GEACHTE REDACTIE

Het bevreemde mij in de Volkskrant van 10 februari te lezen dat de sociale dienst in Rotterdam 'per ongeluk' een extreem rechtse CP'86 jongere in het zonnetje had gezet....

Extreem rechts

De politieke overtuiging van deze jongere daargelaten wekt deze gang van zaken bij mij de indruk dat iemand met een andere politieke overtuiging misschien meer aanvaardbaar zou zijn geweest. Een vreemde houding. Het is niet te hopen dat de sociale dienst bij haar andere activiteiten dezelfde standaard hanteert.

AMSTERDAM Marcel Aling

Martelapparatuur

Wij zijn door medewerkers en afnemers aangesproken op het opvallende voorpagina-artikel 'Kakkerlak met camera als mini-spion' in de Volkskrant van zaterdag 7 februari. In die reacties klinkt helaas de verwarring door dat wij een van de 'bekende ondernemingen als ICL en British Aerospace' zouden kunnen zijn die 'actief op zoek zijn naar cliënten voor martelapparatuur.'

Onder andere in Engeland is de spraakverwarring al eerder voorgekomen. Vandaar dat ik u kan melden dat het hier gaat om het bedrijf ICL Technical Plastics in Glasgow, ook wel kortweg ICL Tech genoemd. Dit bedrijf is op geen enkele manier met ons concern verbonden, noch zouden wij daarmee ook maar iets mee te maken willen hebben.

MAARSSEN

Dick van Beusekom

manager public relations ICL

Ravensbrück

Stel dat Ina Brouwer (Forum, 9 februari) nu ruiterlijk had toegegeven dat de CPN bij monde van het Dagelijks Bestuur toentertijd het optreden van het Rode Leger in het Vrouwenkamp Ravenbrück had moeten veroordelen, zij erop had gewezen dat in ieder geval feministische (?) communisten van een Amsterdamse CPN-afdeling zich niet de mond lieten snoeren, dan had zij niet haar toevlucht hoeven te nemen tot een twijfelachtige, doorzichtige toelichting op een tendentieuze verklaring van de CPN-leiding in die tijd, had zij niet van een discussietruc (de pot verwijt de ketel) gebruik hoeven te maken en had zij van een kritische zin blijk gegeven. Nu weet ik het niet.

ALKMAARW. v. Groeneveld

Anorexia

In haar proefschrift over anorexia nervosa stelt drs. E. van den Heuvel (de Volkskrant, 6 februari) dat anorexia nervosa niet is toegenomen door het slankheidsideaal. Als therapeute werk ik al achttien jaar met meisjes en vrouwen met anorexia nervosa. Het is waar, anorexia is niet iets van de laatste decennia, het is lang een verborgen problematiek geweest.

Ik constateer de laatste jaren echter wel degelijk een toename bij steeds jongere meisjes. De wachtlijsten bij de gespecialiseerde klinieken voor eetproblemen worden steeds langer. Ik merk dat meisjes met anorexia in problemen zijn geraakt door de hoge eisen die worden gesteld door de maatschappij, hun ouders of door henzelf.

Door de talloze keuzemogelijkheden weten ze niet meer wat ze zelf willen en wie ze zelf zijn. De slankheidscultuur speelt in op hun gevoel van onzekerheid. Van den Heuvel zegt: 'Je hoeft maar een krant open te slaan, of je leest artikelen over arbeid, werkdruk en gezondheid.' Ik beweer even hard: 'Je hoeft maar een tijdschrift open te slaan of je leest artikelen over diëten en uiterlijk.'

Volgens Van den Heuvel komt echte anorexia maar zelden voor omdat er heel veel wilskracht en discipline voor nodig is. Dit klinkt als een applaus voor personen die anorexia hebben en verstrekt hun faalgevoelens als ze aankomen in gewicht. Echte anorexia gaat gepaard met grote eenzaamheid en een enorm schuldgevoel na iedere hap die gegeten wordt.

Inderdaad, als je wat minder eet omdat je je niet lekker voelt, heb je nog geen anorexia. Er komt heel wat meer bij kijken.

NIJMEGEN Theja Spanjers

Meer over