GEACHTE REDACTIE

Wat ben ik blij met het voorstel voor het dragen van een helm voor fietsende kinderen (de Volkskrant, 13 mei)....

Fietshelm

Ouders kunnen met een gerust hart hun kind vijf minuten voor schooltijd in de autoriemen gespen om het vijf straten verder af te zetten. En de computerman- of vrouw kan gewoon laagvliegend naar zijn werk blijven rijden om het systeem dat morgen móet draaien op tijd af te hebben. Langzamer rijden in de stad zou toch echt niet kunnen!

En wordt ook al gedacht aan zuurstofmaskers voor kinderen, joepie, groot deel van de milieuproblemen ook uit de wereld!

SCHEVENINGENSandra Boting

Anabolen

In het artikel 'Hij ziet er gezond uit, dus waarom jij niet?' (de Volkskrant, 7 mei) wordt het gebruik van anabole steroïden op sportscholen enkel negatief becommentarieerd. Naar mijn mening worden de gezondheidsrisico's van anabolen overdreven en de integriteit van dopingleveranciers ten onrechte geschonden.

De bewering dat anabolen de lever aantasten en het cholesterol verhogen is ongenuanceerd en verdient kanttekeningen. Bepaalde anabolen die oraal worden ingenomen (pillen) kunnen soms tijdelijk bij gebruik van hoge doseringen de lever aantasten en de cholesterolspiegel negatief beïnvloeden. Anabolen die worden geïnjecteerd kennen deze bijwerkingen nauwelijks.

Anderzijds zijn er ook aanwijzingen dat anabolen juist de leverfunctie verbeteren. Zo toonde een recente studie van het Nederlands Centrum voor Dopingvraagstukken aan dat natural krachtsporters een slechtere uitslag hadden van hun leverfunctie-testen dan sporters die steroïden hadden gebruikt.

Dopingarts Karsten meent dat leveranciers van anabole steroïden hun handel belangrijker vinden dan de gezondheid van de sporters. Mijn inziens is deze kritiek slechts van toepassing en gerechtvaardigd ten aanzien van de producenten van anabole steroïden. De patenten op anabolen zijn verlopen; de winstmarges voor de farmaceutische industrie zijn marginaal.

De medische literatuur maakt gewag van de tekortkomingen en tegenstrijdigheden in de huidige onderzoeksresultaten naar anabolen. Veelvuldig bericht zij over de noodzaak naar meer gedegen studies, maar helaas, de farmaceuten financieren liever onderzoek naar nieuwe medicijnen.

De onverschilligheid van de farmaceutische industrie staat in schril contrast met de betrokkenheid van dopingleveranciers. Dikwijls zijn leveranciers werkzaam als trainer of op andere wijze nauw verbonden met hun sportschool. Hun praktijkervaring en toewijding bepalen mede de verbetering van de sportprestaties en gezondheid van de leden. Menig sportschool probeert zich juist in de kwaliteit van deze zorg te onderscheiden.

SCHEVENINGEN Edwin Giltay

Weduwenpensioen

De stelling van de Stichting van de Arbeid, dat het weduwenpensioen minder noodzakelijk is en daarom wel minder kan (de Volkskrant, 12 mei), houdt een fundamenteel gemis aan werkelijkheidszin in. Nog steeds is het zo dat de vrouwelijke partner met kinderen part-time werkt en derhalve economisch onzelfstandig is. Indien deze vrouw door echtscheiding of door de dood haar huwelijk beëindigd ziet, zal zij met een inkomensachteruitgang worden geconfronteerd.

In het eerste armoederapport van Nederland wordt het eenoudergezin met een vrouw aan het hoofd als de grootste én de armste groep genoemd, Daar komen de weduwen bij, dankzij het wegvallen van het AWW-basispensioen. Waarom worden juist vrouwen slachtoffer? Sinds 1960 is er voor vrouwen geen uur meer arbeid ter beschikking gekomen, er werken wel veel meer vrouwen.

Dat betekent dat juist vrouwen het werk onder elkaar hebben herverdeeld. Het wordt tijd dat de mannen daar eens een voorbeeld aan nemen. Laat werkgevers en werknemers daaraan maar wat doen in plaats van vrouwen weer eens rechten te onthouden.

ASSENJanny J. Steenbergen

Politici

Wat zijn 'Uit de school geklapte politici' (de Volkskrant, 16 mei)?

MAASTRICHT Sjef Vink

Meer over