Gaswinning Wadden laat milieu intact

Het winnen van aardgas onder de Waddenzee is mogelijk zonder dat de natuur daar merkbaar onder lijdt. Door het gas minder snel op te pompen kan de bodemdaling in de hand worden gehouden....

Het ministerie van Economische Zaken heeft woensdag het milieu-effectrapport (mer) over de voorgenomen gaswinning in het Waddengebied ter inzage aangeboden. Bewoners en milieugroepen kunnen hierop reageren. Indien alles volgens plan verloopt en niemand in beroep gaat bij de Raad van State, kan de NAM begin volgend jaar met de winning in Moddergat beginnen. In 2008 volgen Lauwersoog en Vierhuizen.

Deze drie locaties liggen op het vasteland. De winning gebeurt door de pijpleidingen schuin naar de gasvelden te leiden, zodat er niet in het water hoeft te worden gebouwd. Tussen 2007 en 2040 wil de NAM minimaal 20 miljard kubieke meter gas naar boven halen.

De gaswinning in het beschermde gebied is altijd politiek omstreden geweest. De tegenstanders van de boringen noemen het getijdengebied, dat loopt van Nederland tot Denemarken, cruciaal voor vogels die er op hun trek van Siberië naar Afrika moeten aansterken.

Door de gaswinning daalt de bodem, waardoor de wadplaten afbrokkelen en zo vaker onder water komen te staan. Die zandplaten vormen samen met de geulen juist het unieke karakter van het gebied. Maar volgens het rapport hebben de zandplaten nauwelijks te lijden. De dynamiek van eb en vloed in de Waddenzee leidt ertoe dat weggeslagen zand door aanslibbing uit de Noordzee wordt aangevuld.

Mocht er toch een tekort ontstaan, kan Rijkswaterstaat extra zand voor de ‘ingang’ van de Waddenzee opspuiten, dat vervolgens met vloed wordt verspreid. Dat gebeurt nu al met 500 duizend kubieke meter per jaar. Bij elke stijging van de zeespiegel met 2 millimeter moet er nog eens 500 duizend kuub bij, aldus het rapport.

Voor de Waddenvereniging is het bewijs dat de natuur niet lijdt onder de winning nog niet geleverd. Zolang er negatieve effecten mogelijk zijn, blijft de Waddenvereniging oppositie voeren.

Meer over