GEACHTE REDACTIE

Air Miles blijft de gemoederen bezighouden. Naar de buitenwereld toe doen de betrokken bedrijven er alles aan om het beeld hoog te houden dat het spaarsysteem niet kan mislukken....

Air Miles

Binnen vier weken heeft Air Miles echter al een aantal problemen te verwerken gehad. Zeer veel negatieve reacties in de media. Een blokkade bij Albert Heijn van milieu-groepen, afwijzende reacties van consumentenorganisaties, kleine ondernemers die geïrriteerd zijn omdat ze zich buitengesloten voelen, de boekhandel die V & D beticht van valse concurrentie en ideële beleggingsfondsen die hun aandelen Albert Heijn verkochten.

Is Air Miles eigenlijk wel zo'n groot succes? Er is tot nu toe geen aandacht aan besteed, maar in de Verenigde Staten is Air Miles volledig geflopt. Bovendien slagen ook lang niet alle spaaracties die in Nederland worden geïntroduceerd. Shell verloor twee jaar gelden honderd miljoen met een nieuw spaarsysteem. Het 'vaste-klantenfonds' van Albert Heijn bleek ook niet de kip met de gouden eieren.

Er zijn nu een miljoen Air Miles-passen in omloop. Maar zijn dit ook een miljoen spaarders? Alle personeelsleden van de betrokken bedrijven (Albert Heijn, V & D, KLM et cetera), gezamenlijk meer dan tweehonderdduizend mensen, hebben een gratis spaarpas gekregen. Minder dan achthonderdduizend mensen hebben dus zelf een pas gekocht. Gegarandeerd valt een deel van deze spaarders af nadat die ontdekken dat het sparen wel heel erg langzaam gaat en bovendien niet voordelig is.

De Air-Milesorganisatie verwachtte dat tweederde van alle Nederlanders aan het sparen zou slaan, dat zijn dus tien miljoen spaarders. Door het enorme rumoer dat de introductie van Air Miles teweeg heeft gebracht, kent inmiddels iedereen het systeem. De beslissing om wel of niet te gaan sparen zal door de meeste mensen inmiddels zijn genomen. Niet spaarders doen dit dus op basis van een bewuste keuze. Bijvoorbeeld omdat ze het verhaal dat Air Miles niet tot meer vliegen zal leiden niet vertrouwen.

Het lijkt dus gerechtvaardigd te veronderstellen dat het aantal spaarders niet veel verder zal toenemen. In het gunstigste geval verdubbelt het aantal spaarders van achthonderdduizend naar 1,6 miljoen. Ook in dat geval blijft het aantal spaarders ver achter bij de prognose: 10 procent van de Nederlanders in plaats van de verwachte 66 procent.

AMSTERDAMWouter Baars

Ouderenaftrek

In de Volkskrant van 5 december klaagt C.J.H. Pieterse over de ouderenaftrek. Volgens hem zullen veel 65-plussers met alleen AOW niet van deze fiscale regeling profiteren omdat ze geen belastingbiljet meer invullen.

De klacht van de briefschrijver berust op een misverstand. Ook AOW'ers die geen belastingbiljet hoeven in te vullen, genieten een direct voordeel van de ouderenaftrek.

Bij de uitbetaling van hun AOW zal met deze aftrek automatisch rekening worden gehouden. Door deze automatische verrekening ontvangen deze AOW'ers direct bij de uitbetaling het voordeel van de aftrek. Ze ontvangen dus netto een hoger bedrag.

DEN HAAG Willem Vermeend

Staatssecretaris van Financiën

Van Dale

In reactie op Paul Harts (Geachte Redactie van 5 december): naast conclusies kan men ook heel goed consequenties trekken.

Niet alleen vanwege het feit dat het in de Dikke van Dale staat ('de logische gevolgtrekking maken en daarnaar handelen', elfde druk, deel I, p 527) maar ook omdat het alom gebruikt en begrepen Nederlands is. En dat argument wordt door veel spellings- en taalfanatici te vaak genegeerd.

AMSTERDAM Allard Bon

Kinderpostzegels

Zonder duidelijke bekendmaking vooraf zijn dit jaar de vertrouwde verkooppunten van kerst- en nieuwjaarskaarten van de Sichting Kinderpostzegels uit de postkantoren geweerd.

Het werd de stichting zelfs verboden in de hal van de postkantoren een mededeling voor haar trouwe klanten op te hangen waar in de stad zij wel een paar verkoophoekjes had gevonden.

Is het nodig dat de veelgeroemde privatisering een geest van onverdraagzame territoriumdrift bij de posterijen doet postvatten? Wat voor onsolidaire en publieksonvriendelijke maatregelen kunnen wij nog meer verwachten?

AMSTERDAM E. Utrecht

HIV

Regelmatig en tot mijn grote ergernis wordt er in de Volkskrant over het HIV-virus gesproken. Zoals u weet staat de V in HIV voor virus. HIV-virus is dus dubbel op.

AMSTERDAM Rob Koopmans

Meer over