GEACHTE REDACTIE

De laatste tijd is het erg in de mode om te klagen over vliegtuigen die te veel lawaai maken. Dat er mensen zijn die tijdens het eten hun borden moeten vasthouden omdat zij anders van de tafel trillen geloof ik graag, maar dit zijn wel mensen die naast een landingsbaan...

New age

Ik woon zelf in Amsterdam, en inderdaad vliegt er wel eens een vliegtuig laag over. Maakt even wat herrie. Maar zeker niet meer dan de constante herrie van het dagelijkse verkeer in de stad. De klagers vergeten nogal eens dat vliegen een noodzakelijk kwaad is geworden.

Wat echt erg is, is die vreselijke New Age geluidsterreur die nu al meer dan een jaar om zich heen grijpt. Overal op de balkons vind je ze; die bamboe-houten klank-mobielen. Niemand die er aan denkt om die tingel-tangel apparaten in de winter binnen te hangen, zodat de hele buurt een heel jaar moet meegenieten van die rustgevende herrie. Het is net zo asociaal om je radio in de tuin aan te laten staan. Zelfs als hij is afgesteld op Classic FM. Maar daarvoor vind je nooit een actiegroep.

AMSTERDAM

Peter van Twuyver

Uitkering

Afgelopen week ontving ik een brief dat de Tweede Kamer nog niets heeft beslist over de uitkeringen van duizend gulden aan oud-militairen die twee tot vijf jaar in het buitenland verbleven. De brief was verzonden door het ministerie van Defensie te Kerkrade. Hieruit blijkt dat veel kranten fout waren met hun berichtgeving.

Het is toch treurig dat de leden van de Tweede Kamer zolang over zoiets moeten denken en vooral praten. De meeste mensen die voor deze uitkering in aanmerking komen, zijn nu 69-70 jaar oud. Als er nog een poosje wordt doorgepraat is het probleem opgelost, want dan zijn de meesten overleden. De nog levenden zijn dan in zo'n gering aantal, dat het de moeite niet meer is om daar iets voor te doen.

HOOGLANDH.J. van Hoorn

Eb en vloed

Johan Rijfkogel vergeet in zijn brief (Geachte Redactie, 27 oktober) over eb en vloed te vermelden dat er een groot verschil is over welk deel van de zee je praat. Er is namelijk een wezenlijk verschil tussen het Scheveningse strand en de Golf van Biskaje. Het wordt ten sterkste afgeraden (en is soms zelfs verboden!) om met opkomend water, oftewel vloed, te gaan zwemmen in de Golf van Biskaje.

Het water komt dan met zo'n grote snelheid en kracht opzetten, dat daar geen mens tegen bestand is. Er kunnen hierbij dan ook serieuze ongelukken gebeuren, zoals het breken van rug of nek. Het is daar eigenlijk alleen veilig zwemmen als het zeer laag water is. Tijdens het eb worden is het (bijna) overal gevaarlijk om te zwemmen.

GEMERTAnke Verhagen

Drab

Nu komt er weer iemand uitleggen, dat de treinkoffie geen drab genoemd mag worden (U-pagina, 25 oktober). Nou, ik kan me voorstellen dat trouwe DE-klanten niet blij zijn met de onthulling dat hun favoriete merk duizenden malen per dag met opzet wordt mishandeld.

De enkele keer dat ik er toch weer intrap, en tegen beter weten in koffie heb besteld bij de railtender, slaat de afschuw weer toe.

In de verste verte geen vers gezette koffie uit de vertrouwde kantelkannen van weleer (toegegeven, ook wel eens van wisselende kwaliteit), maar het mishandelde bittere bocht, dat inmiddels ook in sneltreinvaart de kiosken en, met enige vertraging, de meeste stationsrestauraties onveilig maakt, en dat na afloop van een quasi-efficiënt cash- & -carry-proces uit een soort perskartonfabriekje, aangedreven door net niet kokend water, op de toonbank wordt afgeleverd met een inmiddels standaard vuilgeel schuimlaagje erop.

DELFT Johan Kelderman

Verdeeld

'Iedereen is verdeeld over het homohuwelijk' staat in de strook bovenin de voorpagina (de Volkskrant, 29 oktober). Volgens mij betekent dat dat u, ik, wij allemaal stuk voor stuk daarover verdeeld zijn.

In het artikeltje zelf staat: 'Het kabinet is verdeeld, de Tweede Kamer is verdeeld. . .' Dat klopt wel, want regering en parlement kun je elk verdelen in voor- en tegenstanders.

Maar mijzelf verdelen in een voor- en tegenstander?

AMSTERDAM

Gijsbert van de Lagemaat

Meer over