GEACHTE REDACTIE

Wat 'n ramp zou het zijn voor de professionele kritisch faunabeheerders, indien de jacht verboden zou worden. Géen brood meer op de plank, 's avonds geen biefstukken meer!...

Laf

Overigens is het op de man spelen, zonder ondertekening door de zegslieden van 24(!) natuur- en dierbeschermingsorganisaties, uiterst laf.

DEN BOSCHH. Starmans

Radio 3

Radio 3 adverteert elk uur met de patserige slogan "Wij hebben het lef om dit te draaien. Als wij het niet doen, doet niemand het" De argeloze luisteraar zou daaruit op kunnen maken dat Radio 3 zijn taak als publieke omroep serieus neemt, en muziek draait die nergens anders aan bod komt. Wie wat beter op de hoogte is, weet dat de nationale popzender een verkapte commerciële onderneming is die met gemeenschapsgeld de concurrentie met andere radiostations aangaat.

Met uitzondering van VPRO en EO, die weggedrukt zijn in de daluren ('s avonds en op zondag), programmeert Radio 3 net zo risicoloos als de echte commerciëlen. Of je de nieuwe Spice Girls op 538 0f Radio 3 hoort, maakt geen enkel verschil. Bovendien heeft de invoering van een centrale muzieksamensteller de omroepen op Radio 3 volkomen overbodig gemaakt. De Avro draait exact hetzelfde als de Vara, NCRV en KRO.

Van een signatuur is geen sprake meer. Radio 3 is, op genoemde daluren na, een eenvormige brei van eendagsvliegjes en TMF-kuikens geworden. Een betere slogan zou dan ook zijn: "Wij hebben niet het lef iets nieuws te draaien. Als wij het doen, weet je zeker dat de concurrentie het ook doet."

UTRECHT Jerry Goossens

Geruchten

Ik heb geen banden met de zogenaamde extreem rechtse Turkse politieke organisaties (Vervolg, 27 september). Sinds jaren beijver ik mij voor de integratie van Turken in de Nederlandse samenleving met behoud van hun culturele identiteit.

Ik onderschrijf de beginselen van de democratische rechtsstaat zoals deze in Nederland gelden.

Door kranten ben ik beschuldigd, dat ik banden zou hebben met extreem-rechtse politieke organisaties. Deze aantijgingen konden niet bewezen worden. Daarom maak ik bezwaar tegen de inhoud en wijs ik de geruchten, zoals verspreid door het comité Stop de Grijze Wolven!, met kracht van de hand.

Sinds 1978 ben ik woonachtig in Nederland; ik bezit de Nederlandse nationaliteit. Ik ben een actief als belangenbehartiger en ik heb contacten met zowel Turkse als Nederlandse organisaties en instellingen. Bij het leggen van contacten kijk ik niet naar de politieke kleur, maar naar de doelen van de organisatie met betrekking tot de samenleving.

Door mijn cliënten en achterban ben ik altijd als integer, eerlijk, oprecht, betrouwbaar, recht door zee, sympathiek beschouwd. Daarnaast sta ik bekend als een goed en gedegen fractielid en ben ik de verpersoonlijking van het gedachtengoed van mijn partij CDA in Bos en Lommer.

Tijdens de lokale verkiezingen van 1994 heb ik mij actief ingezet voor de verkiezingscampagne van het CDA in het stadsdeel waar ik woon. De Turkse bewoners kozen mij met voorkeursstemmen als deelraadslid voor Bos en Lommer. Naast deze functie ben ik banenpooler bij het Turks Cultureel Centrum in Amsterdam. Deze Turkse zelforganisatie heeft een zeer bekende naam onder de Turkse gemeenschap in Amsterdam.

Iedereen kent mijn achtergrond en mijn ideeën heel goed. De stelselmatig herhaalde beschuldigingen die nergens op slaan, van wie dan ook, zullen het respect van de Turkse gemeenschap voor mijn persoon niet doen afnemen.

AMSTERDAM

Ibrahim Çitil

CDA-raadslid

Stadsdeel Bos en Lommer

Geld

Weet je wat ik nu niet begrijp? Voor de familie Gümuü en allochtonen die in dezelfde positie verkeren kan de wet niet worden aangepast. Maar het overschrijden van de wettelijk vastgelegde geluidsnorm rond Schiphol wordt gedoogd. Het eerste kost geld, het tweede brengt geld op. Zou dat het zijn?!

AMSTERDAM

E.L. Brouwers

Meer over