GEACHTE REDACTIE

Vorige week viel bij mij het overzicht van de kandidatenlijsten voor de verkiezingen van de provinciale staten in de bus....

Verkiezingen

Van die kandidaten bleken er, tot mijn stomme verbazing, maar 64 vrouw te zijn, nog geen 22 procent. Een trieste zaak. Veel partijen hebben hun mond vol over 'het vertegenwoordigen van het volk', maar lijken weinig aandacht te hebben voor de helft van de bevolking. Misschien zeggen zij dat het zo moeilijk is om goede vrouwelijke kandidaten te vinden, maar waarom staan er dan wel twaalf vrouwen op de GroenLinks-lijst (40 procent)? De nieuweling Nederland Mobiel spant de kroon en presenteert een lijst met 26 mannen en vier vrouwen.

Allochtonen ontbreken bijna geheel op de lijsten, voor zover af te lezen aan de namen. Slechts twee allochtonen hebben een plaats verworven tussen de driehonderd kandidaten. Misschien is de situatie elders anders, maar ik constateer in Limburg een ernstig democratisch tekort.

De provinciale staten klagen over te weinig aandacht en interesse van de kiezers. Misschien wordt het tijd dat de provinciale staten eens gaan nadenken over hun volksvertegenwoordigende taak en die serieus nemen.

MAASTRICHT Floor Kaspers

Rode Kruis

In het artikel over het congres van de Stichting Onderzoek Terugkeer en Opvang (de Volkskrant, 24 februari) staat te lezen dat ik gezegd zou hebben dat het Rode Kruis (ik neem aan dat het Nederlandse Rode Kruis wordt bedoeld) een tiental vrouwen uit Ravensbrück zou hebben gerepatrieerd. Ik kan dit niet hebben gezegd, aangezien mij daarover niets bekend is. Wat ik wel weet is dat het NRK in de periode juni tot en met december 1945 23 ambulanceteams heeft uitgestuurd, die gemiddeld zo'n veertig personen hebben bijgestaan. Ravensbrück echter was niet een der bestemmingen. Wel is op dat congres gezegd dat kritiek op het NRK niet verdedigd kan worden door te wijzen op het vele dat het Zweedse Rode Kruis heeft gedaan, onder meer te Ravensbrück. Daarvoor waren de omstandigheden in Nederland en Zweden, en daarmee de omstandigheden voor het Nederlandse en het Zweedse Rode Kruis te verschillend.

NIJMEGEN Leo van Bergen

Vrijwilligers

Bisschop Muskens wil meer vrijwilligers in bejaarden- en verpleeghuizen. Ik werk als vrijwilliger in een verzorgingshuis van 167 bewoners, waar 150 personeelsleden, velen op parttime-basis, en meer dan honderd vrijwilligers werkzaam zijn.

Minister Borst zal erg tevreden zijn met de uitspraak van Muskens; zij kan dan haar begroting bijstellen. De gezondheidszorg kan langzamerhand niet meer zonder vrijwilligers. Muskens zal het anders uitdrukken, maar ik vind het een godsschandaal.

PURMEREND

L. Boelaarts-Schipper

Zuinigheid

Een nieuw kantoorpand in Bodegraven, waar kosten noch moeite zijn gespaard om het energiezuinigste pand van Nederland te bekomen (de Volkskrant, 20 februari). Het gebouw wordt voorzien van zonnecellen, benut regenwater voor de wc, koel- en warmwateropslag in de bodem, verwarming met een warmtepomp. Indrukwekkend, doch de ligging aan de snelweg doet vermoeden dat deze zuinigheid niet verder komt dan de buitenmuren. Navraag leert dat de meerderheid van de werkers in dit pand beschikt over een parkeerplek. Als deze plekken regelmatig gebruikt worden, doet dit alle besparingen weer teniet.

AMSTERDAM Roland Haffmans

Curiositeit

De vrouw met de vier borsten en het slangenmens zijn oud nieuws. Dus toont de nieuwsgierige Volkskrant nu reeds een toekomstige curiositeit: de zwangere man (23 februari). Socioloog John Baker ziet door nieuwe technologie het einde van een grote onrechtvaardigheid naken: 'Als een vrouw zwanger wil worden, hoeft ze alleen maar een man dronken te voeren, terwijl een man een vrouw moet bidden en smeken om zijn kind te dragen.'

Nu nog de ontwikkeling van de techniek waarmee een vrouw een man dronken kan voeren en met een ongewenste zwangerschap kan laten zitten.

UTRECHT Gerard Mensink

Meer over