GEACHTE REDACTIE

Zinloos geweld wordt veroorzaakt door jonge mannen zonder verantwoordelijkheidsgevoel, betoogt Liesbeth Wytzes (Forum, 23 november). Tot zover niks nieuws. De oplossing: het fulltime kostwinnerschap, want mannen moeten zich maatschappelijk belangrijk kunnen voelen....

Aanrecht

ARNHEMHester Macrander

Muren

Het streven van staatssecretaris Van der Ploeg om het Nederlands cultuurbezit meer zichtbaar te maken, verdient alle steun. Te lang en te veel ligt dit in depots. Ik zou dan ook een krachtig pleidooi willen houden om de muren in musea veel intensiever te gebruiken.

De mode om ontzaglijk veel ruimte te houden tussen de werken is onzinnig en uit de tijd. Er kan rustig gemiddeld drie tot vier keer zoveel tentoongesteld worden, zonder in de achttiende- en negentiende-eeuwse dichtheid te vervallen. De tv-beelden duikelen toch ook achterelkaar, zonder pauze, op? Kent de radio stilte? Deze krant is toch ook dicht naast en op elkaar gedrukt. Heus, een grotere dichtheid schaadt niet en staat appreciatie niet in de weg.

ARNHEMJ. Grünbauer

Onder water

Nog maar enkele weken geleden stonden de media bol van verhalen en beelden van ondergelopen landerijen. Grote economische schade bij boeren, burgers en buitenlui.

En wat zie ik in het NOS Journaal deze week: eigenaren van weilanden laten hun percelen onder water lopen opdat het Nederlandse publiek er kan schaatsen.

Vreemd volkje, die Hollanders.

DORDRECHT Peter Punt

Telefoontarief

De OPTA moet de tarieven en de concurrentie in de Nederlandse telefonie bewaken. De gemiddelde tarieven gaan lekker omlaag (de Volkskrant, 25 november). Voor wie? Lokaal bellen blijft, afgezien van de 'rustige' zondag, even duur. Interlokaal bellen wordt goedkoper. Ik ben maar een leek, maar tijden geleden las ik dat het allergrootste deel van de 'particuliere' gesprekken lokaal is. Dat laat het voordeel van de interlokale tariefsverlagingen aan bedrijven en niet aan mij.

DELFT J.A. van Wijnen

Ondoordacht

Onbarmhartig, niet sociaal, en ondoordacht noem ik het van de regering en de Tweede Kamer om de asielzoekers in nood niet te willen opvangen. Het kan wel! Immers: er zijn (lege) woningen, er is opvangkwantiteit in vele gemeenten, en bovendien is in de voorbije jaren de nodige expertise opgebouwd betreffende de opvang. Het tijdelijk opnieuw in werking stellen van de (in 1996 afgeschafte) 'Regeling Opvang Asielzoekers' is voldoende om de huidige probleemsituatie (de Volkskrant, 19 november) te overwinnen. Wat houdt dit toch tegen?

BERGEN OP ZOOMPiet Ronnes

Boete

Het commentaar over de bestuurlijke boete die minister Borst wil invoeren voor hardnekkige overtreders van de Tabakswet (de Volkskrant, 27 november) getuigt van onvoldoende inzicht in de materie.

Waar het om gaat is dat de uiterst fluwelen Tabakswet, die roken in overheidsgebouwen slechts zodanig wil reguleren dat tenminste geen schade en overlast aan anderen kan worden veroorzaakt, na negen jaar nog steeds onvoldoende wordt nageleefd. Veel beheerders van allerlei instellingen menen zich de vrijheid van eigen interpretatie te kunnen veroorloven, waarop tot nu toe nauwelijks een serieus antwoord kon worden gegeven. De voorgestelde invoering van boetes is daarom hoogst noodzakelijk voor de hardnekkige gevallen.

UTRECHTFons Nijpels

Schietspel

Interessante reportage over het spel Quake (de Voorkant, 18 november). Jammer dat de vele varianten die er bestaan niet aan bod kwamen (bijvoorbeeld Capture the Flag en Team Fortress). Op deze manier kan de indruk ontstaan dat Quake een simpel schietspel is, terwijl het allesbehalve dat is. De afbeeldingen bij het artikel zijn niet afkomstig uit Quake, maar uit Quake 2. Dat wordt in Nederland echter nauwelijks gespeeld, de echte die-hards spelen alleen Quake 1.

ENSCHEDE Casper Hulshof

Meer over