Geachte redactie, beste Yvonne Hofs

Het stuk 'Hoezo oud en zielig?' van Yvonne Hofs in Vonk van afgelopen zaterdag, waarin zij stelt dat boze 60-plussers boos zijn uit onwetendheid over hun pensioen, heeft tot honderden reacties geleid. Een bloemlezing.

Compliment

Eindelijk een stuk waarin haarfijn wordt uitgelegd hoe het zit. Complimenten!

Han van Seumeren, Leiderdorp

Gedegen

Met grote interesse heb ik uw gedegen artikel over pensioenen en onwetenheid gelezen. Ik moet u zeggen dat ik door uw uitvoerige analyse en conclusies, mijn mening over mijn aanstaand pensioen (22 oktober word ik 65) ga herzien. Groot compliment voor uw werk!

Henk den Boon, Middelburg

Ontspannend

Ik heb uw stuk met interesse gelezen.

En geloof het of niet, ik vond het ontspannend. Eindelijk eens een helder stuk waarin de pensioenpopulisten met begrijpelijke feiten op hun stellingen tegemoet worden getreden. Duidelijk hoe de hazen liepen en lopen. Tenminste... voor wie er voor open staat. Ik vrees dat er best een grote groep gepensioneerden overblijft die zich door hun angst laat leiden.

Bas Kleijnen (38), Kerkrade

Verbazing

Dit wordt geen boos mailtje waar je bang voor was, eerder een mailtje vol verbazing. Met dit artikel wordt de tegenstelling tussen jong en oud alleen maar meer aangewakkerd. Er wordt een te eenzijdig beeld geschapen door een groep neer te zetten als 60-plussers die het riant hebben en graaiers zouden zijn. Er zijn ook heel veel mensen die er buiten vallen, zoals alleenstaanden of zieken, die zo'n korting echt voelen.

José van Damme, Haarlem

Wakker schudden

In het dagelijks leven ben ik relatiebeheerder bij een pensioenverzekeraar. Het is voor het eerst dat ik in de gewone pers zo'n goed artikel over pensioenen lees. Ik hoop dat uw artikel mensen wakker schudt. Want als mensen als Krol, Wilders en Roemer het voor het zeggen krijgen, dan komen we nooit af van de crisis waarin we nu verkeren.

Wim Bakker (55), Leeuwarden

Hoezo zielig?

Wat een enorm goed artikel. Een verhelderend beeld dan wel tegengeluid met betrekking tot alle aannames en oneliners. Ook helpt het zeer de pensioendiscussie. Ook mijn ouders van 74 en 84 hoor je niet klagen en passen zich aan aan de veranderde omstandigheden. Hoezo oud en zielig?

Cecile ter Beek (46), Utrecht

Realistisch

Met veel plezier heb ik uw artikel over de boze 60-plusser gelezen. Eindelijk een realistisch verhaal over de pensioendiscussie. Ik hoop dat Henk Krol dit artikel gelezen heeft en een wat reëlere toon aan zal slaan. Maar dat zal wel niet. Wat ik wel mis is een passage over de ouderen met alleen een AOW- uitkering.

Hans Peters (36), Nijmegen

Jammer

Zeer veel dank voor je uitgebreide artikel over hoe wij ouderen naar de kortingen op onze pensioenen moeten kijken. Je hebt je uitgeput om genuanceerd te zijn. Ik ben geen boze arme pensionado, maar een welgestelde tevreden oudere van 66 jaar. Er moeten wel heel veel kortingen op ons afkomen, willen wij het niet meer kunnen rooien.

En als de kortingen terecht zouden komen bij mensen die het echt moeilijk hebben, dan hebben mijn vrouw ik er nog vrede mee ook. Voor een overgroot deel komt dat door ons eigen gedrag. Zuinigheid, bescheidenheid met uitgaven, altijd blijven sparen voor later en geen verplichtingen aangaan die je niet kunt nakomen. Netjes in 30 jaar de hypotheek afgelost in hetzelfde huis. We hebben een flinke spaarpot om nu echt leuke dingen te doen. Ik ken mensen die alles opmaakten, gingen scheiden, veel te dure huizen kochten enzovoorts en nu boos zijn.

