Geachte redactie

Loser

Met verbazing zag ik mezelf weggezet als een zielig geval, alleen omdat ik heb gezegd dat ik er nooit van uitging een prijs te winnen in de Nationale Postcode Loterij. (V, 21 september).

Het dan schrijnend te vinden dat ik mezelf ook na na de prijs een loser zou voelen, vond ik zeer kwetsend. Ik was geen loser, ben geen loser en zal nooit een loser zijn. Met mijn eigenwaarde is helemaal niks mis en ik sta positief in het leven.

Tsjitske en ik wilden graag meewerken aan deze mailing omdat wij er het levende bewijs van zijn dat je een grote prijs kunt winnen, al verwacht je dat van zijn levensdagen niet. Niets meer en niets minder...

Ton Speijer, Emmeloord

Vrouwen

Op de tribune van de Turkse voetbalclub Fenerbahçe mochten deze week bij een wedstrijd uitsluitend vrouwen plaats nemen. Daarmee werden de mannen gestraft die zich onlangs bij een wedstrijd misdroegen. Een perfecte oplossing, ook voor Nederland. De sfeer op de tribunes zal ervan opknappen. En de spelers zullen het vast niet vervelend vinden.

Marcel Wichgers, Zuidwolde

Griekenland

Fijn dat uw correspondent in deze barre tijden bij zijn verslagen uit het geteisterde Griekenland ook de hoofdlijnen niet uit het oog verliest. Hij stelt ons psychologe Rania Filindra voor, voordat hij haar aan het woord laat: 'Filandra - 34, kort bruin haar, zwart-wit jurkje'. Dank daarvoor. (Ten eerste, 20 september)

Nico van Eeden, Dronten

FNV en democratie

Er zijn (ongeveer) 16 miljoen Nederlanders. Van hen werken er zo'n 8 miljoen en zijn er zo'n 3 miljoen met pensioen. Van die 11 miljoen gepensioneerden plus werkenden is 13 procent (1,4 miljoen) aangesloten bij de FNV.

En dáárvan is 60 procent (840 duizend FNV'ers) tegen het dezer dagen aangenomen pensioenakkoord.

Anders gezegd: 7,8 procent van alle werkenden plus gepensioneerden is tegen de nieuwe overeenkomst en aan 87 procent is nooit wat gevraagd. En dan zie ik nog af van het feit dat van die 1,4 miljoen FNV-leden ruim driekwart niet geïnteresseerd was in het afgeven van hun mening over het akkoord toen hun dat gevraagd werd.

Vervolgens zijn er binnen de FNV kennelijk afspraken gemaakt over de weging van de stemmen in de bondsraad van de verschillende deelbonden. Nu die langs democratische weg overeengekomen spelregels tot een voor sommigen onwelgevallig resultaat leiden, blijken er plots mensen die beginnen te klagen over gebrek aan democratie. En dan te bedenken dat de Tweede Kamer - die het ganse volk vertegenwoordigt en niet slechts 78 procent - al vóór het pensioenakkoord had gestemd.

Meneer van der Kolk, gaat u nog maar eens een cursusje 'democratie en burgerschap' volgen, ongeacht de vraag of uw anti-akkoordstandpunt inhoudelijk juist is of niet.

Jacob Orlebeke, Nieuwkoop

Troonrede

Wat een leuke troonrede: '...van migranten wordt verwacht dat zij in hun eigen levensonderhoud voorzien en dat zij zich rekenschap geven van de wetten van ons land en de waarden die ons binden'.

Goed dat nog even wordt vermeld dat buitenlanders zich aan de wet moeten houden. Van nature zijn ze namelijk geneigd te gaan roven en moorden. Dat is natuurlijk ook de reden dat ze naar Nederland komen. Henk en Ingrid plassen gelukkig altijd netjes in de pot.

Roelof Jan Minneboo, Amsterdam

Gebonden hulp

Het artikel over gebonden hulp (Economie, 16 september) roept vragen op. Frankrijk zou volgens de gepresenteerde tabel wereldkampioen gebonden hulp zijn, gevolgd door Noorwegen en Nederland (na beleidswijziging). Maar wat is gebonden hulp?

In de OESO geldt sinds jaar en dag dat gebonden hulp bestaat uit schenkingen en (zachte) leningen die het hulpontvangende land moet besteden in het hulpgevende land. Het is dus een voorwaarde of eis die de donor stelt aan de hulpontvanger. Het gaat er niet om of de hulp uiteindelijk in het Westen wordt besteed, zoals in het artikel gesteld wordt, maar of het hulpontvangende land de verplichting heeft het in het donorland te besteden. De OESO-cijfers wijken daarom af van die in het artikel.

P. Karsdorp, Aerdenhout, econoom

undefined

Meer over