GEACHTE REDACTIE

Nadat een paar weken geleden demissionair minister Wijers aankondigde niet meer voor een politieke post beschikbaar te zijn, deelde afgelopen woensdag zijn collega Van Mierlo (ook D66) hetzelfde mede....

Van Mierlo

Ik heb nooit zo begrepen wat die vernieuwing van de democratie waar D66 zo hoog over opgaf nu precies inhield. Nu weet ik waar de 'democraten' voor staan. Want als dit geen kiezersbedrog is, moeten we dat woord maar uit het politieke woordenboek schrappen.

GRONINGEN Bert Freriks

Westland

Een verbazingwekkende combinatie op de Forum-pagina van 6 juli. Mevr. Van Paassen valt de schrijfster van het artikel over 'Het glazen getto' aan wegens het de grond in boren van het Westland en in het artikel naast de brievenrubriek merkt H. van der Horst op: 'Het hele Westland zou inzakken als de Turken, Marokkanen en illegalen er niet waren.'

Kennelijk leeft er in het land de indruk dat het Westland (lees: de tuinbouw) niet kan draaien zonder illegalen. Reeds jaren geleden is er in het Westland een grootscheepse actie begonnen om werkgevers te verplichten alleen legale arbeidskrachten in dienst te nemen. Dit is uitstekend gelukt en illegalen krijgen geen poot meer aan de grond in de tuinbouw.

WATERINGEN

Maxim van Ooijen

fractievoorzitter D66 Wateringen

Struycken

Uit een bericht in de Volkskrant van 1 juli maak ik op dat de bizarre affaire rond het kunstwerk van Peter Struycken in de arcade van het Nederlands Architectuurinstituut zich verder voortsleept. Blijkbaar is het NAi nog niet tot het inzicht geraakt dat een kunstwerk iets anders is dan een object dat naar eigen believen kan worden aangepast of onklaar gemaakt, ook al is kunst, zoals het NAi ter verdediging van haar ingreep verklaart, geen 'statisch gegeven'.

Als het NAi de vrijheid had willen behouden om met wijzigingen aan het kunstwerk te reageren op wat er in en om het gebouw gebeurt, dan had zij dat bij de opdrachtverlening aan Struycken moeten regelen. Ik weet overigens zeker dat Struycken de opdracht dan niet had aangenomen. Hij is bij uitstek een kunstenaar wiens werk wortelt in een weldoordachte theoretische ondergrond.

Bovendien een kunstenaar die er keer op keer in slaagt gecompliceerde concepten te vertalen in magnifieke verschijningen, die ook voor de minder ingevoerde waarnemer tot sensationele belevingen kunnen leiden.

Door op eigen houtje te gaan knoeien aan Struyckens werk en ook nog te denken dat dit moet kunnen, geeft het NAi te kennen dat zij er niets van begrepen heeft en kunst ziet als decoratie. Behang, dat naar behoefte wordt vervangen door ander behang.

Een onbegrijpelijke houding van een instituut als het NAi, die nog onbegrijpelijker wordt bij de aanblik van de treurigheid waarmee de arcade nu is opgevrolijkt.

AMSTERDAM Geert Dales

Directeur Fonds voor beeldende kunsten, vormgeving en bouwkunst.

Triatlon

De nauwgezetheid waarmee de sportredactie van de Volkskrant sinds jaar en dag het woord 'triatlon' hanteert in plaats van 'triathlon' staat in schril contrast met de slordigheden in het verslag van het EK-triatlon van het afgelopen weekeinde (de Volkskrant, 6 juli). Waar het gaat om Wieke Hoogzaad, staat in de kop boven het verslag 'Hoogstra' en onder de foto 'Wieke Hoogzand'. Tenslotte is sprake van een olympische afstand hardlopen van 19 km, wat 10 km moet zijn.

ALPHEN A/D RIJN Wim Groot

Zuivering

Hoe is het toch mogelijk dat ik overal in de media de term etnische zuivering tegenkom waar het gaat om het vermoorden van mensen vanwege hun etniciteit!

Welke idioot is daarmee begonnen en waarom nemen journalisten die term over?

AMSTERDAM Anouk Mulder

Meer over