Friese kunstenaars raken podium kwijt

Museum 't Coopmanshûs in Franeker, hét podium voor jonge Friese kunstenaars, wordt gesloten. De gemeente Franekeradeel heeft andere, meer mondaine prioriteiten dan de schone kunsten....

Van onze verslaggever Wio Joustra

Onder de ruim 400 professionele beeldende kunstenaars in Friesland is een solidariteitsactie voor 't Coopmanshûs op gang gekomen. Het is na de weinig verheffende ruzie tussen de provincie en directeur Wim van Krimpen van het Fries Museum de tweede keer in een week dat kunstminnend Friesland een schok te verwerken krijgt.

't Coopmanshûs is een van de weinige kleine, regionale musea met een nationale uitstraling. Het heeft zijn reputatie sinds het begin van de jaren zeventig opgebouwd. 'Het is het enige permanente podium voor kunstenaars in Friesland. 't Coopmanshûs is voor veel kunstenaars een springplank geweest naar een landelijk publiek', zegt Huub Mous, consulent beeldende kunst van de provinciale organisatie 'Keunstwurk'. Als voorbeelden noemt hij Anne Feddema, Harmen Abma en Anthonia Talamini.

Met de solidariteitsactie hoopt Keunstwurk de gemeenteraad op andere gedachten te brengen. Vanavond vergadert de raadscommissie Welzijn over de plannen van het college. Dat bestaat uit de partijen CDA, VVD en PvdA, een coalitie die kan bogen op dertien van de negentien raadszetels. Een meerderheid van de raad lijkt met het college in te stemmen, maar met name in de PvdA heerst verdeeldheid over het opgeven van het Franeker erfgoed.

Want 't Coopmanshûs bezit ook een historische collectie van 14 duizend geregistreerde stukken. Zo is de geschiedenis van de Universiteit van Franeker in de 17de en 18de eeuw er ondergebracht en de collectie van Anna Maria van Schurman. De gemeente laat het Instituut Collectie Nederland de historische waarde van de collectie onderzoeken. Op het terrein van de moderne kunst wil wethouder L. Miedema (CDA) van geen wijken weten.

Meer over