Friesland Dairy en Nutricia blazen ruil af

Er komt geen herverkaveling van activiteiten tussen Nutricia en Friesland Dairy Foods. Besprekingen over onder meer de overdracht van de consumentenproducten (zoals Chocomel) van Nutricia aan Friesland Dairy en de verkoop van de babyvoedingsmiddelen van Friesland Dairy aan het Zoetermeerse concern zijn vrijdag zonder succes beëindigd....

Van onze verslaggever

AMSTERDAM

Het gezamenlijk persbericht van beide bedrijven stelt dat op 'essentiële onderdelen' geen overeenstemming kon worden bereikt, maar voegt daar geruststellenderwijs aan toe dat de sfeer in de besprekingen goed is gebleven.

Wat die essentiële onderdelen precies zijn, willen de twee concerns niet zeggen, maar bestuurder H. Vellenga van de Voedingsbond FNV vermoedt dat Friesland Dairy Foods (FDF) er niet in is geslaagd de deal te financieren. Bij het potje kwartetten dat beide bedrijven op het oog hadden, zou FDF voor 600 miljoen gulden omzet bijkrijgen, en Nutricia voor slechts 100 miljoen.

FDF zou dan ook flink moeten bijbetalen. Om die inspanning in de tijd te spreiden, was al bedacht de merkproducten van beide concerns (bijvoorbeeld Chocomel en Nutroma van Nutricia, Choq en Friesche Vlag van FCF) voor twee jaar in een joint venture onder te brengen. Na twee jaar zouden echter alle aandelen bij FDF komen.

Bekend is dat FDF flink heeft gestudeerd op financieringsmogelijkheden. Zo is ondermeer gesproken met banken over deelname in het concern.

De besprekingen begonnen in december. Nutricia wilde graag het merk Frisolac (babymelk) van FDF overnemen. FDF zelf had het voorzien op een serie merkartikelen van Nurticia (naast Nutroma en Chocomel zou het gaan om Fristi en het sportdrankje Extran), maar ook om enekel productievestigingen in het buitenland. Nutricia produceert melk, kaas en boter in Polen, Duitsland, Hongarije en Tsjechië. Het bedrijf doet dat alleen maar omdat het de grondstof melk nodig heeft voor zijn baby- en kleutervoeding. De restproducten worden verwerkt en verkocht. Dat zou erg goed passen bij de formule van FDF.

Volgens een Nutricia-woordvoerder heeft het concern twee groepen van hoofdactiviteiten en blijft dat zo. Het zou alleen efficiënter hebben kunnen zijn als Nutricia en Friesland Dairy zich zouden hebben kunnen concentreren op die gebieden, waarop zij sterk zijn. Voor Nutricia zijn dat babyvoeding en klinische producten. Friesland Dairy is vooral een zuivelspecialist; een producent van melkproducten.

De vakbonden zien het afknappen van het rondje kwartetten met gemengde gevoelens aan. Zowel FNV als CNV denken dat de uitruil economisch grote voordelen zou hebben gehad, maar op korte termijn wel werkgelegenheid zou hebben gekost. Vellenga van de FNV denkt dat de werknemers van FDF die de Stabilac maken, zeker opgelucht zullen zijn. 'Hun is jarenlang gezegd dat Nutricia de vijand is. Ze hebben hun marktaandeel in Nederland opgevoerd van 10 procent naar 30 procent. En nu hoorden ze zomaar dat ze aan de vijand zouden worden verkocht. Bovendien zouden ze van Leeuwarden moeten verhuizen naar Kampen of naar Zoetermeer. Dat hoeft nu allemaal niet.'

Meer over