GEACHTE REDACTIE

Volgens mij zal Chirac zijn arrogante beslissing om kernproeven op Mururoa te nemen niet terugdraaien naar aanleiding van de spectaculaire acties van Greenpeace....

Drukmiddel

De acties van Greenpeace tegen eerdere kernproeven hebben immers ook niet geleid tot afgelasting daarvan. Wel kunnen die acties de bereidheid van burgers vergroten om een consumentenboycot op te starten, zoals dat ook in de Brent Spar-zaak is gebeurd.

Rest ons dus niets anders om zelf actie te ondernemen: boycot de Franse wijnen. Een drukmiddel dat wellicht een stimulerende werking op de publieke opinie in Frankrijk heeft.

De kans bestaat dat de Franse wijnboeren, alleen al vanwege het gevaar dat zij in hun inkomen worden getroffen, zich krachtig tegen de Franse kernproeven gaan verzetten. Dat Franse burgers het slachtoffer kunnen worden van een consumentenboycot is geen goede reden die achterwege te laten; zij hebben immers zelf Chirac op democratische wijze gekozen.

ALPHEN AAN DEN RIJN

F.H.A.M. Stelling-Otten

Fooien

Meeuwis Draaijer (de Volkskrant, 5 juli) stelt dat het publiek tegenwoordig weinig of geen fooi geeft aan het personeel in de horeca.

Voor zover mij bekend is al lang geleden besloten het fooienstelsel zodanig te wijzigen, dat het bedrag dat wordt besteed verhoogd wordt met een x-bedrag voor dienstverlening, teneinde de werkgever in staat te stellen de werknemer een volwaardig loon te geven.

Immers, zowel voor het publiek als voor het personeel wordt het geven of ontvangen van een fooi in feite vaak als een vernedering gevoeld. Daarbij komt dat het voor velen niet altijd eenvoudig is om het juiste bedrag van de fooi te bepalen.

Te weinig geven is niet juist, maar te veel kan worden opgevat als een uiting van gevoelens van superioriteit of onwetendheid bij de gever.

Naar mijn mening behoort de fooi, in tegenstelling tot wat Draaijer stelt, geen substantieel onderdeel meer uit te maken van het salaris. Mensen die om principiële redenen geen fooi (meer) geven, hebben daartoe het volste recht.

Het geven van fooien, waar dan ook, zou ik persoonlijk graag zien verdwijnen, ook al zouden daardoor de prijzen hier en daar enigszins worden verhoogd.

ROTTERDAM

E. van der Wilk-Verschoor

Survival kit

Een Britse Tornado, een Tsjechische Su-22, een oude Mig 21, een jonkie Mig 29, Spitfires, F 16's, en als klapstuk de Stealth natuurlijk. Eindelijk viel-ie dan, tijdens de open dag van de Koninklijke Luchtmacht, hier te bewonderen (de Volkskrant, 3 juli).

Volgend jaar wordt de open dag op de vliegbasis Twente gehouden. Daar is meer natuur, en vogels hebben geen lastige burgemeesters. Het gerucht gaat dat dan de F 16 wordt geshowd waarmee we de Serviërs een koekje van eigen deeg hebben gegeven.

Nog even en er worden toeristische vluchten georganiseerd boven Bosnië. Ongetwijfeld zullen velen ernaar verlangen om boven Bosnië te worden neergeschoten en dan zes dagen te overleven op water en mieren, alvorens te worden opgepikt door twee CH-53 E helikopters.

Aan te raden valt om een survival kit met Global Positioning System mee te nemen en gebruik te maken van de nieuwste positieve denktechnieken van Emile Ratelband: 'Zodat u onder alle omstandigheden in staat bent uw eigen gedrag te sturen en alles wat betrekking heeft op en voorkomt uit motivatie, inzet en de absolute wil om te slagen, te beïnvloeden en te verkopen, terug te brengen naar de essentie waar het om gaat. Succes. Nu voor u.'

UTRECHT Rogier Ormeling

Boerenkinderen

Het is toch ongelooflijk en zeker niet meer in deze tijd passend, dat een artikel als 'Opdoeken bedrijf is ook voor boerenkinderen een klap' (de Volkskrant, 1 juli) in het jaar 1995 wordt gepubliceerd. Wat willen de boerenkinderen nu eigenlijk?

Het boer zijn is geen baan, maar een manier van leven, aldus het artikel. Juist! Maar de vraag is of dat leven in dit land kan worden voortgezet.

Al vanaf de oorlog wordt de boerenstand gesubsidieerd door de overheid (en hoe). Maar als je geen ondernemingsbloed hebt, kun je geen boer zijn. Word je toch boer en gaat het mis, dan moet je niet klagen.

Boerenkinderen moeten zich, wanneer zij hun ouders opvolgen, eerst eens afvragen: 'Welke toekomst heb ik?' Dit moeten alle andere kinderen ook. Waarom zouden boerenkinderen een uitzonderingspositie innemen?

Zelf ben ik ook een boerenzoon, maar ik vond het destijds niet vanzelfsprekend de boerderij over te nemen; er is nog veel meer!

ALPHEN AAN DEN RIJN

W. van den Broek

Meer over