage aan de huishouding en de relatie moeten leveren....

Geweldig

Voor het op stapel zetten van een nieuwe wereldburger is de persoonlijke inbreng van de man nodig. Wanneer de langverwachte baby de moederschoot verlaat, moet de man ineens naar de kroeg of wordt hij naar de gang verbannen, is de strekking van Liesbeth Wyzes' verhaal (Forum, 10 september). Bah, wat een clichébeeld! Zo worden aan de man de emoties en overweldigende ervaring onthouden, die hij beleeft bij de komst van 'zijn' kleine mensje. Jammer! Ik was bij de komst van mijn beide zoons en ik vond het geweldig!

UFFELTE Roel Nooi

Master

De rector magnificus van de Rijksuniversiteit Groningen, prof. dr. F. van der Woude, heeft bepleit dat overwogen moet worden de docorandustitel te vervangen door een meester- of mastertitel (de Volkskrant, 8 september), aangezien de doctorandustitel te veel misverstanden in het buitenland oproept. Dat pleidooi komt neer op het vervangen van drs. door mr. of MA. De mannelijke drs. wordt voor het (academische) buitenland mr. en aangezien iedere man in dat buitenland reeds mr. (mister) is, zal een misverstand uitgesloten zijn. Voor de vrouwelijke drs. (of dra.) gaat dat laatste echter niet op. Zij wordt in datzelfde buitenland ook mr. en dat betekent misverstand alom.

Om het buitenland ter wille te zijn, lijkt het kiezen voor de (sekse neutrale) MA een goede oplossing. Maar in plaats van sleutelen aan onze academische graden en/of titels lijkt mij de beste oplossing het probleem te laten waar het ligt: het buitenland.

'S-GRAVENHAGE

Ingrid Ravenschlag

Verliezen

Nederland is in concurrentie met Griekenland om een tijdelijke zetel in de Veiligheidsraad en dat dreigen we te verliezen. Wij zaten vier keer eerder in de V-raad, de Grieken nog nooit. Beide zijn lid van de EU, NAVO en in de VN van gelijke standing. Afgezien van Griekenlands bedenkelijke wervingsmethoden van voorstemmers (een chique cruise in de Egeïsche Zee): wat is er zo vreselijk als we deze strijd verliezen? Winnen is leuker, maar er spelen geen persoonlijke kwaliteitsaspecten zoals bij Lubbers' sollicitaties. De logica wijst zelfs richting Griekenland. Waarom onszelf dan een afgang aanpraten? Een beetje belachelijk. Een slechte verliezer verdient geen achting.

GRONINGEN A.F. v.d. Berg

Dierentuin

De dierentuin als redder van de natuur luidt de kop boven een stuk over het nieuwe boek van Maarten Frankenhuis, directeur van Artis (de Volkskrant, 4 september). Dieren ontmoet je niet, wanneer je ze eerst gevangen hebt gezet. Dieren ontmoet je alleen per verrassing. Dieren overkomen je.

Artis is niet meer de propvolle showroom van vroeger, maar toch herbergt Artis nog een aanzienlijk aantal diersoorten en de meeste zijn allerminst royaal gehuisvest. Veel dieren zijn veroordeeld tot minder dan een achtertuin. Voor veel roofdieren is er in Artis niets veranderd. Wanneer je je realiseert, hoe deze dieren in het wild leven, besef je iets van de frustraties, die ze moeten ondergaan in de nietszeggende en tot niets inspirerende vitrines, waarin men ze te kijk heeft gezet. Heel navrant is, dat ze ondanks alles hun fraaie uiterlijke verschijningsvorm behouden. Konden ze maar op één of andere manier uitdrukking geven, verschoot hun huid van kleur, zagen ze er maar lijkbleek uit, maar nee, ogenschijnlijk is er geen vuiltje aan de lucht.

De dierentuin zal in aantal en soorten de natuur ongetwijfeld redden, maar aan de intrinsieke (eigen-)waarde van dieren wordt ook in Artis volledig voorbij gegaan.

ENKHUIZEN C. van Schaik

Meer over