Gasexplosie Diemen door fout op fout

Ze roken wat 'vleugjes' gas, de uitvoerder en de slopers van de oude liftschacht in het Diemense flatgebouw de Beukenhorst. Het zou wel gaan om resten uit de loze leiding die ze net geraakt hadden, dachten ze. Nog geen halfuur later die middag, om tien over half vier op 4 september 2014, vond een zware explosie plaats waarbij twee doden en vijftien gewonden vielen.

De voorgevel van flatgebouw de Beukenhorst in Diemen na de explosie. Beeld anp
De voorgevel van flatgebouw de Beukenhorst in Diemen na de explosie.Beeld anp

Tientallen woningen raakten zwaar beschadigd. Een van de doden was de consulente van woningstichting De Key. Zij was in een van de bergingen gaan kijken en merkte op dat ze veel gas rook en het hoorde stromen. Vrijwel direct daarna vond de ontploffing plaats. De andere dode was de kraanmachinist die vlak achter haar stond. Hij was even eerder, in opdracht van de uitvoerder, begonnen met het verwijderen van de leiding.

Uit een onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, dat woensdag bekend werd gemaakt, blijkt dat alle betrokkenen dachten de juiste procedures te hebben gevolgd. Toch was dat niet zo. Dat, in combinatie met een lacune in het wettelijke meldsysteem bij het graven in de grond, leidde tot het ernstige ongeluk in Diemen.

Om een nieuwe liftschacht aan te leggen in de flat moest de oude worden verwijderd. Bij graafwerkzaamheden moet altijd het kadaster op de hoogte worden gesteld. Uit de informatie die de aannemer kreeg, maakte hij op dat daar geen leiding was. Toen er vervolgens toch een onbekende leiding werd aangetroffen, had er volgens de 'Richtlijn zorgvuldig graafproces' niet mogen worden doorgegraven.

Toch doorgegraven

En dat gebeurde wel, op 4 september. Toen de kraanmachinist de oude buis open trok die voor een loze leiding was gehouden, bleek er toch een gasleiding in te liggen, waaruit gas de berging onder het gebouw in stroomde.

De netbeheerder werd gebeld vanwege de 'vleugjes' gas, maar die sloeg geen groot alarm omdat niemand wist dat het gas in grote hoeveelheden vrijkwam. Maar als medewerkers van de storingsdienst het 'uitvraagprotocol' hadden gevolgd, was de risicovolle situatie wellicht herkend.

Volgens de Onderzoeksraad komt graafschade aan gasleidingen vaak voor. In 2013 ging het om 5.207 gevallen. Bij hoogbouw is volgens de raad extra waakzaamheid geboden, omdat daar onduidelijke situaties kunnen bestaan.

Meer over