GEACHTE REDACTIE

Het artikel 'De fundamentalistische verleiding' (de Volkskrant, 6 mei) sloeg bij mij in als een bom. Nederland ontspringt de dans terwijl in Duitsland de verhouding tussen islamitische Turken en autochtonen verslechtert....

Fundamentalisme

De Duitse socioloog Heitmeyer waarschuwt dat 'het geweld onvermijdelijk tot uitbarsting zal komen' wanneer jonge Turken, die zich vaak voelen aangetrokken tot fundamentalistsiche ideeën, niet de kans krijgen of nemen om te integreren.

Jammer dat het artikel eindigt met dit sensationele bericht over geweld. 'Hoe hoger opgeleid, des te groter de kritische afstand tot het fundamentalisme', zegt Heitmeyer eerder in het artikel.

Volgens mij had hier het zwaartepunt moeten liggen. Hoe meer mensen weten (en leren) van een extreme vorm van religie - of het nu de Islam of het katholicisme is - des te kleiner de kans dat men zich laat inpakken. 'Education rules a nation' geldt ook hier.

TILBURG Ruud Jobse

Vonnis Tadic

Het op 7 mei door het Joegoslavië-tribunaal gevelde vonnis tegen Dusan Tadic valt in het licht van de jarenlang breed door de media uitgemeten misdadigheid van de karate-leraar en cafébaas ietwat mager uit. Van de 31 aanklachten tegen deze Serviër uit het Bosnische Kozarac achtte het hof 'slechts' elf bewezen. Voor al de negen aanklachten wegens moord, waaronder het laten ontmannen van een bevriende moslim, blijkt de bewijslast te licht.

Kennelijk wél wettig en overtuigend bewezen is deelname of aanwezigheid bij de groepsgewijze mishandeling van twee moslim-politieagenten, de dood van beiden ten gevolge hebbend. Dus ook indirecte betrokkenheid bij de jegens de moslims en Kroaten van Prijedor en omgeving begane misdaden is voldoende voor een veroordeling wegens oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Bestraffing van het op enigerlei wijze deelnemen aan vervolging, lees: etnische zuivering, dat is waarop het vonnis neerkomt.

Nadat het tribunaal in 1995 met aanklachten tegen Tadic kwam en het langdurige proces begon, bleek al gauw dat harde bewijzen voor concrete beschuldigingen moeilijk te leveren waren. Geconfronteerd met het probleem dat dit eerste proces sinds Neurenberg en Tokio wellicht op vrijspraak zou uitlopen - iets wat de internationale politiek, de publieke opinie en zeker ook de slachtoffers en hun nabestaanden nooit zouden pikken - is de verantwoordelijkheid opgerekt zodat ook al aanwezigheid bij misdaden strafbaar werd. Hoofdaanklager Louise Arbour sprak naar aanleiding van het vonnis dan ook lovend over de erkenning van morele verantwoordelijkheid die uitgaat boven de strikt juridische. Hoe één en ander zich verhoudt tot de door haar voorganger Richard Goldstone beklemtoonde individualisering in de strafoplegging is vooralsnog onduidelijk.

Dit vonnis belooft wat voor toekomstige rechtspraak. Laat iedereen met vuile handen zijn borst maar nat maken. In Bosnië zetten de strijdende partijen stuk voor stuk kampen op, vermoordden, mishandelden en verdreven de vijandige bevolkingsgroep. Er lopen vele duizenden Serviërs en niet minder Kroaten en moslims rond die, veelal tegen wil en dank, hand- en spandiensten bij etnische zuiveringen verrichtten en daardoor in principe eenzelfde verantwoordelijkheid dragen als Tadic.

Als het tribunaal inderdaad recht wil doen aan slachtoffers ongeacht hun nationaliteit en schuldigen aan alle zijden in gelijke mate wil treffen, dan kan het zo tot in lengte van jaren doorgaan. Voorlopig geldt voor een ieder de les: wees niet zo ongelukkig tussen de raderen van een burgeroorlog te komen.

Dreigt dat toch te gebeuren, wacht dan niet zoals Tadic met vluchten, want anders eindig je voor je er erg in hebt als oorlogsmisdadiger.

NIJMEGENRené Grémaux

BV Nederland

De verkilling en verzakelijking van onze maatschappij mogen alleen al blijken uit het veelvuldig spreken over de 'BV Nederland'. Mijn kennissen onder de bijstandsmoeders en andere minimum-genieters denken bij het begrip BV Nederland aan wat meer luxe en financiële armslag dan zijn nu hebben.

Ik hoop dat de politiek eindelijk inziet dat het in het leven om méér gaat dan om economische welvaart voor weinigen. De politieke partij die nog één keer de term 'BV Nederland' gebruikt, zal mijn stem moeten missen volgend jaar.

AMSTERDAM Wil van der Smagt

Engels voetbal

Nanda Troost beschrijft de voorliefde van de Rotterdammer Erik van der Polder voor het Engelse voetbal (de Volkskrant, 10 mei). Van der Polder, een fan van Manchester United, meent dat op scholen in Manchester zo'n beetje iedereen in de klas voor United is. Dat is echter niet het geval. In Manchester wordt United gezien als een club voor de gegoede, 'middle-class'. Echte 'working-class Mancunians' zijn bijna allemaal aanhanger van Manchester City.

GRONINGEN Marko Jelicic

Meer over