GEACHTE REDACTIE: Schiphol liever de zee in

Minister De Boer zegt dat het na de vijfde baan definitief is gedaan met uitbreiding van Schiphol. Wanneer nog meer vliegverkeer afgewikkeld moet worden, moet naar elders uitgeweken worden, aldus de minister....

De maat van de nationale luchthaven overschrijdt het aanvaardbare voor de bewoonde omgeving. Verder groeien van Schiphol zal de bewoners van de regio nog meer in de verdrukking brengen. Omdat het te ingewikkeld is een miljoen mensen naar elders te verhuizen, ligt het in de rede om serieus te onderzoeken of dan Schiphol kan verhuizen; om te beginnen delen van het nu op Schiphol afgewikkelde en in de toekomst af te wikkelen vliegverkeer.

Nederland biedt weinig bestaande ruimte voor een dergelijk grootschalig project, maar voor de kust kan wel nieuwe ruimte gecreëerd worden. In andere landen, met doorgaans minder mogelijkheden voor en kennis van bouwen in zee, wordt ook voor die oplossing gekozen. Zo komt bijvoorbeeld voor de kust van Seoul (Zuid Korea) een nieuwe luchthaven op het wad tussen twee eilandjes. Het vermijden van geluidsoverlast is de belangrijkste reden voor deze lokatiekeus. Op termijn kan de luchthaven daar een capaciteit krijgen van 100 miljoen passagiers.

Juist omdat hoe dan ook het einde van de uitbreiding van Schiphol in zicht is, lijkt het de moeite waard om te onderzoeken of het niet verstandiger is te investeren in een structurele oplossing middels een nieuwe luchthaven voor de kust, dan in een tijdelijke oplossing van de capaciteitsproblemen met de aanleg van een vijfde baan.

Het heeft geen zin nu overhaast tot besluitvorming over te gaan. Dat lijkt meer met prestige dan met praktisch handelen te maken te hebben. Wie werkelijk meent dat ook de inwoners van Amsterdam en omgeving recht behoren te hebben op een redelijke hoeveelheid rust en veiligheid, moet zich nu niet laten opjagen maar alle opties voor de toekomst tegen het licht houden.

DEN HAAG Remi Poppe

Socialistische Partij

Fiasco

Na het landbouw-fiasco, is nu het besluit genomen voor een toekomstig fiasco: de uitbreiding van Schiphol als onderdeel van Nederland transportland. De besluiten over de twee andere hete hangijzers - HST en Betuwelijn - zijn nog even uitgesteld uit angst voor politieke gevolgen.

Het betreft allemaal mega-bouwprojecten, waarmee miljarden gemoeid zijn die voor een belangrijk deel door de belastingbetaler moeten worden opgebracht. De grote bouwondernemingen lopen de deur plat bij de ministeries, vooral Verkeer en Waterstaat, om projecten te verwerven. Er wordt gebouwd omwille van het bouwen.

In Europa en ook daarbuiten zijn vele bouwprojecten gerealiseerd waarvan het doel discutabel is, of waarvan de verwachtingen veel te hoog zijn gesteld.

Zo ook Schiphol. Men rekent op een groei van het vliegverkeer, en dat rechtvaardigt het dicht asfalteren van polderland, met werkgelegenheid als lokkertje. Dat daarbij tienduizend à 12.500 duizend woningen - zo'n veertig- à vijftigduizend mensen - door zulke prestigeplannen gedupeerd worden, is maar bijzaak; je isoleert eenvoudig de woningen. Maar men gaat aan het feit voorbij dat mensen ook wel eens in hun tuin willen zitten of gewoon een raam open willen zetten.

Minister De Boer is trots op de keuze voor de vijfde baan, want daarmee wordt de geluidsbelasting over een groter gebied verspreid en wordt het 'rustiger'. Maar mochten de verwachtingen uitkomen en het aantal passagiers groeien van twintig miljoen naar veertig miljoen, dan zijn daar waarschijnlijk wel meer vliegtuigen voor nodig, dus weg rust.

Veel mensen in Nederland laten hun huis isoleren - met subsidie - om energie te besparen. Mocht de verwachte groei van het vliegverkeer (die door middel van subsidies, air-miles en dergelijke wordt gestimuleerd) doorzetten, dan wordt de energiebesparing van de huishoudens weer ongedaan gemaakt door energieverslindende vliegtuigen.

Het beleid van onze regering is dus geen beleid. Terwijl de fosfaatbom onder Nederland als erfenis van een verkeerd landbouwbeleid nog tikt, wordt er al gewerkt aan de volgende ramp: de enorme toename van stikstofoxyde-uitstoot van vliegtuigen, die de genadeklap zal zijn voor ons toch al verzuurde milieu.

UGCHELEN M. Amsen

Uitstoot

De toestemming tot de uitbreiding van Schiphol wordt gekoppeld aan het heilig voornemen om de totale luchtverontreiniging - van industrie, transport en huishoudens - niet te laten toenemen.

Er zit natuurlijk een staartje aan dit verhaal: de limitering van de uitstoot zal niet werkelijk plaatsvinden. Nu al weten we dat we niet op de koers zitten om de doelstellingen uit het Nationaal Milieubeleids Plan voor 2000 te halen.

De overheid heeft de groei van auto- en vrachtverkeer niet in de hand en staat vervolgens de sector die wèl centraal aan te pakken is toe te groeien.

AMSTERDAM Sam van Haaster

Air Miles

In de Volkskrant van 18 februari las ik dat nog geen naam was verzonnen voor de nieuwe Schipholbaan P5. Wat dacht u van het toepasselijke 'Air-Miles-baan'?

KOOG A/D ZAAN A. v.d. Smaal

Meer over