Geachte redactie

Balkenende formuleert een breekpunt, om kiezers terug te winnen van de VVD. Rutte stelt dat Paars zeer onwaarschijnlijk is, om geen kiezers kwijt te raken aan de PVV....

Eric van KleefLeiden Andor AdmiraalDen Haag Henriëtte van der AalstEindhoven Charles Verstraete en Castricum

Pechtold wil toch vooral Paars-plus, om kiezers duidelijk te maken dat ze zich niet weer in het CDA-VVD pak laten naaien zoals in Balkenende II. Wat nou campagne voeren over inhoud, programma’s, idealen en ideeën? De verkiezingen zijn een spel. En het gaat alle partijen alleen maar om de knikkers.

Eric van Kleef, Leiden

Linkse vrienden
SP-leider Emile Roemer noemt Cohen en Pechtold naïef, omdat zij geen nadrukkelijke voorkeur uitspreken voor een zuiver links kabinet (Opinie & Debat, 2 juni). Dagdromen mag altijd, maar van een politiek leider van een serieuze partij zou je toch wat meer verwachten. Er is in Nederland nooit een linkse meerderheid geweest en er is geen aanleiding te veronderstellen dat die er binnenkort gaat komen. De linkse partijen hebben nu zeventig zetels in de Kamer, historisch gezien hoog.

Zelfs de voor links gunstigste peiling blijft momenteel steken op 63. Zelfs als de SP geheel ten koste van rechts zou verdubbelen, dan levert dat nog steeds geen linkse meerderheid op! Als de ‘linkse vrienden’ zich tot elkaar veroordelen zoals Roemer graag wil, dan wordt een rechts kabinet van CDA, VVD en PVV welhaast onontkoombaar.

Met ‘vrienden’ als Roemer heeft links geen vijanden meer nodig.

Andor Admiraal, Den Haag

Winst en zorg
Marketingspecialisten zijn specialist op het gebied van winst maken. Zonder winst zouden bedrijven geen enkele bestaansmogelijkheid hebben. In tijden van crisis wordt de kans groter dat ze omvallen en in de zorg is dat waarschijnlijk niet veel anders (Geachte redactie, 2 juni).

Zorgverzekeringen moeten winst maken en de patiënt (als consument) ondervindt dat.

Zo verzocht mijn werkgever mij in verband met mijn beroep (ik ben muziekdocent) mijn gehoor te laten onderzoeken bij een bekende firma op het gebied van hoorcomfort. Die was niet in mijn buurt gevestigd, waardoor ik een afspraak maakte voor een gratis hoortest bij een bedrijf bij mij in de buurt dat ook bekend is van de tv-reclame.

Tijdens het bezoek werd gevraagd naar mijn geboortedatum, naam en of ik verzekerd was. De gevraagde informatie heb ik gegeven met dien verstande dat ik mijn geboortedatum en mijn meisjesnaam opgaf. Na het onderzoek heb ik gevraagd om een uitdraai van de resultaten.

Zeer tot mijn verwondering stond niet alleen mijn meisjesnaam op het papiertje, maar ook de naam van mijn echtgenoot. Toen ik opmerkte dat de onderzoeker meer wist dan ik had verteld, kreeg ik ten antwoord dat het allemaal in de computer terug te vinden zou zijn. Ik heb nooit eerder contacten met deze firma gehad.

Dezelfde middag nog kreeg mijn echtgenoot een e-mail waarin werd gevraagd of hij twijfels had over zijn gehoor en ook een gehoortest werd voorgesteld. Bovendien maakte hij kans op een schitterende fiets ter waarde van 2.099 euro. In het bericht bleek een link te staan die verwees naar het bedrijf dat mij ’s ochtends had onderzocht. Dit riep enige verwondering op. Na grondig lezen van de e-mail kwam ook de naam van het bedrijf tevoorschijn waarheen ik door mijn werkgever was verwezen.

We kregen het vermoeden dat de winkelketen inzage heeft in bestanden. Betreft het die van een zorgverzekeraar? Als dat zo is, dan kun je niet weten met welke belangen je van diensten wordt voorzien. Daardoor zou duidelijk kunnen worden dat het maken van winst prevaleert.

Henriëtte van der Aalst, Eindhoven

Monarchie en winst
Met verbazing las ik het artikel van verslaggever Jan Hoedeman (Binnenland, 29 mei), waarin hij een onderzoek van professor Harry van Dalen, econoom aan de universiteit van Tilburg, aanhaalt. Onze Nederlandse monarchie, hoe duur en verkwistend ook en niet van vele smetten vrij, zou Nederland vier à vijf miljard euro opleveren. Als dat eens waar zou zijn, en wie wil er niet in sprookjes geloven, dan zouden alle politieke partijen er voor moeten pleiten om er nog vijf koningshuizen bij te nemen, want daarmee zou de Nederlandse staatsschuld van 25 à 30 miljard in één klap tot nul gereduceerd worden.

Voor mij, als ongelovige, lijkt dit onderzoek te zijn verricht om een overbodig, feodaal, achterhaald en ondemocratisch stelsel te promoten.

Charles Verstraete, Castricum

Meer over