Geachte Redactie

BRIEVENSCHRIJVERS

Opiniepeilingen

In de Volkskrant van zaterdag 30 juni: Roemer loopt in op Rutte, Samson blijft ver achter. Verderop een opiniestuk, waarin hardnekkige vooroordelen over opiniepeilingen worden ontzenuwd. Een vooroordeel mis ik hierin. Ook ik doe met enige regelmaat mee aan verkiezingsonderzoeken en wel via Intomart. Ik krijg de gebruikelijke vragen: hoe deelt u zichzelf in op de links-rechtsschaal en op welke partij zou u stemmen als er nu verkiezingen zouden zijn. Ik vul het allemaal netjes in, maar de belangrijkste vraag ontbreekt: waarom stemt u op een bepaalde partij?

Hier ligt een mooi open veld voor onze opiniepeilers. Komen ze er gelijk achter dat we allang niet meer in een democratie, maar in een mediacratie leven, waar zij hard aan meewerken. Ideeën zijn niet meer belangrijk, het gaat alleen om de poppetjes en de stijgers en dalers in de wekelijkse polls. Trekken winnaars - ongeacht hun ideeën - immers niet veel meer stemmen dan verliezers?

PATRICK VAN DER VOORT, DEN HAAG

JSF-debacle

Misschien kan het aanstaande JSF-debacle nog afgewend worden door Stef Bloks lumineuze idee ('koop morele plicht individueel af') wat breder toe te passen: betaal die achterhaalde bemande straaljagers niet uit belastinggeld, maar uit vrijwillige donaties van burgers. Dan krijgen we er waarschijnlijk precies zoveel als nodig.

MARK DE ROOI, ALMERE

De film 300

Het stuk van David Rijser over de film 300 (V4, 30 juni) trof mij door de wijze waarop hij die in historisch perspectief plaatst. Het is goed dat erudiete mensen als Rijser de moeite nemen een halve pagina Volkskrant te vullen met hun duiding. Helaas is er één ding dat hij totaal niet heeft begrepen. Hij merkt op dat de film nota bene gebaseerd is op een stripboek van Frank Miller ('ook van een paar Batman-afleveringen'). En dat is nu juist de crux: 300 is gewoon een lekker verhaal. Veel stoere mannen, een mooie vrouw, lekker vechten en wat politieke intrige. O ja, en 3 minuten seks. Zo over the top zie je het zelden. Bij ons thuis heet dat amusement en niet een 'weerzinwekkende interpretatie van de Griekse oudheid'. Ik kijk met spanning uit naar de voorbeschouwing van de volgende vertoning van Pirates of the Caribbean.

DIRK VERBEEK, ZALTBOMMEL

Messi

Begrijp ik de uitkomst van de EU-top goed? De Europese belastingbetaler, dus ook de Nederlandse, financiert het EU-noodfonds en deze steunt voortaan rechtstreeks banken in Spanje. Zoals de Volkskrant eerder berichtte, hebben de Spaanse topclubs Real Madrid en Barcelona elk meer dan 400 miljoen euro schulden bij dezelfde banken. Mag ik dan concluderen dat Messi nu ook een beetje van Henk en Ingrid is?

FRANK SCHMERMBECK, KATWIJK

Europees nationalisme

Boeiend interview met Sophie in 't Veld over Europa (het Vervolg, 30 juni), zeker voor een euroscepticus als ik. De interviewer wijst steeds op de nationale staat en de daarbij behorende gevoelens van burgers. In 't Veld vindt dat de natiestaat best kan evolueren naar Europees niveau. Ik vrees dat ze gelijk heeft en dat nationale gevoelens manipuleerbaar zijn. In 1998 organiseerde het Duits Historisch Museum in Berlijn de tentoonstelling Mythen der Nationen. Die liet zien hoe na het Congres van Wenen van 1815 de nieuwe Europese naties, waaronder het protestantse Nederland dat was samengevoegd met het roomse België, zichzelf van een nieuw nationaal gevoel voorzagen. Ze maakten daarbij onder andere gebruik van de opstand van de Bataven in 69-70 n.Chr. en de Tachtigjarige Oorlog met Vader des Vaderlands en kampioen van de religieuze tolerantie Willem van Oranje. Na de Belgische Opstand van 1830 werd die exercitie herhaald. Nu schoten het fantasierijke eerherstel van de Nederlander Rembrandt (als tegenhanger van de Belg Rubens) en het heldendom van J.C.J. van Speyk (die zichzelf voor het vaderland opblies), het nieuwe Nederland te hulp. Met wat goede wil en historische creativiteit kan ook Europa zich van een nieuw nationaal gevoel voorzien. Een paar sappige Europese mythen zijn vast te vinden. Idee voor een tentoonstelling?

HENK SLECHTE, SCHIEDAM

Niet in de bosjes

Naar aanleiding van het artikel over natuurspeeltuinen (Volkskrant Magazine, 30 juni) schoot mij een anekdote te binnen. Jarenlang heb ik op een school gewerkt met een ruim betegelde speelplaats die was omgeven door een rand van bosjes. 'Niet in de bosjes', werd er continu door de leerkrachten tijdens de pauzes geroepen als een leerling avontuur en natuur zocht. 'Jullie moeten zuinig zijn op de natuur.' Vanwege een fusie werd het schoolgebouw jaren later gesloopt. Als eerste gingen de bosjes eraan. Met één grote hap uit de grond getrokken.

KEES OOSTERBAAN, EGMOND AAN DEN HOEF

undefined

Meer over