GEACHTE REDACTIE

'Wat is Nederlands?', zo vraagt H. van der Horst zich af (de Volkskrant, 2 december). Veel representatiever dan een combinatie van tulpen, Sinterklaas en een zuidwesten wind in je gezicht, is volgens hem het 'herfstgevoel' dat in het lied Oude Maasweg van de Amazing Stroopwafels wordt uitgedrukt:..

Herfstgevoel

'Ik zit hier op de snelweg met een lege tank

Regen klettert op het dak

Ik zal nu wel naar huis toe moeten liften

'k Denk aan jou bij elke stap.'

Uit Manhattan Island Serenade (1972) van Leon Russell:

'Sitting on the highway in a broken van

Thinking of you again

Guess I have to hitchhike to the station

With every step I see your face.'

Hoezo voor Nederlanders representatief herfstgevoel?

UTRECHT O. Vaessen

Boeren

Langzamerhand heb ik er zo genoeg van! Ondanks de belofte de snelweg niet te blokkeren, werd afgelopen week toch de A 1 bij mijn woonplaats door boeren bezet.

Dagelijks saneren, reorganiseren en fuseren er bedrijven, waardoor duizenden burgers na een (lang) werkzaam leven werkloos de straat op worden gestuurd. Van mij mogen er ook enige duizenden boeren weggesaneerd worden.

De agrariërs zijn door alle na-oorlogse regeringen ruimschoots gesubsidieerd van het belastinggeld. De Rabobank voorzag ze ruimschoots van leningen om te investeren. Geïnvesteerd werd er in al maar meer vee, terwijl al jaren bekend is dat de mestoverschotten voor gigantische milieuproblemen zorgen. Het vee heeft geen redelijk leven meer in hokjes en te kleine ligstallen.

Is de export van vlees, kuikens en eieren voor de regering zo belangrijk, dat ons milieu wel voor honderden jaren verpest kan worden? De boeren mogen zeker niet failliet gaan, omdat de banken dan hun uitgeleende geld niet meer terug zien.

Wie betalen wel het gelag? Wij, de burgers! Het drinkwater is duur en wordt nog duurder. De waterleidingbedrijven moeten al hun kennis uit de kast halen om nog goed water te produceren voor consumptie en hygiëne.

Ik betaal liever meer voor vlees dan voor water, want daar kan ik niet op bezuinigen.

HENGELO M. ten Bosch-Dijkstra

Horst Wessellied

Wat een heisa rond de 'jeugdzonde' van Prins Bernhard! Maar waarom blijft helemaal buiten beschouwing wat er gebeurde tijdens het huwelijk van prinses Juliana met prins Bernhard?

Op de gala-avond, door onze eigen regering-Colijn geënsceneerd ter gelegenheid van dat huwelijk, zorgde het Residentie Orkest voor de muzikale opluistering. Vóór dat orkest stond als dirigent kapitein C.L. Walther Boer. Waarom hij; de dirigent van het Residentie Orkest was toch Peter van Anrooy?

Jawel, maar Van Anrooy vertikte het om het Horst Wessellied te dirigeren. Dat moest namelijk óók worden gespeeld. Onze wettige regering vond als vervangend dirigent kapitein Boer - al dan niet krachtens dienstbevel - bereid dat klusje op te knappen.

'Die Fahne hoch, die Reihe festgeschlossen. SA marschiert. . .' met de zegen van onze democratisch gekozen Nederlandse regering. Anno 1936.

Een en ander staat gedetailleerd beschreven in J.B. Charles' Van het kleine koude front.

DEN BOSCH W.K. Post

En dan is er. . .

Was het nu beslist noodzakelijk om iemand, die zich toch al hardhandig naar de top heeft gewerkt, met onverdiende veren te tooien?

De reputatie van Cor Boonstra, die nieuwe topman van Philips, hangt samen met de oprichting van de SRV en de slogan 'Dan is er koffie', meldt een zegsman van Philips (de Volkskrant, 5 december).

Toen de slogan '. . . en dan is er koffie' ergens in de jaren zestig binnen onze accountgroep met name door Theo Strengers werd ontwikkeld, stond Cor Boonstra nog op zijn SRV-wagen huis aan huis Douwe Egberts te verkopen, van je hiep hiep hiep hoera!

Als je reputatie samenhangt met gestolen waar, ziet het er voor Eindhoven niet best uit. Aan wie zou Boonstra zijn laatste huzarenstukje op dit gebied ontfutseld hebben?

LEIDEN F.J.M. ten Bouwhuijs

Intermarco-Delamar

Meer over