Wij zijn dus niet boos, maar we vinden het wel hoogst onaangenaam om nu als rijke oudere te worden aangemerkt, die over de ruggen van jonge mensen te veel ontvangen. Ook wij hebben onderweg naar ons pensioen diverse fikse ingrepen in ons pensioenstelsel meegemaakt.

Het is bij ons nooit opgekomen de gepensioneerden daarvan de schuld te geven. Ook betaalde onze generatie van begin af voor de AOW van mensen die nog nooit iets betaald hadden. Nooit aan gedacht ons daartegen af te zetten. Daarom vind ik de hele discussie op zijn minst een verkeerde rancuneuze toon hebben. Jammer.

Kees Tap, Leidschendam

Schaamte

Boze mailtjes mogen we naar deze brievenrubriek sturen. Maar nu ben ik juist helemaal niet boos, niet als 60-plusser en ook niet over het artikel. Mag ik dan ook een brief sturen? Als ik al boos ben dan is het op medesenioren die steen en been klagen. Dat hun pensioen wordt 'afgepakt'. Het is om je dood te schamen.

De grote meerderheid van de senioren heeft het beter dan werkende of werkloze gezinsouders en jongeren. Ook ik, al heb ik maar een matig pensioentje. Ik zou me schamen als ik ook maar een klacht zou uiten over mijn financiële positie of over de een of twee tientjes die ik per maand ga inleveren.

Marie Boschman, Utrecht

Boos

Wat hebt u ontzettend gelijk!. Een meneer, die tegenover mij in de trein zat toen ik uw artikel aan het lezen was werd alleen al boos om de kop (maar bond later wel wat in). Angst is een slechte raadgever.

Gien Kamphorst (79), Hilversum

Emoties

Uw artikel zet een aantal zaken duidelijk op een rij en boekhoudkundig zult u mogelijk gelijk hebben. U gaat echter voorbij aan een drietal emotionele argumenten: onze generatie spaarde alvorens tot een aanschaf over te gaan: in mijn tijd spaarde je nog voor je uitzet.

Een huis kon je alleen kopen als je 20 tot 30 procent eigen geld had gespaard. Het vermogen, dat gepensioneerden nu in hun huis hebben zitten hebben ze letterlijk uit hun mond gespaard: ze ontzegden zich allerlei genoegens, gingen nauwelijks op vakantie of uit eten.

Ten tweede werd het pensioen als een persoonlijk spaarplan gezien: van je spaargeld zou de (toen betrouwbare!) overheid afblijven. Ons is de waardevastheid van het pensioen altijd ten stelligste in het vooruitzicht gesteld. Zekerheid was voor mijn generatie een belangrijke waarde.

Ten derde heb je als jongere de mogelijkheid je inkomen, door harder werken of door erbij te gaan studeren, op te vijzelen: je kunt zelf nog iets actiefs doen aan je inkomsten. Bij budgetoverschrijdingen kun je proberen de inkomsten te verhogen of de uitgaven te verminderen: werkenden hebben deze beide mogelijkheden. Gepensioneerden kunnen alleen maar de uitgaven verminderen! Dat maakt de korting op onze pensioenen gevoelsmatig zo onredelijk.

Jaap Rodrigues de Miranda (75), Nijmegen

Verschillen

Wat jammer dat u zich zo moet verdedigen tegen zelfzuchtige ouderen. Ik ben niet boos over uw analyse , maar over het feit dat ze op dezelfde emotionele toon als de door haar verfoeide ouderen tekeer gaat, daar word ik niet vrolijk van. Maak geen onderscheid tussen oud en jong, maar kijk naar de verschillen in inkomen en vermogen. Wie rijk(er) is kan meer bijdragen dan degene die arm(er) is. Zo zal de veertiger die nu minder inkomen c.q. vermogen heeft dan zijn ouders, straks rijker worden door te erven. Of gaan die veertigers dan zeuren dat de erfbelasting naar beneden moet? Ik hoop van niet.

