GEACHTE REDACTIE

Gerry van der List gebruikt het boek Hoezo bloedmooi van de Nederlandse Marokkaan Hans Sahar om de stelling dat 'het multiculturele karakter van onze samenleving zonder meer een verrijking is' te ontkrachten, onder de aanname dat 'het hier om een realistisch portet gaat' (Forum, 29 september)....

Fictie

Het boek van Sahar is fictie. Het kenmerkende van werken van fictie is dat ze zich niks van de werkelijkheid aantrekken en deze naar believen verdraaien, uitvergroten of zelfs negeren. Toch schrikt Van der List er niet voor terug om de avonturen van de hoofdpersoon van het boek te projecteren op hele bevolkingsgroepen en aan te nemen dat die iets zinnigs zouden zeggen over de toestand van Nederland als multiculturele samenleving.

Ik hoop dat lezers van Nederlandse boeken in het buitenland minder kortzichtig zijn dan Van der List. Het zou ons spijten als zij hun beeld van Nederland en de Nederlanders zouden opbouwen aan de hand van werken van - laat ik een willekeurige greep doen - Reve, Wolkers of Zwagerman.

TILBURG Tim van der Avoird

Geweldstoename

Directeur P. Lemmen van de Divosa, het overkoepelend orgaan van de sociale diensten, bestrijdt de vermeende geweldstoename bij de sociale diensten (de Volkskrant, 27 september).

Deze bewering is een klap in het gezicht voor al die medewerkers die maar al te vaak opgelucht ademhalen als zij na een gesprek weer ongeschonden aan een volgende kunnen beginnen. De agressie wordt steeds gewelddadiger en angstaanjagender en is steeds meer afkomstig van cliënten met een criminele achtergrond, voor wie het van ontzettend groot belang is een uitkering te hebben. Er is niet langer sprake van angst om slechts een klap te krijgen, maar van angst voor een mes, een kogel, of - zoals in Uden is gebeurd - een bijl.

Ikzelf werk in Amsterdam, in een werkeenheid met ruim tweeduizend cliënten. Regelmatig laat ik naar aanleiding van bedreigende ervaringen waarschuwingsbrieven uitgaan. En voor een aantal cliënten is het verboden om zonder begeleiding van een professionele hulpverlener het gebouw binnen te stappen.

Zo'n maatregel tref je niet zomaar. Er is dan veel meer aan de hand geweest dan verbaal gescheld. Verbale agressie is iets dat al lang als normaal wordt ervaren en waar zo langzamerhand niemand zich nog druk om maakt. Triest, maar waar.

In tegenstelling tot wat Lemmen beweert, is de werksituatie alarmerend aan het worden, voor zover deze dat niet al is.

AMSTERDAM C. du Cloo

chef Sociale Dienst Zeeburg

Nabestaanden

Staatssecretaris Linschoten wenst een verbod op aanvulling door de pensioenfondsen van de aanvullende nabestaandenpensioenen (vroeger: weduwenpensioenen), wanneer straks het bodempensioen voor nabestaanden, de AWW, vervalt voor grote groepen nabestaanden.

Kennelijk zijn er geen juristen van enig niveau op het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Want veel oudere gehuwde, verweduwde of gescheiden vrouwen hebben bij de aanstelling van hun man destijds recht gekregen op 70 procent of vijfzevende van het ouderdomspensioen van hun man bij diens dood. Zij houden hun oorspronkelijke recht en de overheid kan dat uitsluitend voor de toekomstige pensioenopbouwjaren ontnemen: niet voor de voorafgaande.

Met zijn ondoordachte plan probeert Linschoten een pijler van het recht onder het gebouw van de rechtsstaat uit te trekken. Eindeloos procederen zal het gevolg zijn, desnoods tot in Straatsburg.

DEN HAAG H. Snijders-Borst

Sportuitslagen

Flonkerende juweeltjes in grauw ogende uitslagenkolommen.

Elke sportuitslagenfreak leeft op maandag mee met de rugbyers van 'Oemoemenoe'; de degradatie uit de ereklasse in 1991 was uiteraard jammer, maar geen nood, de Volkskrant gaat gelukkig een klasse dieper.

En láát 'Zwarte Schapen' nou met dito geld zijn plaats in het amateurvoetbalwalhalla hebben veroverd, de naam maakt bij de echte liefhebber oneindig méér los dan 'Urk'.

Een zware klap was eind vorig seizoen dat 'Doxa Drama' zich niet kon handhaven in de hoogste Griekse voetbaldivisie. Maar voor de beslissing van de sportredactie ons verstoken te laten van hun huidig wedervaren bestaat begrip.

Bovendien wist ik dat de connaisseurs er door de promotie van onze schaakclub naar de eerste klasse ruime compensatie voor zouden krijgen. Helaas heeft het niet zo mogen zijn. Afgelopen maandag stond het er, kil, grauw: St. Tilburg - Caissa 1,5 - 8,5.

Onze teleurstelling over de nederlaag is vele malen kleiner dan het verdriet dat u velen aandoet door hen onze volledige naam - 'Stukkenjagers' - te onthouden.

TILBURG César Becx

Meer over