GEACHTE REDACTIE

De komende tien, vijftien jaar zal het aantal werkloze academici blijven stijgen vanwege de grote aantallen studenten en het beperkte aantal vrijkomende banen, meldt de Volkskrant van 10 februari....

Misinvestering

Een dag later verdedigt minister Ritzen zijn bezuinigingsmaatregelen met het argument dat studeren in feite investeren in jezelf is (de Volkskrant, 11 februari).

Ik moet hieruit concluderen dat een groot deel van de huidige en toekomstige studenten bezig is om voor niets in zichzelf te investeren. En leningen zal moeten terugbetalen voor niets en van niets.

Dat is dan niet alleen een misinvestering voor de desbetreffende studenten, het is ook maatschappelijk gezien een slechte investering, aangezien ook de overheid fors meebetaalt aan het hoger onderwijs.

Drastische herverdeling van hooggekwalificeerde arbeid door het verbieden van voltijd banen op academisch niveau, lijkt mij de enige manier om nog te voorkomen dat Nederland in de volgende eeuw zal worden opgezadeld met een kansloos proletariaat van werkloze randgroepintellectuelen.

ZWOLLE Koos Nuninga

Desperado's

Een groepje leerlingen van het Olympus College op Rotterdam-Zuid bedreigt een leraar met de dood en verbouwt zijn auto. De waarnemend rector spreekt van een incident, te meer daar de hoofddader een leerling is 'die wij al vóór dit incident hadden afgeschreven' (de Volkskrant, 16 februari).

Zolang de maatschappij, waarvan het Olympus College deel uitmaakt, mensen van rond de vijftien jaar afschrijft, creëert zij daarmee restklassen vol met desperado's die nergens binding mee hebben en die daardoor makkelijk tot gekke dingen komen.

ROTTERDAM Jan Ruigrok

Huilen

'Winnaars kun je ook creëren, door kinderen niet meteen in alles hun zin te geven. Dat begint al als ze nog in de wieg liggen. Kinderen die huilen worden meteen uit de wieg gehaald en bemoederd. Fout, laat ze maar eens janken.'

Aldus Roda JC-trainer Huub Stevens in de Volkskrant van 11 februari. Waar heeft hij de afgelopen vijftien jaar gezeten? Op het voetbalveld zeker.

Deze theorie is immers al lang achterhaald. Baby's in de wieg kennen nog niet de wet van oorzaak en gevolg. Als ze 'janken' dan is er iets met ze. Kramp, pijn, honger. Of misschien willen ze wel bemoederd of bevaderd worden op dat moment.

Niks mis mee. Sterker nog, dat hebben ze nodig om later een zelfstandig mens te worden die lekker in z'n vel zit: een winnaar dus.

OUDESCHILD Marianne Witte

Geslacht

G. van Benthem (U-pagina, 11 februari) wijst er op dat in Baarn beduidend meer meisjes worden geboren dan jongens; dit in tegenstelling tot de situatie in de rest van Nederland.

Baarn onderscheidt zich echter niet alleen in genoemd opzicht. Kennelijk worden in Baarn ook kinderen geboren, waarvan men het geslacht niet heeft kunnen vaststellen. Hoe is het anders te verklaren, dat er 25 méér meisjes dan jongens geboren zijn op een totaal aantal geboorten van 272 (een even aantal).

Zou het 'vorstelijk' wonen hier ook van invloed zijn?

EMMELOORD P. Laan

Recept

Handig, zo'n eenpersoons recept met vier garnalen, twaalf doperwtjes en een lepeltje spekblokjes (de Volkskrant, 11 februari).

Nu nog een recept voor bijna een ons garnalen, 4/5 pak diepvriesdoperwtjes en een klein onsje spekblokjes. Graag snel, want de boel bederft.

AMSTERDAM Max van Til

Meer over