GEACHTE REDACTIE

In uw editie van 26 april lees ik dat ik 'eind jaren zestig vrijwillig ontslag heb genomen omdat ik bezwaar had tegen de gevolgen van het Tweede Vaticaans Concilie'....

Vaticaans Concilie

VATICAANSTAD

Mgr. Th.G.A. Hendriksen

Benelux-euro

Waarom circuleert er geen scenerio om de euro eerst te introduceren in de Benelux?

De voordelen: vanaf het begin wordt gekozen voor een harde euro. De andere landen kunnen een indruk krijgen van zo'n omschakeling, en trekken daar hun lessen uit. Desgewenst kunnen de andere landen in hun eigen tempo, zonder al te grote sociale spanningen, toewerken naar monetaire cijfers die voldoen aan de toelatingseisen. En de Zuid-Europese landen hoeven zich niet achtergesteld te voelen ten opzichte van Duitsland en Frankrijk, omdat die landen zich ook pas in de tweede ronde aansluiten bij de EMU.

Misschien zijn er nog meer voordelen te bedenken. Ik weet alleen dat het voorstel om de euro beperkt te introduceren realistischer is dan een geforceerd begin met negen landen.

AMSTERDAM Paul Scholder

Grens heelal

De Volkskrant, woensdag 7 Mei, pag. 7: 'Astronomen hopen grens waarneembare heelal te kunnen observeren.'

Hartelijk dank voor uw bericht. Wilt u ons vooral op de hoogte houden als de grens waargenomen is? Misschien zou een foto in dat geval op zijn plaats zijn.

CAPELLE A/D IJSSEL

S.J. Spoelstra

Koffieprijs

In de Volkskrant van 6 mei wordt betoogd dat speculanten de prijs van een pak koffie opdrijven. Voor speculanten moet echter 'koffieleveranciers' (zoals Douwe Egberts) worden gelezen.

Bij een prijsstijging van 120 procent (gedurende het afgelopen half jaar) naar ongeveer 250 dollar per baal ongebrande koffie, met een baal van ongeveer 18 duizend kilogram, stijgt de prijs per 250 gram ongebrande koffie immers 0,0019 dollar.

In februari en april verhoogde Douwe Egberts de prijs al met een kwartje, deze week gaat de prijs met 20 cent omhoog. De prijsstijging is bijna 187 maal zo hoog als de stijging op de termijnmarkt in New York.

Gaat dat branden van koffie dan zo inefficiënt? Koopt Douwe Egberts zo dom in? Of deugt de berichtgeving van de Volkskrant niet? Of is het nu toch Douwe Egberts die de prijs fors opdrijft?

VENRAY Andy Zauner

Vakleerkracht

Het artikel in de Volkskrant van 23 april 'Vakleerkracht of eigen meester voor gym maakt niet uit' is onjuist en misleidend.

De verslaggeefster wekt de indruk dat het PPON-onderzoek (Cito) dit inzicht heeft opgeleverd. Uit de verkorte versie van dit onderzoek blijkt daarvan echter niets. Wel staat er op pagina 4 dat het onderwijsaanbod niet essentieel verschilt. Over kwaliteit en wenselijke veranderingen doet het Cito-onderzoek bewust géén uitspraak.

Bovendien blijkt op pagina 16 van het rapport dat er groot verschil van mening bestaat tussen leden van het onderzoekspanel. De groepsleerkrachten hadden merendeels wel vertrouwen in de standaarden, de vakleerkrachten juist niet. Dat kan betekenen dat het peilingsonderzoek niet gemeten heeft wat gemeten had moet worden: wat hebben de leerlingen nu eigenlijk geleerd.

AMSTERDAM J.F.M. Harderwijk

Taiga

Niet bekend

Ferron suggereert dat de hoofdpersonen uit naïviteit of zucht naar avontuur de zijde van de Duitsers hebben gekozen, en zo in Russische krijgsgevangenschap zijn beland. De laatste veronderstelling is juist, de eerste niet. Kosters beschrijft namelijk enkele mannen die in het kader van de arbeidsinzet in de Sovjet-Unie terechtkwamen. De roman is dus minder 'besmet' dan Ferron vermoedt.

Wellicht is Ferron's beeld van deze roman onbewust beïnvloed door lezing van een meer verdacht Russisch krijgsgevangenenrelaas uit dezelfde periode: Johan H. Wigmans' Ik was een der millioenen. 3650 dagen in Rusland en Siberië.

NIJMEGEN Kees Ribbens

Meer over