Geachte redactie

PvdA en de monarchie

De door de PvdA gepresenteerde gedachte om de vorst een aantal politieke rollen te ontnemen, lijkt op het eerste gezicht te passen in de oorspronkelijk republikeinse grondvesten van deze partij. Toch blijkt weer hoe halfslachtig de aanpak van deze partij is, als je ziet dat in het plan de vorst lid van de regering blijft.

De PvdA heeft al eerder mogelijkheden laten lopen om de monarchie te beëindigen. De mooiste kans die men heeft laten lopen was bij de Lockheed-affaire; de beroemde Joop den Uyl was toen premier. Het gedoe rond Zorreguieta senior, zijn trotse heropstanding in het concertgebouw onlangs, eveneens opties.

Het effect van de PvdA-opstelling nu zal zijn dat er geen meerderheid ontstaat om echt een eind te maken aan de macht van de vorst. Zou dat ook de bedoeling zijn?

Anjo Clement, vicevoorzitter Nieuw Republikeins Genootschap

Menselijker Eemshaven

Het grote binnenlandse nieuws van afgelopen week: de Raad van State vernietigt twee vergunningen voor de bouw van de kolencentrale van Essent in de Eemshaven.

Dat betekent niet alleen nieuwe kansen voor het milieu, maar ook voor de werkende mens. Voor Essent is dit namelijk een buitenkans om orde op zaken te stellen zaken op het vlak van arbeidsvoorwaarden en werkomstandigheden in deze Groningse bouwput.

Er is de laatste maanden namelijk nogal wat misgegaan in de Eemshaven. Veel te lange werkdagen voor bouwvakkers, urenstaten die voor geen meter kloppen, werknemers die verongelukken, Poolse arbeiders die in krakkemikkige vakantiebungalowtjes worden opgeborgen, hun Turkse collega's die van de ene op de andere dag ontslagen worden en zelf maar moeten zien hoe ze van Groningen terugreizen naar Ankara, zonder een cent op zak. Kortom, dit is uitbuiting van de bovenste plank in het noordelijkste puntje van ons land.

Ik lees in de krant dat, wil het goed komen met de bouwvergunning, er veel onderzoek nodig is naar de effecten van de bouw van de Essent-centrale op zeezoogdieren, vissen en planten. En hoe zit dat met de effecten op de inkomsten, de gezondheid en de veiligheid van de werknemers in de Eemshaven? Ik vind dat bij het beoordelen van de vergunningsaanvraag de belangen van de werkende mens net zo zwaar moeten wegen als die van het milieu. Als dat geregeld is, gaat er niets boven bouwen in Groningen.

John Kerstens, voorzitter FNV Bouw

Oude brug

De 'nieuwe' brug over de IJssel tussen Arnhem en Westervoort (Binnenland, 25 augustus) is helaas een oude brug, die altijd al aan de zeer smalle kant was, maar nu, na renovatie, nog smaller is geworden. Bovendien kan bij sneeuwval de sneeuw niet meer opzij geveegd worden, waardoor de doorgang in de winter nog enger wordt. Langs de autoweg van de brug loopt een voormalig fietspad, dat aan de autoweg vastzit. Helaas kan dit niet erbij getrokken worden, want dan zakken we er doorheen. Nederland, anno 2011!

Els Zingg, Westervoort

Spectaculaire mosselen

Hoe zet je een mossel ondersteboven op een plankje (Geachte redactie, 25 augustus)? Daar heb ik eens goed naar gekeken, in Zuidwest-Frankrijk, glaasje pineau de Charentes onder handbereik. In een breed stuk plank sla je een paar spijkers (schroefje mag ook, dan draaien en niet 'Frans spijkeren'). Daar worden de mosselen schuin tegenaan gezet, het scharnier boven. Logisch, want dan valt er straks minder as in. Straks, dat is nu: het spectaculaire gedeelte. Leg een berg dennennaalden op de vol gelegde plank en steek de fik erin. Let op: grote steekvlam (dus nooit binnen) en na een paar minuten is het vuur uit en de mossel gaar. Wapper de as weg met een (Franse) krant en geniet.

De volkskok van dienst (Volkskeuken, 22 augustus) adviseerde hooi, maar dat moet Nederlandse zuinigheid zijn, dennennaalden zijn natuurlijk veel aromatischer. En je moet even je best doen om een vuilniszak vol te verzamelen. Franse jochies verdienen er een zakcentje mee. Kijk wel uit voor hondenpoep!

Willard Mans, Avenhorn

Kooprecht voor huurders

De lobby van eigenwoningbezitters begint steeds meer religieuze trekjes te vertonen (Opinie & Debat, 22 augustus). En echt niet alleen omdat politieke partijen met een religieuze missie als CDA en PVV de jaarlijkse hypotheeksubsidie van 15 miljard euro heilig hebben verklaard.

Steeds vaker wordt de eigenwoningbezitter zelf afgeschilderd als de uitverkorene, de betere mens voorbestemd om de kwaliteit van de Nederlandse woonwijken tot hemelse hoogtes te doen stijgen. Sophie Welschen van Vereniging Eigen Huis (VEH) predikt dat de eigenwoningbezitter meer betrokken is bij de woning, de buurt en de samenleving wat de leefbaarheid weer ten goede komt. Die ander, de verdorven huurder, rest blijkbaar niets dan de duivel te spelen. Opdat de eigenwoningbezitter door het sublimeren van zijn religieuze haat tegen de jaarlijkse 2 miljard huursubsidie voor de allerarmsten tot nog hogere hoogtes van het zich uitverkoren weten kan stijgen.

De gedachte dat huurders kooprecht moeten hebben is dan ook niet bizar in de logica van de VEH, nee, die is zaligmakend. Wat al die aspirant kopers gaan kosten aan hypotheeksubsidie en risicovoorziening voor hun persoonlijk faillissement laat de VEH in het midden.

Zoals alle stervelingen blijkt echter de eigenwoningbezitter ook niet vrij van zonden. Volgens de VEH nemen ze niet allemaal de moeite om een energielabel te verkrijgen voor de verkoop van hun (verhuurde) woning, terwijl er wel plannen zijn om dat te verplichten. Dan kom je dus nooit van je matig geïsoleerde woning af. Heel bizar volgens de VEH.

J. de Reus, Middelburg

Waar ligt Breda dan wel?

Dat de 'Hollanders' het idee hebben dat de rest van het land, misschien zelfs wel de rest van de wereld, rondom de Randstad cirkelt, was me bekend. Maar dat enkele grote steden beneden de grote rivieren van plaats worden verwisseld, is toch wel bedenkelijk. Waar is jullie geografische kennis? Ik denk dat vooral de Bredanaars op hun hart zijn getrapt door hen te laten wonen op de plaats van concurrent Tilburg, zoals in de krant stond over de tien grootste gemeenten (Binnenland, 25 augustus).

Symen Kingma, Leeuwarden

undefined

Meer over