GEACHTE REDACTIE

In een bijdrage op de Formumpagina van 3 juli, stelt de politicoloog Arjan El-Fassed dat het zionisme 'in principe nooit het bestaan van een onafhankelijke Palestijnse staat zal toestaan....

Zionisme

De Arabische wereld verwierp het voorstel en weigerde de staat Israël te erkennen die in 1948 werd opgericht. Inmiddels wordt Israël - zij het schoorvoetend - erkend door Egypte, Jordanië en nog enkele Arabische landen. Ook de PLO gaat uit van het bestaan van Israël, hoewel tot nog toe geweigerd is om het Handvest te veranderen waarin nog steeds wordt opgeroepen tot vernietiging van de joodse staat.

Het Palestijnse ongeduld waarover Arjan El-Fassed schrijft, is begrijpelijk. Ook veel Israëli's worden steeds ongeduldiger over de vertragingspolitiek van Netanyahu met als meest opmerkelijke uiting de oproep tot nieuwe verkiezingen door Israël's president Weizman.

Die Palestijnse staat zal er wel een keer komen, mits Israël voldoende veiligheidsgaranties krijgt en de oprichting van een soeverein Palestina niet de inleiding wordt tot de zoveelste oorlog in het Midden-Oosten.

Overigens zijn de meeste beijveraars van een onafhankelijke Palestijnse staat blijkbaar vergeten dat zo'n staat er allang had kunnen zijn als men dat van Arabische zijde had gewild.

Van 1947 tot 1967 heerste Jordanië over de Westoever. Dit gebied werd in 1950 zelfs geannexeerd door de Jordaniërs die in al die jaren geen aanstalten maakten tot de oprichting van een Palestijnse staat.

AMSTERDAMH.J. Polak

Vlag

Op de U-pagina van 4 juli wordt door twee schrijvers bepleit de Nederlandse vlag te vervangen. De eerste schrijver pleit ervoor het rood-wit-blauw te vervangen door oranje-wit-blauw, zoals het ooit was. De tweede schrijver voegt hieraan toe dat rood-wit-blauw niet origineel is.

Inderdaad is de Nederlandse vlag ooit oranje-wit-blauw geweest, maar van de twee kleurstoffen die nodig waren om oranje te verkrijgen bleek alleen meekrap (rood) bestand tegen de tand des tijds. Het zal wel de 'Hollandse zuinigheid' zijn geweest om dan maar een rood-wit-blauwe vlag te maken, die immers veel langer meekon.

Dat rood-wit-blauw geen originele kleuren zouden zijn, is helemaal een misser: het Nederlandse rood-wit-blauw is juist het origineel: in ieder geval de Franse en Russische vlag zijn van de Nederlandse afgeleid. Dit onder andere omdat de Nederlandse vlag stond voor een land met een grote mate van vrijheid en gelijkheid.

De oranje-wit-blauwe vlag was daarentegen tot een paar jaar terug het symbool van onvrijheid en ongelijkheid als vlag van het apartheidsregime in Zuid-Afrika. Ook in Nederland hebben in deze eeuw alleen extreem-rechtse elementen met deze kleuren rondgelopen. Dit alleen al lijkt me reden genoeg om het bij rood-wit-blauw te houden.

Het voorstel om de vlag te vervangen door een effen-oranje getuigt van weinig fantasie, en met een witte leeuw erop hebben we gewoon een kopie (in andere kleuren weliswaar) van de Vlaamse vlag.

Laten we die oranje vlaggen nu maar bewaren voor onze uitbarstingen van nationalisme tijdens sportwedstrijden, dan kan rood-wit-blauw blijven staan voor een land met een nuchtere kijk op zijn plaats in de wereld.

LEIDEN Jan Hein van Steenis

Chili

Op school hebben ze mij geleerd dat Chili aan de Grote Oceaan ligt. Kennelijk is er iets gebeurd, waardoor de Atlantische en de Grote Oceaan stuivertje hebben gewisseld, getuige het kaartje in Traject van 4 juli.

HOORN Th. ten Haaf

Voorbeeld

Vanochtend bracht ik mijn zoontje van vier naar zijn kleuterklas. Daar dromden alle jongetjes samen rond een voetballertje van vijf met heuse voetbalschoenen. Bij gebrek aan een bal demonstreerde hij een ander kunstje. 'Kijk', zei hij, terwijl hij zijn schoen met noppen dwars over de wreef van een ander jongetje zette, 'als ik hier hard op ga staan, dat doen pijn man'

Wie twijfelt er nog aan de voorbeeldfunctie van televisie met betrekking tot het toenemend geweld in de samenleving?

AMSTERDAM Jaap Lampe

Meer over