GAK-veiling WAO'ers en WW'ers flop

De eerste veiling van arbeidsongeschikten en werklozen is uitgedraaid op een fiasco. Het GAK wijst alle veertig bedrijven af die de eerste groepen WAO'ers en WW'ers aan een nieuwe baan willen helpen....

Van onze verslaggevers Bart Dirks Gijs Herderscheê

De veiling is het gevolg van de privatisering van de bemiddeling van arbeidsongeschikten en werklozen. Tot nu toe hadden de arbeidsbureaus een bijna-monopolie op hun bemiddeling. Vanaf 2001 worden deze reïntegratie-trajecten aan commerciële bedrijven gegund. Daarom is het bemiddelingsbedrijf van de arbeidsbureaus verzelfstandigd tot Kliq.

Kliq schrijft samen met andere bemiddelingsbedrijven, zoals uitzendbureaus, in op groepen arbeidsongeschikten en werklozen. De uitvoerders GAK, Cadans, GUO, Uszo en SFB verdelen in totaal 70 duizend WAO'ers en WW'ers. Per uitkeringsgerechtigde zijn daarmee acht- tot tienduizend gulden bemiddelingskosten gemoeid. In totaal kan het dus om 700 miljoen gaan die de bedrijven voor hun werk krijgen.

De aanbesteding van de eerste twee groepen uitkeringsgerechtigden uit de grafische sector en de media - de grafimedia - is echter een volslagen mislukking geworden. Het gaat om circa tachtig werknemers die zijn afgekeurd met psychische klachten en nog eens honderd WAO'ers met andere klachten. Bonden en werkgevers in de grafimedia wilden met de aparte aanbesteding een speciale behandeling voor deze mensen.

Veertig bedrijven stuurden samen zeventig aanbiedingen naar het GAK om deze uitkeringsgerechtigden aan een nieuwe baan te helpen. Het GAK wijst echter alle offertes op formele gronden af, bijvoorbeeld omdat er onvoldoende referenties van tevreden klanten zijn opgegeven. Een zegsman van het grote bemiddelingsbedrijf Start vindt dat 'bizar'.

Het GAK geeft de veertig bedrijven nog wel een nieuwe kans.

Meer over