GEACHTE REDACTIE

'De Europese Unie moet zich harder opstellen tegen landen die piraterij op het gebied van muziek- en filmrechten toestaan', stelt A....

Illegale cd's

Voor de Nederlandse situatie zou ik zeggen: overspoel de markt met illegale cd's, net zolang tot de prijsafsprakenmafia gedwongen wordt tot werkelijke concurrentie en de veel te hoge prijzen die nu worden gevraagd tot het verleden behoren. Het pleidooi voor het lage btw-tarief heeft volgens mij ook meer met vergroting van de winstmarge te maken dan met voornemens om het lagere tarief ook in de consumentenprijzen tot uiting te laten komen.

NUNSPEETF. van Voorst

Gesol met mensen

Met verbijstering heb ik de pogingen van de Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND) gevolgd om 'uitgeprocedeerde' Somaliërs terug te zenden naar hun land. Als asieladvocaat twijfelde ik vaak, maar had nog altijd de illusie dat het Nederland ernst was bij het voeren van een eerlijk en humaan beleid ten opzichte van asielzoekers. Wat nu is gebeurd, kan ik niet anders dan gesol met mensen vinden, en Nederland onwaardig.

Al enige tijd stelt de IND zich op het standpunt dat Somaliërs terug kunnen worden gestuurd naar het gebied waar hun 'clan' oorspronkelijk vandaan komt. Dat de betrokkenen in het bewuste gebied nog nooit één voet hebben gezet, wordt daarbij niet relevant geacht: de clangenoten worden sociaal genoeg geacht om hen op te vangen. Bovendien meent de IND dat het mogelijk is de betrokkenen tot in het betreffende clangebied te begeleiden.

De tv-beelden lieten ons iets heel anders zien: het blijkt zelfs niet mogelijk om in de buurt van Somalië over te stappen op de kleine vliegtuigjes die de IND voor deze cliënten in petto had. Een groep Somaliërs, onder wie zeer kleine kinderen, moest na een reis van 32 uur op Schiphol terugkeren. Over drie weken volgt een nieuwe poging.

Veel Somaliërs hebben de laatste tijd hun procedure verloren op grond van de door de IND genoemde mogelijkheid naar het clangebied terug te keren. Die mogelijkheid blijkt slechts in theorie te bestaan. Dat de theorie in de praktijk wordt uitgetest met mensen en zelfs kleine kinderen acht ik verwerpelijk.

Deze blunders van de IND zouden tot een heroverweging moeten leiden van het ingenomen standpunt en niet tot een herhaling over drie weken. Voorts moeten ook anderen dan de (rechts)hulpverleners zich gaan afvragen welke waarde nog aan de mededelingen van de IND kan worden gehecht.

DELFT M.T.H. Vuurens-Mulder

Voor/na Christus

Bij het lezen van het bericht over wetenschappers die de geheimen van de Vesuvius willen ontrafelen (de Volkskrant, 18 juni), heb ik - 71 jaar oud - kennisgenomen van het feit dat bij de uitbarsting van de Vesuvius in 79 voor Christus Pompeï en Herculaneum werden verwoest. Ik heb altijd gedacht dat dit 158 jaar later, onder de regering van keizer Titus, in 79 na Christus gebeurd is.

Zo zie je maar weer, nooit te oud om te leren.

WEERT L.A. Heuvelmans

Symptoom

'Oranjeziekte'. . . ik word er misselijk van.

Zou dat een van de symptomen zijn?

AMSTERDAM D.I.S. de Tempe

Meer over