GEACHTE REDACTIE

De uitval van korpschef Poelert (de Volkskrant, 6 januari) naar ouderen kan slechte gevolgen hebben voor de relatie tussen jong en oud....

Ouderen

Poelert levert met zijn aantijgingen geen enkele bijdrage aan een betere samenleving. Met zijn gestook en opruiende uitspraken zet hij wel mensen tegen elkaar op. Hij is blijkbaar niet op de hoogte van het Internationaal Jaar van de Ouderen 1999, dat is uitgeroepen door de Verenigde Naties. Het streven naar een samenleving van alle leeftijden staat hoog op de agenda.

Het zal de Drent Poelert verbazen dat ik als 67-jarige inwoonster in het centrum van Amsterdam me veilig voel en 's avonds regelmatig ongestoord naar bioscoop, theater en café ga.

AMSTERDAM Wil Merkies

Taart

De taartjesgooigozertjes: het zal je kind maar wezen.

Vele 'nieuws'kolommen in de Volkskrant en op 7 januari nog eens bijna een hele pagina Voorkant. Het zal je krant maar wezen.

HEERHUGOWAARD G.A. Glas

Adoptie

Art van Iperen schrijft een schokkend verhaal over de handel in baby's in Guatemala (de Volkskrant, 29 december). In het artikel wordt ten onrechte de suggestie gewekt dat aan alle adopties uit Guatemala een luchtje zit. Wij hebben vorig jaar op volkomen legale wijze een meisje geadopteerd uit Guatemala en kennen veel mensen die de afgelopen jaren datzelfde hebben gedaan. Wij moeten er niet aan denken dat wij en onze kinderen als gevolg van dit soort artikelen worden geassocieerd met kinderhandel en adoptiemaffia.

Aan onze adopties zijn jarenlange procedures voorafgegaan met een strenge controle door zowel Nederlandse als Guatemalteekse overheid. Een belangrijk onderdeel van de wettelijke procedure in Guatemala is dat de moeder op drie momenten mag terugkomen op haar besluit om afstand te doen, en wij weten uit ervaring dat hierop wordt toegezien.

Bij alle adopties, uit welk land dan ook, zijn er altijd veel personen en instanties betrokken die betaald moeten worden voor hun diensten. Dat is irritant, maar heeft juist veel te maken met alle waarborgen waarmee een adoptie wordt omgeven. Helaas zijn er ongetwijfeld ook corrupte types die zich aan kinderhandel verrijken, maar stellen dat alle adopties werk zijn van een corrupt netwerk gaat wel erg ver.

Het is niet sterk dat Van Iperen zich heeft beperkt tot één informatiebron: de organisatie Casa Alianza, die zich richt op verdachte adopties. Guatemala kent, in tegenstelling tot wat hij beweert, wel degelijk een wetgeving inzake adoptie. Bovendien zijn ziekenhuisbevallingen er gratis.

De consequentie van dit soort stukken is dat legale adopties er nodeloos door vertraagd of belemmerd worden. Dat betekent in de praktijk dat kinderen langdurig op straat of in kindertehuizen moeten leven. Dat is in niemands belang.

HAARLEM Judith Uijterlinde

Frank van Alphen

Keuringsarts

Omdat het aantal arbeidsongeschikten de pan uit rees en de WAO onbetaalbaar dreigde te worden, heeft de politiek de criteria voor arbeidsongeschiktheid aangescherpt. Allerlei welvaartskwalen als ME en whiplash werden hiermee vaak uitgesloten als grond voor arbeidsongeschiktheid.

Deze richtlijnen worden vervolgens als leidraad door de keuringsartsen gehanteerd en prompt daalt het aantal WAO-uitkeringen fors. Zo fors dat de politiek er van schrikt, dat was nou ook weer niet de bedoeling. Vervolgens worden door de politiek de criteria weer versoepeld. En ja hoor, het aantal WAO-uitkeringen stijgt weer.

Dit is niet een gevolg van slapte van keuringsartsen zoals staatssecretaris Hoogervorst beweert (de Volkskrant, 22 december), maar van een zwalkend opportunistisch politiek beleid, waarbij moeilijke keuzen worden gemeden. Het geeft geen pas om keuringartsen de effecten van dit beleid in de schoenen te schuiven.

AMSTERDAM E.-J. Haanraadts

Flexwet

Nadat we de afgelopen dagen hebben kunnen lezen over de ellende die de 'Flexwet' uitzendkrachten, beroepsmusici en anderen oplevert, gloort er nu voor deze mensen toch nog een straaltje hoop. Ook het profvoetbal blijkt last van deze nieuwe wet te hebben. Dan zal er wel gauw iets op gevonden worden!

CASTRICUM Frank van Gerwen

Meer over