Andrée van Emst (60, werkend), Woerden

Boze jongere

Ik wil je bedanken voor het artikel met de drogredenen. Er wordt al zo veel gediscussieerd op basis van emotie, gevoel en een aantal onwaarheden. Toch is dit een boze brief. Als 21 jarige student heb ik minder interesse in de politiek dan misschien goed is, lees weinig over mijn pensioen en duik minder in de voors en tegens van het huidige beleid voor mijn toekomst. Daar heb ik ook weinig tijd voor.

Ik studeer, doe nu een bachelor en ben van plan een master te gaan doen die ik zelf moet gaan betalen. Verder zit ik al aan een lening om mijn collegegeld te betalen voor de bachelor. Als ik het goed heb, hebben de meeste ouderen kunnen genieten van vele jaren zorgeloos studeren, dat is voor ons echt wel voorbij! Ik ben boos op de politiek omdat ze geen visie heeft, op (sommige) ouderen omdat die zo boos zijn op de jongeren en en ik ben boos op mezelf en andere jongeren omdat we dit allemaal laten gebeuren. ,

W. van der Wal, Eindhoven

Metaalarbeider

Als uitsmijter in uw artikel citeert u een pensioengerechtigde 'die volop van zijn pensioen geniet'. Samen met zijn vrouw ontvangt hij een pensioenuitkering van 3.000 euro per maand, en natuurlijk ook nog 1.400 euro AOW, en die is ten onrechte boos.

Maar wat vindt u van de gemiddelde metaalarbeider, die naast zijn AOW een pensioen heeft van 400 euro per maand. Mag die niet boos zijn als hij daarop moet inleveren?

En dat is gemiddeld. Dus er zijn er ook met minder. Misschien paste die categorie wat minder in uw verhaal, terwijl dat, naar ik vrees, de grootste groep gepensioneerden betreft. Maar dat gaat u vast ook nog uitzoeken?

Paul Geerligs, Almere

Egoïsten

Wat ben ik blij met uw artikel. Eindelijk gezegd waar ik al jaren tegen aanloop. Ik ben 44 jaar en werk nu 17 jaar in de zorg. Mijn man is 48 jaar en werkt in de ict-sector. Samen hebben we een dochter van 8 jaar.Toen ik 16 jaar was, ben ik gaan werken in mijn vakanties. Toen ik ging studeren heb ik bijbanen gehad bij de papierfabriek en in de schoonmaak om mijn studie te betalen. Op mijn 27ste was ik klaar en had ik mijn bul. Terstond ben ik fulltime aan het werk gegaan en heb mijn studieschuld van 35 duizend gulden netjes afgelost.

Mijn moeder is nu 80. Ze is geboren in 1933 en eeuwig oorlogsslachtoffer gebleven. De oorlog 'veroorzaakte' dat ze de lagere school niet kon afmaken. Ze heeft geen betaald werk verricht maar wel drie kinderen opgevoed en vrijwilligerswerk gedaan Mijn vader ging na de ambachtsschool aan het werk. Op zijn 57ste stopte hij met werken. Hij is nu 78. Hij heeft 20 jaar lang niets gedaan: geen vrijwilligerswerk want dat brengt niets op. Helemaal niets behalve af en toe mijn dochter de fles geven.

Al jong zeiden mijn ouders tegen ons: 'Als jullie kinderen krijgen, mogen jullie zelf oppas regelen.' Daar hebben ze zich ook 'keurig' aan gehouden. Wij hadden het ten slotte zoveel beter dan zij in hun kindertijd. Egoïsten blijven eisen en eeuwig hangen in slachtofferschap in plaats van dat ze denken aan wat ze wel hebben.

Renate Tillema, Eindhoven

Contractbreuk

Je hebt er wel een erg ingewikkeld verhaal van gemaakt. Ik had eenvoudigweg een contract met het pensioenfonds van de krant waar jij ook hebt gewerkt dat luidde: je krijgt op je 65ste 70 procent van je laatste inkomen en daarna ook de prijscompensatie. Punt.

