Geachte redactie

Bolkestein

Voor mij is Frits Bolkestein een van de grote en visionaire denkers van Nederland, zeker bewonderd door mij. Zijn pleidooi voor het liberale kapitalisme als bron van welvaart ondersteun ik. Dat dit liberale kapitalisme inkomensverschillen nodig heeft om te functioneren, onderschrijf ik ook. Echter de grootte van de verschillen en de mate waarin deze zich ontwikkelen zijn moeilijk te rechtvaardigen. Dat de gemiddelde AEX-fondsbestuursvoorzitter honderd maal het salaris heeft van een schoonmaker is, ook gegeven het verschil in verantwoordelijkheden, aan de te hoge kant. Als dit liberale kapitalisme ertoe leidt dat in de Verenigde Staten bijna 50 miljoen mensen onder de armoedegrens moeten leven, met nauwelijks toegang tot goede zorg, goed onderwijs en afhankelijk van voedselbanken, heeft dit liberale kapitalisme toch een duidelijke schaduwzijde. Zonder links, moraliserend of journalist te zijn, vind ik dit zorgwekkend.

Rochus van der Weg, Bruinisse

Ger Harmsen

In het bericht over Pim Fortuyn en zijn vergeefse poging lid te worden van de CPN (Ten eerste, 10 april), wordt gerept van Ger Harmsen 'de Groningse hoogleraar geschiedenis'. Hoewel ook aangesteld aan de Faculteit der Letteren en een productief historicus van de arbeidersbeweging is Harmsen nooit als zodanig benoemd. Sterker, een eventueel (gast)docentschap aan het Instituut voor Geschiedenis werd bewust tegengewerkt door de zittende professoren daar. Harmsen was wel hoogleraar 'marxistische en Oost-Europese filosofie' aan de toenmalige Centrale Interfaculteit in Groningen.

Paul van Tongeren, Naarden

Margraten

Ik ben erg teleurgesteld in de terloopse vermelding van het boek De Margraten Boys (Boeken, 7 april). Afgezien van een slordige fout in het aantal begraven soldaten (niet 8.700, maar 8.301 graven en 1.700 namen van vermisten), heeft u denk ik niet in de gaten dat er veel meer speelt na 'het achterhalen van de identiteit en de nabestaanden'. De oorspronkelijk 20.000 en later 10.000 contacten tussen 'gewone' Nederlandse en Amerikaanse families hebben zeer veel betekend in het bieden van troost en in vriendschapsbanden over de oceaan. Dat dit al meer dan 65 jaar ononderbroken bestaat, ongehinderd door politiek over de hoofden van de gesneuvelden heen, is uniek in de wereld. Misschien iets voor zaterdag 26 mei, de dag voor Memorial Day?

Joost Claassens, Limbricht

adoptant van twee soldaten

Opportunisme

De altijd scherpe columnist Sheila Sitalsing geeft haar verklaring voor het opportunistische gedrag van de meerderheid van de leden van de Surinaamse Nationale Assemblee (Ten Eerste, 6 april). Ik onderschrijf haar mening dat opportunisme niet alleen in politieke kringen in haar en mijn geboorteland voorkomen, maar ook in Den Haag en andere politieke hoofdsteden. Er is natuurlijk nog wel een verschil tussen korten op ontwikkelingssamenwerking of de publieke omroep en het wettelijk sanctioneren van moordpartijen.

Gelukkig kent de Nationale Assemblee ook nog enkele politici die wel over een geweten beschikken. Laat ons dit tot troost zijn.

Winston Hermelijn, Amsterdam

Dick Swaab

Als de vrije wil niet bestaat, dan kon Dick Swaab niets anders doen dan zijn boek Wij zijn ons brein schrijven en had hij geen keuze over de inhoud ervan (het Vervolg, 7 april). In dat geval hoeven wij het niet serieus te nemen. Of heeft alleen Swaab de vrije wil om in te zien dat de rest van de mensheid geen vrije wil heeft?

Barrie Needham, Nijmegen

Vind ik stom

Oplossing voor de ontbrekende 'vind ik stom'-knop op Facebook: verander je naam in 'Niemand'. Als je dan op Like drukt, komt er 'Niemand likes this' te staan.

Liesbeth Versteeg-Van Gent, Amersfoort

undefined

Meer over