GEACHTE REDACTIE

Edwin 'Buzz' Aldrin was niet de eerste Amerikaan die een ruimtewandeling maakte (de Volkskrant, 19 september). Dat deed Edward White....

Ruimtewandeling

Aldrin maakte zijn eerste ruimtevlucht in de Gemini 12 (11-15 november 1966). Tijdens deze vlucht maakte Aldrin een ruimtewandeling van twee uur en negen minuten, een record. Bron: P.L.L. Smolders Amerikanen op de maan.

CAPELLE AAN DEN IJSSEL

Martijn Bak

Latijn

Wéér kom ik die 'Gezonde Geest in een Gezond Lichaam' als stelling tegen, nu in 'Kantlijn' (de Volkskrant, 19 september). Een dikke 60 jaar geleden leerde ik van mij leraar Latijn, dat die 'stelling' meestal half en dus verkeerd geciteerd wordt. Juvenalis, Romeins dichter, zei helemaal niet dat in een gezond lichaam een gezonde geest huist. 'Orandum est ut sit mens sana in corpore sano', schreef hij, 'We moeten bidden, dat in een gezond lichaam een gezonde geest huist'. Dat is wel wat anders dan meestal met de 'stelling' wordt bedoeld.

WAALWIJKKarel van de Wiel

Indonesië

Met afgrijzen las ik het artikel van Ivo Wildenberg (Forum, 19 september). Hij noemt de Nieuwe Orde van Suharto een 'succesvolle 32-jarige heerschappij', een 'verfijnd machtsinstrument' en tot overmaat van ramp ook nog eens 'een rationeel arrangement'.

Het 32-jarige rijk van Suharto heeft Indonesië uit het economisch slop gehaald, maar ook in het huidige economische slop gebracht. Suharto's 'verfijnd machtsinstrument' heeft ertoe geleid dat velen rijk werden, maar nog meer arm.

Zijn Nieuwe Orde heeft duizenden mensen geïnterneerd in kampen zoals op het eiland Buru, zijn Nieuwe Orde liet mensen verdwijnen, martelen en vermoorden. Zijn Nieuwe Orde verbood ex-politieke gevangenen te stemmen, of te reizen binnen hun eigen land zonder toestemming. Zijn Nieuwe Orde veroordeelde menig intellectueel tot een anoniem bestaan. Is dit rationeel? Ik vind van niet. De val van de Nieuwe Orde is dus naar mijn mening het begin van een nieuw Indonesië.

KOCKENGENKon Setiawan

Horendol

De geluidsoverlast die Schiphol veroorzaakt is onlangs weer uitvoerig besproken, zowel in de Kamer als in de media. Dat Melkert er zo langzamerhand horendol van wordt, is begrijpelijk. Bovendien lijkt het erop dat de milieu-effecten van onze nationale luchthaven zich beperken tot de geluidsoverlast voor een relatief beperkte groep mensen.

De oplossing voor dit probleem ligt echter binnen handbereik. De vijf miljard die De Nederlandsche Bank onlangs aan de schatkist heeft geschonken is ruimschoots voldoende om de 14 duizend gedupeerden uit te kopen en een riante verhuispremie te geven. Ervan uitgaande dat het allemaal koopwoningen betreft, met een gemiddelde verkoopwaarde van 300 duizend gulden, zou dit neerkomen op 4,2 miljard gulden. Een verhuispremie van 50 duizend gulden per huishouden betekent nog eens 700 miljoen. Blijft nog 100 miljoen gulden over, die inmiddels is besteed aan nationaal kunstbezit.

UTRECHT Hans van Hastenberg

Bijlmerramp

Er staan twee fouten in het artikel over de Bijlmerramp ('Vragenlijst werd in zes jaar alleen maar langer'). Er wordt gesteld (de Volkskrant, 19 september) dat de 'flight data recorder (de cockpit-voicerecorder, ofwel de zwarte doos) nog immer zoek' is.

Ten eerste is de flight data recorder niet hetzelfde als de cockpit-voicerecorder. Op de cockpit-voicerecorder worden de gesprekken van de bemanning in de cockpit opgenomen. De flight data recorder is iets anders: daarop worden de gegevens van de vlucht geregistreerd.

De tweede fout is dat de flight data recorder wel degelijk is teruggevonden. Het zijn juist de gegevens van die flight data recorder die de twijfels over de route van de El Al Boeing hebben veroorzaakt. Die gegevens kwamen namelijk niet overeen met de gegevens van de radar. Het is de cockpit-voicerecorder die (officieel) nooit is teruggevonden.

AMSTERDAM

Maarten Reijnders

Meer over