Column

Gastspreker TU Delft kraamt klepkolder uit

 

null Beeld EPA
Beeld EPA

Nu ik dit schrijf moet het evenement nog plaatsvinden. Als u dit leest is het achter de rug. Tenzij hogere machten alsnog hebben ingegrepen, sprak de Amerikaanse architect Richard Gage donderdagavond voor de (naar verwachting bomvolle) aula aan de TU Delft (u kunt de lezing hier bekijken. Red.). Zijn optreden was een initiatief van Studium Generale - een door de universiteit gefaciliteerde club die workshops, debatten en lezingen organiseert teneinde van de Delftse studenten 'meer dan alleen ingenieurs' te maken.

Loffelijk streven, hoor. Maar waarom zou je daartoe een gepatenteerd dwaallicht als Richard Gage uitnodigen?

De man is een van de evangelisten van de Truthers Movement - luitjes die menen dat achter de aanslagen van 11 september 2001 héél andere daders zaten dan onnozele kleinburgers als u en ik denken. Speciaal de instorting van WTC-Toren 7 heeft hun belangstelling. Het kan niet anders, weten zij, of die werd veroorzaakt door heimelijk van te voren aangebrachte explosieven. Ultrakort samengevat: Bush did it!

Lees hier (+) meer over de vraag of complotdenkers wel of niet op universiteiten zouden moeten worden uitgenodigd.

Samenzweringsdenkers nemen nu eenmaal geen genoegen met de kale feiten. Achter elke schokkende gebeurtenis ontwaren ze binnen de kortste keren een kongsi die de mensheid om de tuin wil leiden. U begrijpt, wij van de mainstream media zitten ook in het complot. Of we zijn te blond om te zien wat er werkelijk aan de hand is.

Eerlijk gezegd dacht ik dat de aandacht voor 'de ware toedracht van 9/11' wel zo'n beetje was weggeëbd. In 2006 vond zelfs het onderzoeksjournalistieke VARA-programma Zembla het thema nog zo belangwekkend dat het er een kritiekloze aflevering aan wijdde, tegenwoordig hoor je er weinig meer over. Niet zo gek. De theorie rond die explosieven is inmiddels uitentreuren ontzenuwd - zie bijvoorbeeld De ongelovige Thomas heeft een punt, een smakelijk boek van de Vlaamse filosofen Johan Braeckman en Maarten Boudry.

Alleen in de klamme krochten van het wereldwijde web blijft het wemelen van de bibberige filmpjes en teksten met veel hoofdletters en uitroeptekens.

Des te opmerkelijker dat ze het te Delft blijkbaar nog stééds een brandende kwestie vinden. Elders in Europa spreekt Richard Gage in een lokale tennisclub (Londen), jeugdherberg (Parijs) of bioscoop (Frome). Hier krijgt hij een podium aan een uiterst respectabele universiteit. Hoezo?

Het antwoord moet wel schuilen in de directeur van Studium Generale, ene Coen Vermeeren, tevens docent lucht- en ruimtevaarttechniek. Een kleine speurtocht leert dat hijzelve tot de kaste der gepatenteerde dwaallichten hoort. Toch laat de TU Delft hem vrijwel ongestoord zijn gang gaan.

Zo kwam hij weliswaar in 2010 'onder toezicht' te staan van de rector vanwege uitlatingen over buitenaards leven en chemtrails. Maar toen hij twee jaar later een standaardwerkje over ufo's publiceerde, kon hij gewoon aanblijven. Gisteren berichtte de Volkskrant dat de TU Delft er nog steeds niet helemaal uit is. Het collegebestuur verklaarde slechts 'twijfel' te hebben of de komst van Richard Gage 'bijdraagt aan het doel van Studium Generale om via lezing en debat het blikveld van aankomende ingenieurs te verruimen'.

Juist ja. Zou het collegebestuur ook zo twijfelen als Coen Vermeeren sprekers uitnodigt die studenten wijsmaken dat de aarde plat is? Dat baby's in de wieg belanden dankzij de ooievaar? Dat aardbevingen een straffe Gods zijn? Zou het dan ook te bescheten zijn om een ferme streep te trekken?

Uiteraard sneed de krant gisteren de vrijheid van meningsuiting aan. Die zou lelijk in het gedrang komen als de universiteit 'omstreden' gastsprekers weigert. Het artikel wees op de situatie in Engeland, waar 80 procent van de universiteiten aan 'censuur' doet. 'Zo wordt vaak op de rem getrapt als rechtse politici, Israëlische geleerden of mensen die bedenkingen koesteren tegen abortus zich melden voor een lezing.'

Het is, met alle respect, een vergelijking die jammerlijk mank gaat. Een spreker weren van de universiteit omdat hij rechtse denkbeelden uitdraagt, een Israëlisch paspoort bezit of bezwaar maakt tegen abortus, getuigt van ideologische benepenheid. Een gastspreker weren omdat hij onwetenschappelijke klepkolder uitkraamt, getuigt van zindelijk denken. En juist dat zou een universiteit hoog in ere moeten houden - zeker in een tijdsgewricht waarin de postmoderne denkarmoede floreert.

Intussen mag Richard Gage beweren wat hij wil. Maar bij voorkeur in een tennisclub, jeugdherberg of bioscoop. Hebben ze vast wel in Delft.

Meer over