Dat dat de regering en wie dan ook tegenwoordig niet meer uitkomt is natuurlijk interessant maar dat kan nog niet automatisch betekenen dat er sprake kan zijn van contractbreuk.

Sinds 2008 is mijn pensioen niet meer geïndexeerd, en dit jaar is er ruim 12 procent van afgepakt. Met als gevolg dat ik nu ongeveer 30 procent minder pensioen heb dan ik contractueel was overeengekomen met het pensioenfonds. Mijn inkomen is nog altijd heel aardig, daar niet van, ook al omdat ik gewoon nog werk (ik ben zowat 75), en veel minder eet, maar het blijft eenvoudig diefstal.

Sante Brun, Landgraaf

Niet eerlijk

Als ik het verhaal van u goed begrijp, moet ik me er heel erg druk om maken dat ik per maand 250 euro inleg zodat ik, als ik 80 ben en eindelijk met pensioen mag, ik maandelijks een extra ijsje kan kopen waar ik nog 3 jaar van kan genieten tot mijn gemiddelde levenseinde.

Extra erg is het voor alle zzp'ers van mijn leeftijd, die nog niet eens recht hebben op dat ijsje. Ik zou toch zeker recht moeten hebben op 2 ijsjes.

We hadden namelijk ook in de benijdenswaardige positie kunnen zitten dat we nú ál 95 waren, dement en in een bejaardentehuis, na twee wereldoorlogen die we ons al niet meer kunnen herinneren, omdat we alleen nog maar wachten tot onze luier verschoond en onze laatste gouden armband geroofd wordt. Dan hadden we immers in de luxepositie gezeten dat we alleen maar zouden hoeven klagen over de 1,5 procent koopkracht die ons werd afgepakt.

Het leven is niet eerlijk. Daar kunt u, mevrouw Hofs, maar beter aan gaan wennen. Niet door de ander te benijden om een vlieg meer, maar door het beste ervan proberen te maken met mekaar. We zitten namelijk allemaal in hetzelfde schuitje.

Saskia Ploeg (33), Amsterdam, vastgoedredacteur bij Kluwer

Nadenken

Uit het hart gegrepen, helemaal mee eens als 61-jarige. Ik zit mij al maanden te verbazen over de overtrokken reacties op het inleveren van gepensioneerden. Mij hoor je niet klagen, ik heb veel meer zorg over de kinderen met hun superhoge hypotheken, drukke duobanen en jonge kinderen. Ik hoop dat veel mensen dit lezen en gaan nadenken.

Tineke Otte, Haarlem

Dekkingsgraad

Mijn dank en complimenten voor het pensioenartikel. Ik was er aan toe: een heldere uiteenzetting over met name de dekkingsgraad.

Onder drogreden 4 legt u uit, dat oude hoogrentende staatsobligaties nu een lekker hoge beurskoers hebben, maar dat: a) verkopen geen zin heeft (die opbrengst kun je alleen tegen de huidige lage rente herbeleggen) en b) bij een stijgende marktrente die hoge beurskoers vanzelf weer naar beneden gaat.

Dit was voor mij nieuw; ik wist niet dat er zo veel in obligaties werd belegd, en bijgevolg de rijkdom van de pensioenpotten virtueel is (want afhankelijk van de huidige, tijdelijke, lage rente).

Op één puntje veroorloof ik mij voorzichtig kritiek. Het artikel heeft eigenlijk drie onderwerpen: 1) het pensioenstelsel; 2) de demagogie van meneer Krol, en 3) de kwestie van intergenerationele solidariteit. Misschien hadden deze 3 punten verder uit elkaar getrokken kunnen worden.

Tenslotte: het is voor dergelijke hoe-zit-het-nou-écht- achtergrondartikelen dat ik betaal voor de Volkskrant, en niet een gratis Spits lees.

Volkskrant, gaat u vooral zo door!

Eric Egberts, Groningen

undefined

Meer over