Geachte Redactie

Meer politie

De politie mag/moet sneller een wapen trekken, omdat het geweld tegen de politie is toegenomen (Voorpagina, 27 februari). Ik meen de stelling te kunnen verdedigen dat de politie daar zelf deels debet aan is.

De politie heeft veel te lang allerlei brutaal gedrag in haar richting toegestaan en lost in het algemeen problemen nauwelijks op. Als je geen grenzen stelt aan raddraaiers, kun je wachten op escalatie.

De diepere oorzaak aan de lakse houding van de politieorganisatie ligt echter in Den Haag. De politiek heeft in enkele decennia de politie uitgekleed tot een deerniswekkende organisatie. Te weinig mensen, waardeloze communicatieapparatuur, et cetera, eisen nu hun tol.

Er zouden drieduizend agenten bijkomen, maar die zijn er nog steeds niet en of ze ooit komen, is de vraag.

We zagen al een trend naar zwaarder straffen en nu wordt de politie gestimuleerd eerder geweld te gebruiken. Volgens mij is dat het paard achter de wagen spannen.

Naar mijn mening zijn een stevige uitbreiding van de politie (30 tot 50 duizend personen extra), consequenter optreden, drastisch verhogen van pakkans (ook van verkeersovertredingen) en verbeteren van het oplossingspercentage, een betere en vooral veel effectievere oplossingsrichting.

Albert Knop,Horn

Het dilemma van Helfrich

De slag op de Javazee illustreert het dilemma waarin de toenmalige opperbevelhebber der zeestrijdkrachten in Nederlands Oost-Indië zich bevond. De Japanse invasievloot, voorafgegaan door een overmacht aan zee- en luchtstrijdkrachten, stoomde op naar Java.

Viceadmiraal Helfrich had twee opties. Hij kon aan Karel Doorman, commandant van het geallieerde eskader, opdracht geven om zich terug te trekken en zo zijn schepen te sparen voor latere acties met meer kans van slagen.

Strategisch gezien een gezond argument, vooral ook omdat de Engelse en Amerikaanse vloten recent al zulke kolossale verliezen hadden geleden.

Toch deed Helfrich dat niet. Terugtrekken voordat ook maar één Japanner op Java was geland zou voor het moreel van de Koninklijke Marine en van de landstrijdkrachten op Java een enorme klap betekenen.

Daarom gaf Helfrich, ondanks de Japanse overmacht, Doorman bevel om aan te vallen. Deze wist dat hij weinig kans van slagen had, gaf er zich rekenschap van dat zijn kans van overleven ook niet groot was, en zette moedig de aanval in.

H. Weeda, Leiden

Tweemaal gematst

'Genade-zesjes voor studenten worden kwistig uitgedeeld' (Ten eerste, 28 februari). Dacht u dat het bij het middelbaar onderwijs er anders aan toegaat? Zo worden vele jonge mensen tijdens hun opleidingen tweemaal gematst.

En wij maar klagen over het niveau van vele doctorandi, ingenieurs, masters of hoe chic de dragers van genadetitels tegenwoordig ook genoemd worden.

Frits Booy, Baarn,

oud-docent middelbaar onderwijs

Guus Dubbelman

De Volkskrant mag de handen wekelijks dichtknijpen met fotograaf Guus Dubbelman. Hij legt de sport haarfijn vast en zou ook zonder reportage een helder verslag doen van de wedstrijd.

De grote foto waarop Dries Mertens na zijn doelpunt pijn lijdt in de kluwen van blije en bezorgde medespelers spreekt boekdelen (Sport, 27 februari). Guus is goed!

Arjen Boswijk, Groningen

Open rug

Mijn alarmbellen rinkelen als kinderneurochirurg De Jong oproept om actieve levensbeëindiging bij 22 kinderen met zeer ernstige vorm van spina bifida opnieuw te onderzoeken nu hij heeft gemeten dat kinderen met open rug niet lijden (Ten eerste, 28 februari).

Is deze medicus wellicht een godsdienstfanaat (geen enkel leven mag actief eindigen)?

Is deze medicus een gezondheidsgraaier (zoveel mogelijk klanten voor de zorg werven; hoe slechter ze er aan toe zijn en hoe moeizamer ze in leven gehouden worden hoe meer zorgverdiensten immers)?

Is deze medicus te goeder trouw en wil hij middels deze weg een discussie starten over het criterium ondraaglijk en uitzichtsloos lijden bij actieve levensbeëindiging?

Hoge urgentie om dit helder te krijgen. Voor de betrokken ouders veel sterkte gewenst.

L. Stok, Weesp

TNT en PostNL

Met 12 miljoen euro kunnen TNT en PostNL 24 miljoen briefkaarten aan zichzelf sturen. Zo houden ze de postbodes nog even aan het werk. Suggestie voor de tekst op de kaart: 'postzakje leeg, broekzakje vol'.

Cor Holtackers, Amersfoort

undefined

Meer over