Gaskraan Oekraïne even 'dicht'

De Russische olie- en gasgigant Gazprom heeft vrijdag geoefend met het afsluiten van de gastoevoer naar Oekraïne. De op de Russische televisie uitgezonden operatie moest de druk opvoeren op het buurland om een vervijfvoudiging van de gasprijs te accepteren....

De Oekraïense autoriteiten verzetten zich tegen de prijsverhoging, die1 januari zou moeten ingaan, en noemen deze een wraakactie voor depro-westerse koers die het land heeft gekozen sinds de 'Oranje revolutie'in 2004. Ze verklaarden gisteren de zaak te willen voorleggen aan hetinternationale hof voor arbitrage in Stockholm, dat bemiddelt bijhandelsgeschillen.

Op de Russische tv was gisteren te zien hoe in de controlekamer vanGazprom drie kranen werden gesloten, waarna computerschermen toonden hoede gastoevoer naar Oekraïne daalde naar praktisch nul. De virtueleoperatie - de gastoevoer werd niet echt gestaakt - was bedoeld om deEuropese afnemers ervan te overtuigen dat als Oekraïne wordt afgesloten,dit hun gasleveranties niet in gevaar brengt - 80 procent van het voorEU-landen bestemde Russische gas loopt via Oekraïne.

Gazprom wil dat Kiev 250 dollar per 1000 m³ gas betaalt, terwijl deprijs nu onder de 50 dollar ligt. De wijziging moet een eind maken aan vande voorkeursbehandeling die het land als ex-Sovjet-staat genoot.

Het Russische gas, dat van levensbelang is voor de Oekraïenseeconomie, speelt een grote rol tijdens de campagne voor deparlementsverkiezingen van maart. President Joesjenko heeft geopperd hetcontract te herzien tussen de Oekraïense haven Sebastopol en de RussischeZwarte-Zeevloot. Rusland liet weten ook andere economische voordelen teschrappen die stammen uit de tijd dat Oekraïne nog goede banden had metMoskou. Beide landen zwijgen vooralsnog over hun machtigste wapen, depijpleidingen in Oekraïne.

Meer over