Geachte redactie

Komrij en Kopland

Toen mij het nieuws ter ore kwam dat Komrij het tijdige voor het eeuwige verruild had, dacht ik: 'Op het horen van die woorden week voor hem gedwee het koren, En het lispelde 'wees welkom' en bood doorgang aan de twee, Zoals eens de Rode Zee.' Ik was even, door Gerrit Komrij, in de oneindigheid, iets wat dichters behoren te doen.

Ik vertelde het nieuws aan mijn mede-co-assistenten, maar ondanks het academisch niveau vielen vage blikken mij ten deel. Komrij wie? 'Je weet wel, Dichter des Vaderlands.' 'Nee, die ken ik niet.'

Enkele dagen later Kopland. Ik probeerde tevergeefs iets met jonge sla.

Sjors Koppes, Paarl (Zuid-Afrika), co-assistent chirurgie

Langstudeerder niet duurder

Kan iemand mij uitleggen waarom een student die lang studeert steeds meer collegegeld moet betalen? Elke student die niet van studie wisselt, zal immers ongeveer evenveel colleges lopen, even vaak tentamen doen en hoogstens iets meer begeleiding nodig hebben, wat je met regelgeving zou kunnen maximeren.

Tot begin jaren '80 gold dat je na vijf jaar studie geen collegegeld meer hoefde te betalen. Helaas hield die regeling op toen ik daar zelf gebruik van kon maken. De toenmalige redenering klopt echter nog steeds: een lang studerende student is voor de onderwijsinstelling niet veel duurder dan eentje die kort studeert.

Pieter Masereeuw , Castricum

Hilhorst

Wat een verademing om in de column van Pieter Hilhorst (O&D, 17 juli) precies te lezen wat ik zelf al zo lang denk. Als de nadruk komt te liggen op preventie, dan verandert er pas echt iets in de zorg. Alle andere bezuinigingsmaatregelen zijn slechts een doekje voor het bloeden. Moedig van Hilhorst om dit te durven schrijven. Nu nog wat moedige mensen die het ook durven uit te voeren.

Hermien Bogaard , Den Haag

Hilhorst 2

'Gezond leven doe je niet in je uppie', aldus Pieter Hilhorst in zijn column. Hoezo? Waarom zou ik niet in m'n eentje kunnen afzien van roken en te veel drinken? Waarom zou ik er niet in slagen naar mijn werk te fietsen, gezond te eten en andere dingen te doen die mijn gezondheid bevorderen? Het lijkt erop dat Hilhorst bestrijdt dat mensen in de eerste plaats zelf verantwoordelijk zijn. Want het laten dragen van de consequenties van de eigen verantwoordelijkheid brengt hij in verband met het overlaten van mensen aan hun lot.

Er zit een logische inconsequentie in zijn redenering: als het lot je overkomt ben je machteloos, maar het geloof in de eigen verantwoordelijkheid houdt juist de erkenning in dat je niet machteloos bent.

Herman van Bemmel , Voorschoten

Zomergasten

Toen in 1988 een aantal programmamakers van de VPRO bij elkaar kwam om een oplossing te bedenken voor het programma in de zomer, opperde Krijn ter Braak het idee om op televisie te doen wat op VPRO-radio al bestond: een marathoninterview.

Johan Berends, destijds zakelijk leider VPRO-televisie, wijst hierop in zijn brief aan deze krant (O&D, 18 juli). Er is niemand die dit zal betwisten. Dat is ook de reden dat er in de aftiteling van elke aflevering van Zomergasten staat vermeld: 'Naar een idee van Krijn ter Braak'.

Het was correcter geweest als in de jubileumuitzending over Zomergasten Ter Braak was genoemd. Ere wie ere toekomt: hij was degene die met zijn idee aan de basis stond van het plan, dat uiteindelijk in samenspraak met de overige makers uitgroeide tot Zomergasten.

Karen de Bok, Hoofdredactie TV VPRO

Zomergasten 2

Mocht er van VPRO-zijde nog eens iets over Zomergasten gepubliceerd of gezegd worden, weet dan dat het idee ervoor niet is ontleend aan de Marathoninterviews. De duur van de Marathoninterviews is mogelijk later wel eens door mij in stelling gebracht toen er bezwaren opgeworpen werden tegen de lange duur, vier uur, die ik voor Zomergasten in gedachten had. Ik bracht toen naar voren: waarom zou een spanningsboog van vier uur op de radio wel en op de televisie niet kunnen. Het werden uiteindelijk vier uur.

Over de gebeurtenissen die geleid hebben tot mijn vertrek bij de VPRO omstreeks 1990, waardoor ik me verplicht voelde om de regie en het eindredacteurschap van het programma neer te leggen, kan nog een aardig kort verhaal geschreven worden. Zeker is dat, anders dan Johan Berends schrijft (O&D, 18 juli), er geen advocaat aan te pas kwam. De 'naar een idee van'-credit op de aftiteling was een idee van Roelof Kiers.

Krijn ter Braak , Muiderberg

Verlangen

Aandoenlijk hoeveel ruimte de Volkskrant geeft aan filosofen, die pedagogen zijn geworden en goede raad geven. Zij weten nog niet dat mensen niet luisteren naar goede raad. Mensen verlangen naar het mooie, sterker, ze verlangen naar het slechte.

M. Krijnen, Amsterdam psycholoog en psychotherapeut

undefined

Meer over