Gat in de markt of koopmanstruc

Voor 37,50 euro, exclusief BTW, kunnen aankomende schrijvers in het nieuwe tijdschrift Manuscript Digest hun werk aan uitgevers presenteren. Het blad, dat medio april voor het eerst verschijnt, is een nieuw podium voor schrijverstalent....

Heeft Reudink 'het gat in de markt' gevonden, of is zijn tijdschrift een koopmanstruc? Wie khet aupt allemaal nog lezen? In Nederland en Vlaanderen zijn er m dan 1,3 miljoen aspirant-schrijvers. Jaarlijks ligt het aantal manuscripten dat bij middelgrote uitgeverijen wordt aangeboden rond de twaalfhonderd. Uit tijdgebrek komt de uitgever er niet aan toe al die teksten te beoordelen.

In het tijdschrift krijgt elke auteur een pagina ter beschikking voor de samenvatting van zijn of haar manuscript en voor een stijlfragment. 'Het idee is ontstaan in 2001', zegt Reudink vanuit het Limburgse Heel, 'naar aanleiding van een artikel over de lijdensweg die een aankomend schrijver moet afleggen om een manuscript serieus onder de aandacht van uitgevers te krijgen.'

Onderzoek heeft uitgewezen dat een redacteur slechts 52 uur beschikbaar heeft voor elke nieuw uitgebrachte titel, inclusief het beoordelen van alle ingezonden manuscripten. Maar wie gaat die teksten bij Manuscript Digest dan allemaal lezen? 'Voor de goede orde: de redactie leest niet het hele manuscript maar de toegezonden samenvatting en het stijlfragment. Uitgevers kunnen vervolgens de tekst opvragen.'

In het buitenland bestaat zoiets nog niet. 'Nederland geldt voor ons als een soort pilot. Slaat Nederland aan, dan zullen wij ook met een Engelstalige, Duitse en Franse editie beginnen.'

Wordt het blad een kweekvijver voor nieuw talent, zoals een literair tijdschrift of wetenschappelijk periodiek? 'Ja, die functie wil Manuscript Digest graag vervullen. Het kan zelfs nog verder gaan. Een spin-off van het blad zou zelfs de belangen van schrijvers kunnen gaan behartigen.' Reudink wil manuscripten waar uitgevers geen brood in zien, maar hij wel, uitbrengen onder het label Manuscript Digest Collection.

De reacties van uitgevers op het initiatief zijn, zowel in Nederland als Vlaanderen, 'neutraal/positief' - zegt Reudink. Maar zitten ze wel op zo'n blad te wachten? 'Nee hoor', zegt Eric Visser van Uitgeverij De Geus, die het initiatief niet kent. 'Per week krijgen we dertig tot veertig manuscripten. Soms zit daar een goed boek bij, zoals Slaap! van Annelies Verbeke. Nee, dat blad wordt geen succes.'

Ook zijn Vlaamse collega Andran Halewyck van de gelijknamige uitgeverij kent Reudink niet. 'Het is goed gevonden, als talentenbank, maar het gaat nooit lukken. Wordt hij een literair agent? Wat doe je met de concurrentie? Moeten we straks opbieden? Elke uitgever wil toch als eerste een veelbelovend manuscript selecteren?'

Het probleem is niet het manuscript maar de grote bulk aan boeken. 'De ene keer hoor je dat de boekenmarkt verschraalt', zei Guus Schut, scheidend directeur van de Amsterdamse boekhandel Athenaeum, vorige week in Elsevier, 'het andere moment is er weer een boekenberg - wat is nou het probleem? Ik zou zeggen: laat duizend bloemen bloeien.'

Meer over