Gak verdient ruim 100 miljoen op WW en WAO

Het Gak heeft vorig jaar 111 miljoen gulden winst gemaakt op de uitvoering van de sociale wetten WW en WAO....

Van onze verslaggever

AMSTERDAM

Na belastingen resteert 25 miljoen gulden winst voor het Gak. Dit blijkt uit het eerste jaarverslag van het Gak als zelfstandig bedrijf.

%%ao

Met ingang van 1996 is het Gak een naamloze vennootschap geworden. Tot die tijd was het Gak eigendom van werkgevers en werknemers. Nu zijn de aandelen in handen van een stichting.

Gak Nederland is verantwoordelijk voor uitvoering van WW en de arbeidsongeschiktheidswetten WAO en AAW voor het overgrote deel van het Nederlandse bedrijfsleven. Naast de uitvoering van de wetten heeft de overkoepelende Gak Groep een reeks commerciële bedrijven voor onder meer arbodienstverlening en verzekeringen.

Op deze nieuwe activiteiten is een winst van twee miljoen gulden geboekt.

Het Gak heeft in 1996 1,7 miljard gulden omzet gemaakt bij vooral het innen van sociale premies en uitbetalen van uitkeringen. Per saldo bleef hiervan 111 miljoen gulden als winst over. Met het Landelijk instituut sociale verzekeringen is afgesproken dat de uitvoerders van de sociale wetten dat de hoofdmoot van dit resultaat wordt teruggestort in de sociale kassen. Na betaling van de belastingen resteert uiteindelijk 25 miljoen gulden winst voor het Gak. Dit bedrag wordt toegevoegd aan het eigen vermogen.

Hiermee maakt het Gak de meeste winst van de uitvoerders van de sociale zekerheid. Het Guo, de uitvoerder in de agrarische sectoren, maakte vorig jaar helemaal geen winst.

De uitvoerder in de bouw, het SFB, boekte voor de afdracht aan de sociale fondsen en voor belastingen een winst van negen miljoen gulden. Cadans, de uitvoerder in de zorg en detailhandel maakte na de afdrachten 2,6 miljoen gulden winst.

Het Uitvoeringsorgaan sociale zekerheid overheid heeft overigens nog geen jaarverslag gepubliceerd.

Bij het Gak werkten in 1996 ruim 13 duizend mensen aan de uitvoering van de sociale wetten. De directie verwacht dat dit aantal dit jaar met 8 procent ofwel 1400 mensen, daalt door de versobering van de sociale zekerheid.

Meer over