Geachte redactie

Olympische Spelen 2028 (1)

Op de sportpagina's van 27 juli is het pleidooi van prins Willem-Alexander te lezen om de Olympische Spelen in 2028 in de Randstad te houden. Het lijkt me dat hiervoor rond Wassenaar meer dan genoeg ruimte is te vinden. Benieuwd of deze gedachte de prins verder kan enthousiasmeren.

Gerard de Graaf, Amersfoort

Olympische Spelen 2028 (2)

Jokt onze prins voor eigen parochie?

In uw krant (Sport, 27 juli) stelt prins Willem-Alexander, tevens lid van het IOC: 'De Spelen kosten veel geld: 2 à 3 miljard.' (Euro's, ponden of dollars?

Een aantal pagina's eerder (Economie) lees ik echter dat Peter de Waard de kosten van de 2012 Spelen schat op 12 miljard euro. Daarbij stelt hij dat dit bedrag drie keer de begroting is.

Wie heeft er nu gelijk? Ik wil niet geloven dat de prins bewust een laag bedrag noemt om toch door te drukken dat wij er aan moeten geloven voor de Spelen in 2028.

G. J. Vuyk, Bathmen

Analyse Moody's

Het speculatiespel van de financiële markten wordt nu wel erg doorzichtig. Kredietbeoordelaar Moody's is somber over Duitsland (Ten Eerste, 25 juli). Er wordt kennelijk al geanticipeerd op het uittreden van Griekenland, en Moody's gaat - voor de financiële markten - naarstig op zoek naar nieuwe mooie hoge rentes. Financiële markten kunnen dan hun macht behouden en heel veel kapitaal bijeen blijven schrapen.

Door wie wordt kredietbeoordelaar Moody's eigenlijk betaald? En hoe lang blijft de politieke meerderheid kritiekloos achter het (luchtbel)kapitaal aanlopen?

Jan Atze Nicolai Gemeenteraad GroenLinks Leeuwarden

Paul Muizelaar

In het artikel over de Nederlandse arts Paul Muizelaar (Binnenland, 26 juli) staat dat deze man drie patiënten experimenteel heeft behandeld, zonder zijn onderzoeksinstituut te informeren dat er twee zijn overleden. Om deze reden mag Muizelaar geen onderzoek meer doen.

Even verderop in het artikel staat dat het ging om terminaal zieke patiënten. Ik zou zeggen: hulde voor deze arts. Drie ten dode opgeschreven patiënten, en er zijn er maar twéé overleden. Kennelijk is hij in staat geweest 33,3 procent (statistisch dun, maar toch) van zijn patiënten - tegen alle verwachtingen in - in leven te houden. Geef mij zo'n arts!

Guus van Bronswijk, Haarlem

Fractiebestuur GroenLinks

Ineke van Gent geeft na vele jaren van oppositie fris van de lever haar mening (Ten Eerste, 23 juli). De koppenmaker slaat echter wel op hol bij de betreffende artikelen. De GroenLinks-fractie neemt het laatste jaar gezamenlijk de besluiten en niet het fractiebestuur. Dat werkte beter. De fractie leidt zichzelf. Gek, hè? De verbazing haalt niet voor niets de opening van de krant. Vervolgens halen Gijs Helderscheê en Toine Heijmans (Ten Eerste, 24 juli) op melige wijze nog wat oude koeien uit de sloot. Zo zouden onder meer de kandidaten voor de lijst op onheuse wijze gediskwalificeerd zijn. De genoemde voorbeelden overtuigen allerminst.

Mooi dat er bij GroenLinks wel eens wat ongebruikelijks gebeurt, waar anderen de wenkbrauwen bij fronsen. Daar is ook lef voor nodig.

Jaap Schouls, Wageningen

Sportzomer

Telkens als er een veelbezien sportevenement op tv is, slaat het weer om ten gunste van de kijkcijfers.

Bij het EK voetbal en de Tour noopte het weer om verveeld binnenshuis te verblijven. Daar restte niets anders dan kijken, tot vervelens toe. Nu beginnen de Olympische Spelen en ja hoor, de zon verdwijnt even plots als ze verscheen. Sportzomer, een contradictio in terminis.

W. van Oudheusden, Hilversum

Onderzoek rioolwater

Een team van onderzoekers nam dagelijks een mengmonster rioolwater om aan de hand daarvan het drugs gebruik in 19 Europese steden te bepalen (Ten Eerste, 27 juli) . Uit het monster kan nauwkeurig worden bepaald hoeveel en welke drugs er zijn gebruikt. Volgens hoogleraar Pim de Voogt is het onderzoek veel betrouwbaarder dan enquêtes waarin naar drugsgebruik wordt gevraagd. Dit laatste geloof ik graag. Onze maatschappij nodigt nog niet echt uit tot eerlijkheid over dit onderwerp. Aan het eind van het artikel, over dit onderzoek, staat dat in Nederland in tegenstelling tot Scandinavië en Oost-Europa geen Crystal meth (Tina in de volksmond) wordt gebruikt. Alleen bij de wc op Schiphol werden restanten van het middel gevonden.

Dit resultaat sluit echter totaal niet aan bij de realiteit waarin ik leef. In mijn omgeving alleen al zie ik steeds meer mensen Tina gebruiken. Deze gebruikers gaan zeker niet allemaal naar Schiphol om hun behoefte te doen, maar doen dit gewoon op een wc in Amsterdam.

Dus om dit onderzoek nauwkeurig en betrouwbaar te noemen? Misschien moeten de onderzoekers zich toch ook maar eens onder de mensen begeven. Dit zijn trouwens meestal gewoon hardwerkende, belastingbetalende en niet voor overlast zorgende Nederlanders.

J. P. van den Brink, Amsterdam

undefined

Meer over