Friese milieugroep eist stopzetting van vuillozingen

De Friese Milieufederatie wil dat er zo snel mogelijk een einde komt aan de illegale vuilwaterlozingen van het destructiebedrijf Rendac uit Bergum in het Prinses Margrietkanaal....

Van onze verslaggever

LEEUWARDEN

De milieufederatie heeft proces-verbaal tegen Rendac laten opmaken. Dit betekent dat de milieuofficier van justitie kan besluiten tot strafrechtelijke vervolging van het bedrijf over te gaan. Ook oefent de federatie druk uit op het Waterschap Friesland om scherper toe te zien op de handhaving van de waterkwaliteit. De federatie stapt desnoods naar de Raad van State om een zogenoemde spoedmaatregel tegen Rendac af te dwingen.

Onthullingen in de Leeuwarder Courant tonen aan dat Rendac het kanaal als een open riool gebruikt en dat het waterschap de lozingen oogluikend toestaat. In april en mei zouden de lozingen onverantwoorde vormen hebben aangenomen.

Meer over