GEACHTE REDACTIE

Na het niet doorgaan van het zinken van het olieplatform Brent Spar werd de champagne ontkurkt, die - zoals bekend - uit het land van Chirac komt....

Stemmingmakerij

Is dat nu het verschil tussen de dagelijkse praktijk en stemmingmakerij?

DEN HAAG H. Cramer

Europese studies

Anders dan in het artikel 'De grote krimp der Letteren' (de Volkskrant 1 juli) te lezen staat, heeft de opleiding Europese studies niet te kampen met een sterker dalende populariteit dan de andere letterenstudies. Ook onjuist is de suggestie dat het bedrijfsleven minder belangstelling heeft voor afgestudeerden in Europese studies dan voor andere doctorandussen letteren. De cijfers wijzen op het tegendeel.

Maar los daarvan, waarom de problemen van letteren zo gemakkelijk doorverbinden naar de nieuwe studierichtingen? Instemmend wordt in het artikel een aanbeveling geciteerd van de Utrechtse decaan Zwanenburg om in de klassieke letterenstudies vakken te verweven 'waarmee studenten meer kans op de arbeidsmarkt krijgen'. Dit is gerealiseerd bij Europese studies.

AMSTERDAM W.T. Eijsbouts

vakgroep Europese Studies

Universiteit van Amsterdam

Deir Yassin

Volgens Jan Keulen (Forum, 27 juni) hield ik op 25 juni in Forum een 'apologie' van de oorlogsmisdaad van Deir Yassin.

Dat is niet waar. Ik zette het alleen in proporties. Er staan andere misdaden tegenover. Ik reageerde op Keulens reportage over Oost-Jeruzalem in de Volkskrant van 10 juni, waarin Palestijnen zonder weerwerk joden van allerlei perversiteiten beschuldigen.

'Lewin wil verhalen van de Palestijnen liever niet horen', kopte Forum boven Jan Keulens reactie. Ook dat is onterecht. Ik heb vaak Palestijnen geïnterviewd.

AMSTERDAM Lisette Lewin

Meer over