GEACHTE REDACTIE

De bewondering die Maarten van Rossum voor het werk van de schilder P.J.C. Gabriël koestert (Forum, 21 juli), is zeer goed navoelbaar....

Gabriël

Weliswaar is Gabriël een van de weinige schilders uit de Haagse School, die aan dit onderwerp aandacht besteedde (ca. 1886), maar voor hem waren er al schilders uit de zogenaamde Romantische en Realistische School, aan wie de aanleg van de spoorwegen sedert 1839 niet onopgemerkt voorbij was gegaan. A. Schelfhout schilderde treinen in het landschap (o.a. in 1846 en 1853), maar ook J. Weissenbruch (1848), W. Verschuur (1855), M. ten Kate (1864) en J.C. Greive jr. (1865) - om slechts een paar voorbeelden te geven - gingen Gabriël in zijn onderwerpkeuze voor.

MAARSSENJan de Meere

Blubber

In de rubriek 'De nieuwe bewoners' vertellen Willé en Driessen enthousiast over hun droomwoning op het eiland Sporenburg in Amsterdam (de Volkskrant, 17 juli). Ook wij zijn trotse huiseigenaren op dit eiland. Wij wonen zelfs in dezelfde straat, maar wij zijn het niet eens met de uitspraak dat 'nieuwe bewoners hier aangenaam wonen'.

De reden van onze onvrede is dat de gemeente Amsterdam, ondanks een exorbitant hoge erfpacht, verzuimt de bestrating ter hand te nemen. Na een half jaar 'woongenot' zitten wij nog steeds in het zand, blubber en stof. In deze zomer staat het water ons soms letterlijk tot aan de lippen.

Van de gemeentelijke instanties die belast zijn met de uitvoering horen wij taal noch teken, uitzicht op realisatie is er niet.

AMSTERDAM

Nico van Paridon

Ado Offermans

Heilige oorlog

In de Volkskrant van 15 juli vaart Anet Bleich uit tegen het Historisch Nieuwsblad, en in mindere mate tegen De Groene, wegens de aandacht die zij besteden aan de huidige houding in Nederland ten aanzien van de Tweede Wereldoorlog.

Anet Bleich ergert zich blijkbaar aan de term 'heilige oorlog' die het Historisch Nieuwsblad op de omslag gebruikt. De ondertitel van het artikel luidt echter 'Nederlanders en de 2e Wereldoorlog, Weinig kennis, veel moralisme'.

Volgens Bleich vindt het Historisch Nieuwsblad dat het afvlakken van de emoties betreffende de Tweede Wereldoorlog (dat wil zeggen de Duitse bezetting van Nederland) niet snel genoeg gaat. Is feite citeert het uitvoerige artikel van Sander Peters voor- en tegenstanders van de 'herdenkingscultus'.

Tenslotte het artikel in De Groene (en het pas verschenen boekje van David Barnouw, Anne Frank voor beginners en gevorderden, dat Annet Bleich niet noemt) over de commerciële en ideologische exploitatie van Anne Frank. Volgens haar is dit nieuws van dertig jaar geleden.

Dat kan wel zijn, maar het is tot velen nog altijd niet doorgedrongen. Onder andere niet tot de ruim 700.000 personen die jaarlijks het Anne Frank Huis bezoeken.

BADHOEVEDORP

Henriëtte Boas

Jongste

Met enige regelmaat voert een journalist 'de jongste hoogleraar in Nederland ooit' ten tonele. In de Volkskrant van 18 juli 'bracht' Gijs Herderscheê Lense Koopmans: '28 jaar oud en jongste prof ooit in Nederland'. Wat de verdiensten van de heer Koopmans overigens mogen zijn, deze kwalificatie verdient hij niet. Een paar tegenvoorbeelden: Snellius, 22 jaar (Leiden, 1613); Lorentz, 25 jaar (Leiden, 1878), Debije, 27 jaar (Zürich, Leiden, 1911).

Twee van mijn collega's in Eindhoven waren met 26 en 28 hoogleraar, en er zijn ongetwijfeld vele andere voorbeelden.

EINDHOVEN

(prof.dr.) F.W. Steutel

Meer over