GEACHTE REDACTIE

Al meer dan twee jaar spelen de Bosnische Serviërs een schaakspel zonder scrupules, waarbij spelregels en moraal hun onbekend zijn....

Papieren tijger

Een consensus-orgaan als de VN is hier niet tegen opgewassen; het zou goed zijn als zij dat zelf zou inzien en de verantwoordelijkheid zou overdragen aan de NAVO. Doet zij dit niet, dan weet de hele wereld dat er geen internationale gemeenschap bestaat en dat de VN slechts een papieren tijger is die gebruskeerd mag worden.

Het enige antwoord op het gewetenloze geweld van deze nieuwe nazi's tegen een complete bevolkingsgroep is: geweld. En wel zoveel geweld dat zij aan den lijve ondervinden dat ze niet de sterkste zijn. Pas daarna zullen de Bosnische Serviërs rekening gaan houden met anderen.

Elke diplomaat, politicus, minister van Buitenlandse Zaken of premier die zijn ogen wenst te sluiten voor deze afschuwelijke realiteit en daarmee een oplossing onmogelijk maakt, maakt zich schuldig aan moord door nalatigheid. En het laatste dat in dit soort conflicten thuishoort is een gepikeerde premier: de Fransen hebben de bereidheid getoond het echte vuile werk op te knappen om een einde te maken aan iets waarvan iedereen vindt dat het niet door de beugel kan, maar waarbij iedereen te angstig is om actie te ondernemen.

HEEMSKERK O. Dudink

Rolstoelers

Wat een aanfluiting, dat rolstoelers niet mee mochten doen aan de wandelvierdaagse in Nijmegen. Pas als door de regering druk wordt uitgeoefend, laat de organisatie morrend en mokkend een groepje rolstoelers 'bij wijze van experiment' toe (de Volkskrant, 17 juli). Maar ze moeten niet denken dat ze een medaille krijgen, hoor!

Alle respect voor de vechtlust en het volhouden, maar een aanrader voor de rolstoelers: distantiëren jullie je van deze militaristische farce en organiseer een alternatieve wandel/roltocht voor rolstoelers en verdraagzame en sociale wandelaars.

HUIZEN I.L.M. van der Lee

Gotspe

Als Dick Harris op de U-pagina van 15 juli beweert dat Poncke Princen en prins Bernhard precies hetzelfde hebben gedaan en dit als een manier van genuanceerd denken aanprijst die hij ook van de journalist Willem Oltmans verwacht, lijkt me dat een gotspe.

Ik zou op mijn beurt Harris wat genuanceerder willen laten denken door er op te wijzen dat prins Bernhard zijn Nederlanderschap verwierf jaren vóór de Duitse inval in ons land en als Nederlands militair ons land diende, terwijl Poncke Princen zijn Nederlanderschap verloor door zijn desertie.

Het lijkt me geen nuance meer, maar een wereld van verschil.

LEIDEN A. Huijvenaar

Zinloze exercities

Illegalen illegaal aan het werk is een niet te tolereren situatie. Het is een goede zaak als hiertegen wordt opgetreden. De regering bedacht het verplichte identiteitsbewijs op de werkvloer.

Jammer genoeg moet zoiets in Nederland dan weer zinloos ingewikkeld worden gemaakt. Het identiteitsbewijs moet óók op de loonadministratie aanwezig zijn en op zijn geldigheid gecontroleerd worden door de accountant. Natuurlijk is er een straf op het niet naleven: inschaling in het hoogste belastingtarief.

Er is nu een volstrekt idiote situatie ontstaan. De loonadministratie is geworden tot opsporingsorgaan, tot rechterlijke macht en tot inningsorgaan van de boete. Er worden boetes opgelegd die zo hoog kunnen oplopen, dat je voor een vergelijkbare straf op straat of voetbalveld wel haast een halsmisdrijf moet begaan.

Maar het ergste is: hoeveel illegale werknemers en hoeveel werkgevers met illegalen in dienst zijn door deze zinloze exercities ontdekt?

Juist, niet één. Hooguit weten wij nu wie de laatste principiële mensen in Nederland zijn.

UITHUIZEN S. Bijman

Menslievend

In zijn artikel over de blauwhelmen in Srebrenica (Forum, 17 juli) schrijft Herman Wigbold: 'Wat is het verschil met de Nederlandse politieman die joden ophaalde omdat hij dacht - soms, ook niet altijd - dat hij hen nog een menselijke aftocht kon geven en ze anders overgeleverd waren aan tierende en scheldende Duitsers of landwachters?'

Ik heb grote bewondering voor degenen die zich indertijd moedig gedragen hebben en oordeel relativerend over de zeer velen die die moed niet opgebracht hebben. Maar om het ophalen van joden tot een menslievende daad te verklaren gaat mij te ver. Hoe komt iemand erop.

Ik ben op 26 mei 1943 door een gemengd Nederlands-Duits gezelschap opgehaald. Een groot verschil in menslievend optreden is mij daarbij niet opgevallen.

AMSTERDAM G. Bloch

Meer over