Geachte redactie

Koningin

Als republikein vind ik het echt moedig van de koningin om met zó'n kiespijn toch door te gaan alsof er niets aan de hand is!

Tjerk Westerterp, Middelburg

Grou

Het valt op dat de laatste dagen in het kader van de wateroverlast de Friese plaats Grouw in veel media en ook in de Volkskrant ineens Grou heet. Dus zonder w. Houden zo, want ik verheug me zeer op de nieuwe Âlvestêdetocht (begin februari?) in Fryslân en op de prachtige namen die we dan krijgen voorgeschoteld zoals Ljouwert, Snits, Drylst, Sleat, Starum, Hylpen, Warkum, Boalsert, Harns, Frjentsjer en Dokkum. Dokkum? Jazeker, Dokkum.

Jan van Capel, Amsterdam

Linkshandig

Wat ben ik blij dat Sara Schaafsma het in het post-Stapeltijdperk toch heeft aangedurfd (Wetenschap, 6 januari), middels gedegen onderzoek in onder meer Papoealand, het raadsel van mijn (59-jarige) linkshandigheid te ontraadselen. Chapeau!

Yvonne Brasser van Westen, Castricum

Makkelijke wiskunde

Bij de Technische Universiteit Eindhoven hoeven studenten straks niet meer allemaal per se de moeilijkste wiskundevakken te volgen, maar kunnen ze ook kiezen voor psychologie of economie. Dat geldt ook voor Delft en Twente. Psychologie in plaats van wiskunde bij een TU? Wel handig bij de straks door te kort schietende berekeningen instortende gebouwen en neerstortende vliegtuigen: kunnen de verantwoordelijke ingenieurs meteen aan slachtofferhulp doen.

Dat een politicus zonder technische achtergrond met zo'n idee kan komen is nog te begrijpen, maar ik moest het stukje drie keer lezen om te geloven dat de uitspraak van de woordvoerder van de universiteit zelf komt (6 januari, Binnenland).

Vraag me af of technische studenten in China en India zo ook onder wiskundevakken kunnen uitkomen. Hopelijk niet, want hen hebben we straks hard nodig om onze eigen 'breed opgeleide' ingenieurs te helpen met hun tekortkomingen. Misschien kan de lange opleiding tot chirurg ook worden ingekort door ingewikkelde medische vakken om te ruilen voor bijvoorbeeld muziekkunde?

Michel van Pelt, Leiden, ingenieur

Irak en Arabische Lente

In het stuk ' Irak brak M-Oosten open' (O&D, 6 januari) geeft correspondent Diederik van Hoogstraten hoog op van de inspanningen van George W. Bush om vrijheid, democratie, mensenrechten, een vrije pers en een rechtsstaat in Irak te realiseren.

Volgens hem zou Bush ook de verantwoordelijkheid voor de Arabische Lente mogen opeisen. Het is mogelijk dat de oorlog in Irak daarvoor als katalysator werkte, maar het is te veel eer voor Bush.

Het argument waarmee de Amerikaanse regering de inval in Irak steeds rechtvaardigde, was zelfverdediging. Irak zou beschikken over massavernietigingswapens. Ondanks het 'bewijs' dat de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Powell presenteerde, werden de wapens niet aangetroffen. Verder zou Irak een belangrijke uitvalsbasis zijn voor Al Qaida. Ook daarvoor is nooit een aanwijzing gevonden.

Zoals Van Hoogstraten ook aangeeft, werd Al Qaida pas na de oorlog actief in Irak. Argumenten als vrijheid, democratie en mensenrechten zijn pas later aangevoerd om de oorlog te rechtvaardigen. Als dit voor de VS werkelijk redenen zouden zijn geweest om een oorlog te beginnen, dan zou de lijst met landen langer zijn.

Ten koste van een groot aantal slachtoffers werd het wrede, dictatoriale regime van Irak verdreven. Een mogelijke Arabische Lente is voor de Amerikanen nooit de reden geweest om in actie te komen.

Het zou dan ook zot zijn als Bush achteraf de eer zou kunnen claimen voor deze onvoorziene gebeurtenissen.

Mark van Heck, Nijmegen,

sociaal geograaf

undefined

Meer over