GEACHTE REDACTIE

Waarom toch al die verontwaardiging over het feit dat het openbaar ministerie heeft besloten Patrick Kluivert en zijn kompanen niet te vervolgen wegens verkrachting?...

Opgelucht

Het is een geruststellende gedachte dat de vaderlandse justitie zich, ook in deze verhitte tijden, niet laat afleiden door oprispingen van gesundes Volksempfinden, maar het hoofd koel houdt en onverstoorbaar doorgaat met het leggen van prioriteit bij die zaken die voor het beschermen van de rechtsorde werkelijk van belang zijn.

Wat dat betreft kunnen we achteraf, om onze gedisculpeerde voetbalheld te parafraseren, slechts 'opgelucht' zijn dat de recente Eurotop te Amsterdam, althans op het vlak van samenwerking en harmonisatie op justitieel terrein, een complete flop is geworden. Daarmee is ons eigenwijze Nederlandse justitiebeleid tenminste weer voor enige tijd veilig gesteld.

DEN HAAG J.D. Albarda

Nieuw plezier

Daar gaan we weer: Jongeren gebruiken drugs waaraan ze zich verslaven, ze zijn crimineel en ze vernielen zo veel. Ban de drugs en ook de criminaliteit en de vernielingen en verslavingen zullen verdwijnen.

Deze en soortgelijke op het eerste gezicht logische redeneringen, hebben zich in vele wetboeken over de gehele wereld weten te nestelen en weigeren daar uit te verdwijnen.

Ik geef toe dat het uiterst bevredigend moet zijn de beschuldigende vinger te wijzen in de richting van een chemisch stofje zoals 2CB, maar laten we nu niet net doen alsof de kous daarmee af is, laat staan dat het verbod op zo'n substantie een oplossing is.

Wanneer we namenlijk de criminaliteitscijfers en het aantal verslaafden van landen die een streng beleid ten aanzien van psycho-actieve substanties voeren bekijken, zouden we op basis van onze logische redenering verwachten dat deze tot een nulpunt gedaald zijn. De verrassing is natuurlijk dat deze cijfers doorgaans veel hoger liggen dan in landen met een liberaler drugsbeleid.

Het steeds weer verlengen van de lijst met illegale psycho-actieve substanties en ook het verhogen van de leeftijdsgrens voor alcoholconsumptie, zijn typerend voor een overheid die steeds minder van de jongerencultuur in haar samenleving begrijpt. Is het toeval dat 'oud plezier' (prostitutie) gelegaliseerd wordt en 'nieuw plezier' (2CB, magic mushrooms) illegaal gemaakt wordt?

NIJMEGEN F. Hasselman

Bijtkracht

Het stukje 'Tysons bijtkracht blijkt fenomenaal' (de Volkskrant, 14 juli) is gebaseerd op een artikeltje in de New Scientist, die zich op zijn beurt baseert op een 'Technical Note' van Korioth et al. in de Journal of Biomechanics (vol. 30, pp. 631-633). In dit laatste artikel werden de testresultaten van een nieuw meetinstrument weergegeven.

Dit instrument kon maximaal krachten van 90 Newton verdragen en de test was dus ook zodanig opgezet dat de proefpersonen, hoe graag ze dat ook zouden willen (en kunnen), die limiet niet konden overschrijden. De daar gemeten waarden kunnen dus niet worden opgevat als de maximale bijtkracht van een gemiddelde mens.

Nu zijn er in het verleden diverse experimenten geweest waarbij de maximale bijtkracht van mensen is voorspeld en gemeten. Deze vonden onder andere plaats in ons laboratorium. Het record bij ons was 1024 N, gemeten op de tweede kies aan de rechterkant.

Gemiddeld bleken verschillende proefpersonen bij de hoektanden krachten tot zo'n 400 N te kunnen uitoefenen. Uit simulaties is gebleken dat de maximaal mogelijke kracht op de snijtanden hier niet zoveel van zullen afwijken. Samenvattend: Tysons bijtkracht blijkt helemaal niet zo fenomenaal!

Tenslotte: Het uitdrukken van krachten in kilogram, zoals in uw stukje, is niet juist. Onder gewichtsloze omstandigheden bijten we (waarschijnlijk) net zo hard. De eenheid van kracht is Newton. Kilogram is de eenheid van massa!

AMSTERDAM J.H. Koolstra

Minder cru

Stelt u zich voor: maandagochtend, 14 juli. Op de voorpagina van de Volkskrant, en wel in kleur, een close-up van het hoofd van de door de ETA doodgeschoten Spanjaard.

Als u voor het doorgeven van nieuws foto's wilt plaatsen, kan dat dan veel minder cru? En zeker (voor mijn gevoel) niet in kleur. Dit doet mij teveel aan de sensatiepers denken en stuit mij zeer tegen de borst.

ENSCHEDE

A. de Vries-van Gaalen

Retour

De foto hebben we uitgescheurd en u krijgt hem weer retour.

U mag hem zelf houden. Wij zitten hier echt niet op te wachten!

GIETERVEEN Annet Lemaire

Hilko Hulzebos

Meer over