Geachte redactie

Motto

Aan Nederlanders wordt gevraagd hun ideeën en creativiteit te bundelen voor de koning. 'Mijn droom voor ons land, inspiratie voor onze koning', is het motto voor het inhuldigingsfeest van 30 april. Dit motto is een beetje kreupel, gelet op de staatsrechtelijke positie van onze koning. Hij heeft geen inhoudelijke wetgevende of uitvoerende macht en ontbeert daardoor de instrumenten om zijn inspiratie vorm te geven. Ik stel daarom de volgende kleine, maar essentiële wijziging voor: 'Mijn inspiratie voor ons land, een droom voor onze koning.'

Johan Mastbroek, Delft

Volksgericht

Als het aan staatssecretaris Fred Teeven ligt mogen slachtoffers van misdrijven in de toekomst in de rechtszaal hun wens ten aanzien van de strafmaat uitspreken (Binnenland, 23 februari). Ik vraag me werkelijk af wanneer Teeven de moderne rechtsgang gewoon helemaal afschaft en ons weer gewoon laat terugkeren naar het volksgericht. Dan houden we het volk tenminste tevreden. Terug naar de Middeleeuwen!

Jan Bosma, Amsterdam

Zorgvergoeding

Het kabinet wil verzekeraars de ruimte bieden om niet meer te vergoeden aan zorgverleners die geen contract met ze hebben (Economie, 26 februari). Als deze plannen doorgaan, zullen de zorgverleners wurgcontracten moeten accepteren. Of deze maatregel de kwaliteit ten goede komt, is de vraag.

De vermoedelijke reden dat het Slotervaartziekenhuis geen contract wilde tekenen met Achmea is dat deze zorgverzekeraar, vanuit een soort machtsdenken, de laagste tarieven biedt. In mijn sector zijn het met name de psychologen van naam en faam die nu al vanwege die lage tarieven geen contracten meer aangaan: de contractvrijen.

Deze ontwikkeling zal zich dan doorzetten met als gevolg dat onder andere psychologische hulp alleen nog beschikbaar is voor mensen die het kunnen betalen. Want voor loodgieterstarieven wil geen enkele zichzelf respecterende zorgverlener werken. De zwakkere broeders en zusters zullen helaas wel moeten.

André Doorlag, vrijgevestigde psycholoog, Groningen

Dierenwelzijn

Ik kocht mijn huis inclusief de drie kippen die daar woonden. Tot mijn verbazing leefde een van die kippen nog 15 jaar. Dan kijk je toch wat anders naar een van de verbeteringsmaatregelen (Ten eerste, 26 februari): 'De huidige plofkip leeft 39 tot 42 dagen, dit wordt minimaal 45 dagen.' Of heeft deze maatregel niks met dierenwelzijn te maken en word ik, zoals de auteur schrijft, 'kundig door groepen als Wakker Dier bespeeld?'

Ad Gerrits, Nijmegen

Euthanasie

Gepensioneerd huisarts Peter van Rijn voert een dementerende 'spijtoptant' op om aan te tonen dat de bij vol bewustzijn opgemaakte wilsbeschikking niet altijd gevolgd zou moeten worden (O&D, 25 februari). In zo'n uitzonderingsgeval moet natuurlijk de eerder geuite doodswens niet worden ingewilligd. Ook zullen er erfgenamen zijn die, belust op voordeel, een dementerende 'ter wille' zijn door euthanasie te verlangen.

Maar Van Rijn doet de oprechte wens van het overgrote deel van de betrokken patiënten en hun nabestaanden ernstig tekort met zijn cynische benadering. Verbijsterend is zijn uitspraak dat de 'moderne' mens steeds minder in staat is de regie over zijn leven aan een ander over te laten. Dat leidt volgens Van Rijn tot het lastigvallen van de huisarts. Want die moderne mens is mondig en wenst zijn leven (en sterven) niet langer te laten 'regisseren'.

Ongetwijfeld een schok voor sommige gepensioneerde huisartsen, maar het mag geen reden zijn om op grond van uitzonderingsgevallen een eerder geuite, vrijwel altijd goed doordachte doodswens te negeren.

L.M. Verhoef, Overdinkel

undefined

Meer over