Frustratie Israëlische Arabieren groeit

Israëlische Arabieren zijn afstammelingen van Palestijnen die in 1948 niet zijn gevlucht voor de joodse kolonisten. Maar steeds meer joden willen de 'tweederangsburgers' weg....

Van onze correspondent Alex Burghoorn

Het was een daad van verzet van Abir Kopty, in een van de laatste rondenvan de reality-tv-competitie 'Leider gezocht!'. Bij het zingen van deHatikva, het Israëlische volkslied, weigerde ze op te staan. DeIsraëlisch Arabische kandidate lag er prompt uit, onverbiddelijkweggestemd.

De tekst van het volkslied luidt: 'Zolang in ons hart nog steeds eenjoodse ziel verlangt, zolang een oog nog steeds oostwaarts kijkt naar Zion,is onze tweeduizend jaar oude hoop niet verloren, om een vrij volk te zijnin ons vaderland, het land van Zion en Jeruzalem.'

Het zijn woorden waar Abir Kopty helemaal niets mee heeft - net als deandere Arabieren die binnen de Israëlische grenzen van 1967 wonen. 'Wekunnen niet onverschillig staan tegenover symbolen van de staat', geeftKopty als verklaring voor haar opstandigheid in het televisieseizoen van2005. In het dagelijks leven is ze actief in Mossawa, een organisatie dieopkomt voor 'Arabische burgers in Israël'.

De vraag die Kopty en andere politiek bewuste Israëlische Arabierendezer dagen uit de slaap houdt is of hun achterban dinsdag wel gaat stemmenvoor het parlement. De opkomst was anders altijd behoorlijk hoog, maaronder de Arabieren gaan oproepen rond om de komende verkiezingen teboycotten.

'De frustratie is groot', zegt Kopty. 'Velen hebben de hoop verlorendat ze invloed kunnen hebben op staatszaken. De drie kleine Arabischepartijen zijn nog nooit lid geweest van een Israëlisch kabinet.'

De Israëlische Arabieren zijn Palestijnen (en hun kinderen enkleinkinderen) die in 1948 niet gevlucht zijn voor de joodseguerrillastrijders tijdens de Catastrofe, zoals zij de IsraëlischeOnafhankelijkheidsoorlog noemen. Het is een etnische minderheid van bijna20 procent van de bevolking met Israëlisch staatsburgerschap.

De meesten wonen in steden als Nazareth, Haifa, Jaffa, Umm al-Fahm enkleinere plaatsen in Galilea. Het zijn moslims, christenen, druzen enbedoeïenen die leven onder de blauwwitte nationale vlag met de davidster.

De armoede onder de Arabieren is groot en geen sociaal-economischherstelplan heeft hen bereikt - ze wonen in achterstandsbuurten en vergetensteden. 'Ze rekenen dat niet alleen de joodse politici aan, maar ook diepaar Arabische Knesset-leden die al jaren niet bij machte zijn geweest hunlot te verbeteren', zegt Elie Rekhess, die als onderzoeker van de Tel AvivUniversiteit al jaren de Arabische gemeenschap in Israël volgt. 'Ze zijnonthecht geraakt van de politiek en dat is gevaarlijk. Het betekent dat zeandere manieren gaan zoeken om zich uit te drukken.'

Het is een ongemakkelijk samenleven, al bijna zestig jaar. SindsIsraëlische agenten in 2000 twaalf Israëlische Arabieren doodschoten bijpogingen demonstraties tot rust te brengen, is er nauwelijks meervertrouwen. Pas gingen in Nazareth, een overwegend christelijk Arabischestad, duizenden uit protest de straat op toen in de Annunciatie-basiliekdoor een joods gezin vuurwerk was afgestoken. 'Israëlisch racisme schepthaat', stond er op een meegedragen spandoek.

Van de joodse Israëli's wenst tweederde niet met Arabieren inhetzelfde appartementenblok te wonen; de helft wil geen Arabieren thuisontvangen; en ruim eenderde is ervoor dat de Arabieren worden aangemoedigdhet land te verlaten. Het zijn cijfers die het Centrum voorRacismebestrijding woensdag heeft gepresenteerd.

In een oogopslag is zo duidelijk waarom de partij Yisrael Beitenu(Israël Ons Thuis) aan populariteit wint en volgens peilingen 10 van de120 zetels gaat halen. Partijleider Avigdor Lieberman stelt voor een reeksArabische steden in Israël aan de Palestijnse gebieden over te dragen. Hetbetekent: staatsburgers het land uitzetten. Yisrael Beitenu vindt zijnaanhang vooral onder Russische immigranten.

Het heeft de drie Arabische partijen - Hadash, Balad en de VerenigdeArabische Lijst - tot een felle antizionistische verkiezingscampagneaangezet. 'Yisrael Beitenu wil de stad Umm al-Fahm uit de staat Israëlduwen, terwijl wij bezig zijn Umm al-Fahm de Knesset in te helpen', zegtIssam Makhoul, kandidaat voor het communistische Hadash. 'De voorstellenvan Yisrael Beitenu werden tien jaar geleden nog alom door joodse politiciverworpen. Nu is het een geaccepteerde visie. Wij Arabische Israëlietenhebben in een lang en moeilijk proces geaccepteerd dat Israël bestaat -en dan krijg je dit!'

Meer over