Geachte redactie

Hare Majesteit

Met verbijstering kennisgenomen van de hoogte van het bedrag waarmee wij een van de rijkste families ter wereld subsidiëren.

Fijn te weten dat H.M. als tegenprestatie een aantal handtekeningen zet. Ik kan u mededelen dat ik als secretaris van een middelgrote gemeente jaarlijks een aanzienlijk groter aantal handtekeningen heb gezet voor een aanzienlijk lager bedrag per stuk, maar dit terzijde. Het valt mij overigens op dat de overige kosten die wij ten behoeve van deze steenrijke familie maken, worden weggewuifd omdat zij op de begroting van een ministerie staan. Alsof deze, ongetwijfeld ook vele miljoenen, niet door ons betaald worden.

Ik ben zeer benieuw of, en zo ja welke Kamerleden 'onthutst' dan wel 'met verbijstering' kennis hebben genomen van dit bericht, en welke acties zij daaraan verbinden.

Het lijkt immers niet goed denkbaar dat een discussie wordt gevoerd over het bezuinigen van een aantal miljoenen in de zorg, zonder dat dit onderwerp daarbij wordt betrokken.

Bert Brulleman, Overveen

Waan

Het is niet toevallig dat een stuk over psychiatrie terechtkomt op de pagina Economie (13 mei). De psychiatrie moet goedkoper en in het stuk pleit collega Remmers van Veldhuizen voor verdere ambulantisering van de zorg. Waarom? Hij is namelijk 'heilig overtuigd van de meerwaarde van ambulante zorg'. Ik ken veel patiënten die ergens heilig van overtuigd zijn en die moeten daar medicijnen voor slikken. We noemen dat dan een waan.

Natuurlijk is opname in een psychiatrisch ziekenhuis ongewenst; maar het is niet altijd te voorkomen. Wie werkt in de ambulante psychiatrie zal de volgende situatie vast herkennen: er is een acute situatie en de betrokkene moet worden opgenomen terwijl er geen bed in Nederland te vinden is. Kan Remmers aan de wanhopige familieleden uitleggen dat iedereen eigenlijk gebaat is bij thuistherapie, omdat het goedkoper en zelfs beter is?

Ik ben vaak bij dit soort situaties aanwezig geweest en heb de opluchting van de aanwezige ouders/kinderen/partner gezien als er ergens toch nog plaats was. Jammer dat de verslaggeefster niet doorvraagt over het vergelijk met het aantal bedden in het buitenland. Ik ben namelijk benieuwd waar die patiënten verblijven (onder een brug, in de gevangenis?).

Trouwens, wie zegt dat de patiënten, met wie het wel goed gaat, dit te danken hebben aan de FACT-teams. Misschien speelt het bestaan van een breder scala aan werkzame medicijnen ook grote een rol.

Een ander niet onbelangrijk punt is dat de bezuinigingen ook het ambulante veld treffen, wat in sommige organisaties ertoe heeft geleid dat het aantal huisbezoeken moest verminderen: niet efficiënt genoeg. In de tijd van een huisbezoek 'doe' je drie polipatiënten en dat levert meer op. Ik ben bang dat de weg onomkeerbaar is, en ik vrees dat een verdere beddenreductie zal leiden tot meer leed bij de patiënt en diens familie.

Dat er een andere betalingssystematiek moet komen staat verder los van de inhoudelijke discussie over het nut van bedden in de psychiatrie.

J.G.F. Tabeling, Voorhout, psychiater klinieken GGZ Duinenbollen

Tweede huisjes

De Franse fiscus wil het tweedehuisbezit voor buitenlanders die geen inkomstenbelasting betalen in Frankrijk jaarlijks belasten met 10 procent van de kadastrale waarde van het onroerend goed (Ten Eerste, 14 mei). Dit is in strijd met het belastingverdrag voor dubbele belastingheffing. Buitenlandse tweedehuizenbezitters zouden eerder in aanmerking moeten komen voor belastingverlaging.

90 procent van die buitenlanders kochten oude Franse woningen in de Campagne en behouden daarmee het Franse erfgoed. Immers, zij investeren veel geld in woningen die Fransen niet willen kopen, anders zou het Franse platteland flink 'verkrotten'. Bovendien komen diezelfde buitenlanders niet in aanmerking voor de forse fiscale voordelen bij energiebesparende maatregelen aan die huizen. Deze regeling is uitsluitend voor Franse belastingbetalers. Is dit al een voorproefje van wat ons nog te wachten staat, als straks misschien Martine Le Pen iets in de pap te brokkelen krijgt. Zij is immers apert tegen welke buitenlander dan ook. Brussel, laat je spierballen zien!

Piet Verdonk, Purmerend

Songfestival

Weet u waarom Azerbeidzjan, dat slechts 3 keer op het Songfestival heeft meegedaan en altijd in de top-10 eindigde, nu heeft gewonnen?

Azerbeidzjaans is een Turkse taal. Het volk dat het meest verspreid over Europa woont, de Turken, stemmen graag op een land dat dicht bij hen staat in taal en cultuur.

De enige manier voor Nederland om nog eens een keer mee te mogen doen in de finale, is het sturen van een Nederlands-Turkse meid die een half Engels en half Turks liedje zingt. Dat is toch geen probleem.

Tonja van Lieshout, Hegelsom

Gamende zoon

Dankzij Playstation heb ik al bijna een maand weer een gezellige puberzoon beneden. Het netwerk is uit de lucht sinds 22 april. Dus geen online-gamen op zolder en strijd over hoe lang hij mag gamen. Mij hoor je niet klagen. Waarom niet standaard jaarlijks een maand lang het netwerk down? Kunnen alle 'verslaafde' gamende jongeren een tijdje af­kicken. Playstation bedankt!

Birgit Goderie, Udenhout

Pindakaas

Ongeacht of kunst nu 'links' of 'rechts' is, is het na de vele honderden liters pindakaas in het Boijmans, en nu weer uitgedroogde stukken pizza in zeven (!) musea (katern V, 12 mei) toch een duidelijk teken om je even achter de oren te krabben over de (on)zinnigheid van de regering om de pot subsidie voor de 'kunst' wat te beperken.

Fred Smit, Den Helder

Ballet

De Volkskrant doet mijns inziens nogal veel aan ballet of dans. Nu alweer een groot artikel, ditmaal over Het Nationale Ballet dat 50 jaar bestaat (katern V, 13 mei). Ik ben natuurlijk behoorlijk vooringenomen met mijn opvatting over ballet: geëxalteerd, exhibitionistisch, quasi-hermetisch gedoe met extremiteiten en torso's. Ben ik eigenlijk de enige die er zo over denkt?

Wim Velthorst, Hauwert

undefined

Meer over