Ganzen

In een straal van twintig kilometer rond Schiphol mogen van de provincie Noord-Holland vijf- tot tienduizend ganzen worden gevangen en daarna vergast. 'De ganzen-genocide komt eraan', kopte dagblad Spits op haar site, om de geesten vast een beetje rijp te maken voor een nieuwe golf van immens collectief verdriet.

Grauwe gans, brandgans, kolgans: lees alles over de slimme Schipholgans in Anne-Gine Goemans' Glijvlucht.

De ganzen moeten er weg vanwege het risico van 'aanvaringen' met vliegtuigen. In een discussie met staatssecretaris Dijksma verklaarde Ton Elias (VVD) onlangs dat de ganzen 'uit de lucht geschoten' moeten worden. Typische jagerstaal. Ik hoopte nog dat Elias zou voorstellen F-16's op de ganzen af te sturen en ze neer te halen in een ouderwets luchtgevecht van man tegen gans, maar zover wilde hij niet gaan.

Begin dit jaar werd het 'Ganzenakkoord' gesloten. Daarin staat dat we de schade die ganzen aanrichten moeten terugdringen naar het niveau van 2005. Verder verklaren we alle exotische ganzen tot ongewenste vreemdelingen. De nijlgans kan kiezen: uit vrije wil terug naar de Nijl of de kogel.

Honderdduizenden ganzen worden de komende jaren over de kling gejaagd. Daarmee vergeleken is de genocide rond Schiphol klein bier.

We staan voor een moeilijk dilemma. Als we niks doen, nemen miljoenen ganzen straks ons land over. Donderdag moest de A27 over drie rijbanen worden afgesloten, omdat een grote groep ganzen er bezit van had genomen. Zo ver is het al: nog even en ze nemen onze binnensteden in bezit.

Volgens de Partij voor de Dieren kan de ganzenkill worden overgelaten aan de vos, maar dan moeten we wel eerst het vossendoden afschaffen. Mogelijk is dat een natuurlijke oplossing. Maar hoe veel vossen heb je nodig om de miljoenenpopulatie binnen de perken te houden? Lopen er straks tientallen Reintjes parmantig op de A27 en sta je wéér in de file.

In december verscheen daarom een rapport van de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA), een adviescollege met 32 leden. Het heette Richtsnoer ganzendoden. Het is een onterecht over het hoofd gezien document. Ik dicht Richtsnoer ganzendoden in een handelseditie grote commerciële kansen toe: het zegt veel over ons en over ons land.

De Raad bespreekt elf manieren van gansexecutie, uitgaande van de notie van 'het noodzakelijk' dan wel 'onvermijdbaar lijden' (van de gans). Daarbinnen is sprake van onaanvaardbaar en aanvaardbaar lijden: 'lijden dat maatschappelijk breed gedragen en moreel geaccepteerd wordt'.

Dat is een bijna religieuze zin, waarin op heroïsche wijze wordt getracht een verzoening te bewerkstelligen tussen het geweten van een dierminnende natie en het door die natie veroorzaakte lijden van de gans. Zonder die verzoening is de berg dode ganzen straks ondraaglijk en lopen we ons de blaren op de voeten in stille tochten.

De 'cervicale dislocatie' (nek omdraaien) wordt door de Raad afgewezen. Evenals de decapitatie ('niet prettig om te zien'), de electrocutie, het 'eieren vertrappen' of vergiftiging. De Raad ziet de pijnlijke consequenties van de kogel of vergassing als vormen van aanvaardbaar lijden.

Je kunt ook zeggen: afmaken die vette schijtlijsters.

Uiteindelijk lopen we vermoedelijk vast met het criterium van het 'maatschappelijk breed gedragen lijden' en keren we terug naar het ordinaire abknallen: het is de gans of wij. Maar tot die tijd: gelukkig het land dat zich deze overdenking van de dood van de gans wil en kan veroorloven.

undefined

Meer over